Avrupa’da Tır Kabini Kuralları

Tır şoförleri için tır kabini ikinci ev gibidir. Fakat Avrupa’da tır kabini kuralları, tır şoförlerinin dinlenmek için tır kabinlerini kullanmayı doğru bulmuyor. Öyle ki bazı Batı Avrupa ülkelerinde tır kabininde uyumak yasak.

Tır soförlerinin temel olarak haftalık asgari dinlenme süreleri 45 saattir. Bu asgari 45 saatlik dinlenme süresi, zorunlu dinlenme süresidir. Sürücü mutlaka bu süreyi dinlenerek geçirmek zorundadır. Fakat sürücü bu dinlenmeyi tır kabininde gerçekleştirmek isterse bazı ülkelerde cezaya çarptırılabilmektedir. Bu durumun hangi ülkeler için ne kadar önemli olduğuna bir bakalım.

Ülkelere Göre Tır Kabininde Dinlenme

Almanya

Almanya’da tır kabininde dinlenme ile ilgili son düzenlemelere göre sürücünün tır kabininde dinlenmesinin cezası 500 euro olarak belirlenmiştir. Bu noktada nakliye şirketinin de ihlalden kaynaklı cezası bulunmaktadır. Bu ceza da 1500 euro olarak belirlenmiştir. Ayrıca Almanya’da araçların polisler dışında Gümrük Servisleri ve Federal Lojistik ve Mobilite Ofisi (BALM) tarafından da kontrol edildiğini söylemeliyiz.

Hollanda

Hollanda’da ise bu durum hâlâ tartışma konusu fakat tır kabininde uyumak Hollanda’da yasak. Cezası ise 1500 euro olarak belirlenmiştir. Fakat mevcut hükümet bu yasağın uygulanması konusunda son derece isteksiz. Bu durumda da tır kabinlerinin sürücüler için bir yatak odası halini alması sonucu doğuyor. Hollanda hükümeti sorun büyümeye devam ederse tedbirleri daha ciddi bir hale getirecek.

Avusturya

Hollanda’ya benzer bir durumun yaşandığı söylenebilir. Avusturya’da resmi olarak tır kabininde uyuma yasağı bulunmaktadır. Fakat bunun için uygulanacak bir ceza belirlenmemiştir.

avrupada tır kabini kuralları

Fransa

Avrupa’da tır kabini kuralları en sert şekilde Fransa’da uygulanmaktadır. Fransız yasaları tır kabininde uyumanın cezasında esnek davranmaktadır. Buna göre ceza 30 bin euro’yu bulabilmektedir. Ek olarak tır kabinini yatak odası şeklinde kullanan sürücüler için 1 yıla kadar hapis cezası da söz konusu olabilmektedir.

Fransa’da polis denetimleri bu konuda katıdır. Haftalık dinlenme kuralının sürücüler tarafından uygulandığı, polise kanıtlanmalıdır. Sürücü, ceza almamak için otel gibi konaklama mekanlarına ait faturaları ispat olarak sunmalıdır. Ayrıca aile ile yapılan konaklama da uygun belgelerle ispat edilmelidir. İspat için sunulanların yeterli olmaması ihlal anlamına gelmekte ve ceza uygulanmaktadır.

Avrupa’da tır kabini kuralları en sıkı şekilde Fransa’da uygulansa da cezalar 30 bin euro’ya kadar çıkabilse de ceza ortalaması 3 bin euro’yu geçmemektedir.

Belçika

Belçika’da tır kabini kuralları liberal bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Hem sürücü hem de nakliye firması için öngörülen ceza 1800 euro’dur. Belçika’da tır kabininde uyumak yalnızca eylemi yaparken yakalnılınca cezaya sebebiyet vermektedir. Yani çok sıkı bir denetim uygulandığı söylenemez.

Sürücü Nerede Dinlenmeli

Avrupa’da tır kabininde uyumanın cezası, caydırıcılığı artırmak maksadıyla yalnızca sürücüye değil nakliyeciye da ceza vermeyi kapsamaktadır. Bu da işverenin sürücüye dinlenme alanı sağlaması zorunluluğunu getirmektedir. Dinlenme alanlarının organizasyonu olabildiğince erken yapılmalıdır. Sürücünün aile evinde dinlenmesi sağlanamıyorsa; otel, pansiyon, misafirhane gibi alanlarda dinlenmesi için önceden planlama yapılmalıdır. Dinlenilen alanın sağlık açısından ve hijyen açısından standartları karşılaması beklenmektedir. Yani bir kamp alanında dinlenmeye izin verilmemektedir.

Avrupa’da Tır Kabini Kuralları ve Sürücü Hakları

Fransa bu konuda son derece katı olsa da diğer Avrupa ülkelerinde örneğin Almanya’yı ele alalım, sürücünün de tır kabini kurallarına karşı hakları bulunmaktadır. Örneğin tır sürücüsü, Almanya polisine, kabinde dinlenip dinlenmediğine dair bir doğrulama yapma yükümlülüğü taşımamaktadır. Yani dinlenme anında polisin suç üstü yapması gerekmektedir. Ayrıca sürücünün zorunlu dinlenme süresini nerede geçirdiğine dair bir kanıt sunmasına veya beyan vermesine gerek yoktur.

Polis veya Federal Lojistik ve Mobilite Ofisi (BALM), dinlenme yeri faturası isteyecek olursa bunu sürücüden değil, lojistik firmasından talep etmek zorundadır. Netice itibariyle sürücü durumu itiraf etmediği ve uyurken yakalanmadığı sürece ceza uygulaması pek mümkün olmayacaktır.

Avrupa’da Tır Kabini Kuralları Nereye Gidecek?

Avrupa ile birlikte diğer ülkelerde de tır kabini kullanımına ilişkin kurallar muhtemelen önümüzdeki yıllarda gelecektir. Uzmanlara göre bu konuya ilgi gösteren başlıca ülkeler Danimarka, İspanya ve İtalya’dır. Bu tür düzenlemelerin sürücüler ve nakliye şirketleri için zorlayıcı gözükmesi doğru değildir. Çünkü sürücülerin çalışma koşullarının iyileşmesi sağlanmakta, karayolu güvenliğini artırmaktadır. Yorgun sürücüler profesyonel olsalar dahi kaza lara sebebiyet vermektedir.

Sürücülerin de nakliye şirketlerinin de bu konuda dahaa titiz davranmaları oldukça önemlidir. Her ne kadar cezaların caydırıcılığı bulunsa da cezadan önemli olan sürücü sağlığı ve karayolu güvenliğidir. Sürücüler ve nakliyeciler bunu göz önünde bulundurmalıdır.

Takografların Değiştirilmesi ile Yeni Yükümlülükler ve Yeni Takograf

Hareketlilik Paketi gereğince takografların değiştirilmesi çok yakın. Bu değişim; nakliyecileri, sürücüleri ve muayene hizmetlerini direkt olarak etkileyecek. Örneğin yeni bir araç tescilinde ikinci nesil akıllı takograf (G2V2) bulunması artık zorunlu. Bunun sebepleri ise şöyle listelenmektedir:

 • Sosyal yaptırımların maliyet etkinliği,
 • AB’de teknolojiyi ve dijitalleşmeyi desteklemek,
 • Karayolu taşımacılığında şirketler için eşit bir rekabet ortamı sağlamak.
takografların değiştirilmesi

Takografların Değiştirilmesindeki Zorunluluk ve Takograf Türleri

Önceki yıllarda uygulanan yaklaşımın yanında, yeni takografların piyasaya sürülmesi farklı bir yaklaşımın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu da nakliyecilerin, masraflarını karşılayarak uluslararası taşımacılıkta kullanılan tüm araçlardaki takografları G2V2 ile değiştirmek zorunda kalacağı anlamına gelmektedir. Ağustos 2025’e kadar uluslararası taşımacılık yapan tüm araçlar, ikinci nesil G2V2 akıllı takograf sistemine geçişi tamamlamış olacak.

Mobilite Paketi ve Takografların Değiştirilmesi

Eski takografların değiştirilmesi ve ikinci nesil akıllı takografların kullanıma başlanması için yükümlülere verilen son süre 2024 yılının son günüdür. Fakat bu uygulama yalnızca 2019’un 6. ayından önce üretilen araçlar için geçerlidir.

Bu yükümlülük ciddi bir şekilde takip edilecek, yükümlülüğe uymayanlar için cezalar uygulanacaktır. Uluslararası karayolu taşımacılığı hizmetlerinin askıya alınması verilen en büyük cezadır. Bunun yanı sıra nakliye şirketi için 10.000 PLN ceza uygulanırken nakliye müdürü için 2000 PLN ceza uygulanacaktır. Bu tür yaptırımlarla karşılaşmamak için takografların değiştirilmesi ertelenmemelidir.

akıllı takograf

İkinci Nesil Akıllı Takografların Özellikleri

 • Yeni nesil akıllı takograflar, sürücülerin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiştir. Otomatik sınır geçişi özelliği bunlardan en önemlisidir. Bu özellik ile AB ülkelerinin sınır geçişleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Böylelikle Avrupa Birliği ülkelerine girmek için sınırda durma ve bekleme ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin takografta daha doğru bilginin ve faturalandırılmanın kolaylaşması sağlanmaktadır.
 • Yükleme, boşaltma veya aynı anda yükleme ve boşaltma pozisyonlarını birlikte kaydetme işlevi sağlanmaktadır. Sürücünün bu işlevi manuel olarak etkinleştirmesi mümkün olacaktır. Ayrıca bu işlemlerin tümü takografta ve sürücü kart belleğinde kaydolacaktır. Sonuç olarak bu işlev; yükleme ve boşaltma işlemlerinin girilmesi, yabancı bordro hesaplamalarının doğruluğu ve kontrol edilmesi açısından avantajlıdır.
 • Taşıma türünün kaydedilmesi sağlanmaktadır.
 • OSNMA GALILEO ile GNSS sinyallerinin doğrulanması.
 • Entegre Bluetooth arayüzü sayesinde harici uygulamaların kullanımı mümkündür. Uygulama ve cihaz üreticilerinin Bluetooth üzerinden takograflardan veri indirmesi mümkün olacaktır. Bu sayede sürücünün mevcut konumu, sürüşü ve diğer işleri hakkında bilgi sağlayacaktır. Bazı kişisel verilere erişim sürücünün onayı ile mümkün olacaktır.
 • Takografların değiştirilmesi bellek kapasitesinin artışını da sağlamaktadır. Yeni takograf ve sürücü kartının genişletilmiş kapasitesi, 56 günlük veriyi koruyabilmektedir.

Denetçiler Verileri Uzaktan İndirebilecek

Denetçiler, AB genelindeki yaygın uygulama olan takograf verilerinin uzaktan erişimini daha fazla kullanmaya özen gösterecekler. Yeni nesil akıllı takograflar denetimleri daha iyi hale getirmek ve tahrifatı tespit edebilmek amacıyla 19 parametreyi okuyabileceklerdir. Bu bilgilerle birlikte tırlar detaylı kontroller için durdurulmaktadır. Bu sırada kartsız sürüş veya son kalibrasyondan sonra geçen sürenin aşılması gibi ihlaller tspit edilmektedir. Şüpheli araçların taranması ve kontrol için seçilmesi yol güvenliğini daha iyi hale getirmektedir. Polonya, ihlallerin tespit edildiği denetimlerde ehliyete 3 ay el koymaktadır. Takografların değiştirilmesi ve yeni nesillerin kullanımı denetçilere sürüş süresi ihlallerini ve geçen araçlardaki GNSS konumlarının çalışmasını uzaktan doğrulama olanağı tanımaktadır.

Takografların Değiştirilmesi

Nakliye şirketleri, 2024’ün son aylarına kalmadan araçlarını yeni Mobilite Paketi gerekliliklerine uygun hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Takografların değiştirilmesi randevulu sistemlerle belirli yerlerde yapılmaktadır. İşletmelerin yaptırımlara takılmamak amacıyla takografları hızlı bir şekilde değiştirmeye başlaması takograf değişiminde sıra beklemeye sebep olmaktadır. Nakliye şirketlerine Polonya Nakliyat olarak tavsiyemiz, bu işlemi 2024 yılının son günlerine bırakmamaktır.

Bu içeriğe ihtiyacınız olabilir: Lojistik Şirketi Sahipleri için Polonya’da Danışmanlık Hizmetleri

LinkedIn üzerinden Polonya Nakliyatı takip edebilirsiniz!

Polonya’da Sürdürülebilir Lojistiğin Artan Önemi  

Yeşil lojistik olarak da bilinen sürdürülebilir lojistik giderek modern küresel iş dünyasının kritik bir bileşeni haline geliyor.  Bunun önemini bazı maddeler altında inceleyeceğiz.

Çevresel İhtiyaç  

Çevresel bozulmaların en büyük sebebi geleneksel lojistik uygulamalarıdır. Yüksek karbon emisyonları, hava-su kirliliği ve yenilenebilir olmayan kaynakların aşırı kullanımı çevre kirliliğinin en büyük sebeplerindendir.

 • Karbon Ayak İzi Azaltma: Sürdürülebilir Uygulamaları Benimseme  

Sürdürülebilir lojistikte, taşıma ve dağıtımın karbon ayak izini azaltmak öncelikli bir hedeftir. Böylelikle bu hedef sayesinde, şirketler tarafından rota optimizasyonunu iyileştirme stratejileri geliştiriliyor. Aynı zamanda çevre dostu araçları kullanmayı ve yeşil depolama çözümlerini uygulamayı destekliyor. Bu uygulamalar çevresel zararı azaltıyor. Aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini düşürüyor.  

Sürdürülebilirlik Açısından Ekonomik Faydalar  

 • Maliyet Tasarrufu: Verimlilik ve Kaynak Optimizasyonu  

Sürdürülebilir lojistik, şirketlerin finansal durumları için de fayda sağlıyor. Operasyonları optimize ediyor ve enerji tüketimini azaltıyor. Aynı zamanda atığı en aza indirerek şirketlerin para tasarrufu yapabilmesini sağlıyor. Böylelikle şirketler, finansal performanslarını iyileştirebiliyorlar. 

Pazar Talebi: Çevreci Müşterileri Çekme  

Sürdürülebilir lojistik bilinci, tüketicilerin de değerlendirdiği bir konu haline geliyor. Müşteriler, geleneksel lojistik uygulamaları yerine sürdürülebilir lojistik uygulamalarını tercih eden şirketlere yöneliyor. Böylelikle çevre dostu lojistik uygulamalarını benimseyen şirketler çevresel etkiyi en aza indirgiyor. Aynı zamanda yeşil ürün ve hizmetlere yönelen bilinçli bir müşteri kitlesini kendine çekiyor.

Teknolojinin Rolü  

 • İnovatif Çözümler: Teknoloji Destekli Sürdürülebilirlik  

GPS takip, veri analitiği ve yapay zeka destekli rota optimizasyonu gibi son teknoloji çözümler, lojistiği daha sürdürülebilir hale getiriyor. Yakıt tüketimini azaltıyor ve emisyonları düşürüyor. Böylece verimlilik giderek artıyor.

Küresel Tedarik Zincirlerinde Sürdürülebilir Lojistik 

 • Uluslararası Etki: Küresel Ticarette Emisyonların Azaltılması  

Küresel tedarik zincirleri genellikle uzun mesafeli taşımacılık sistemi ile çalışıyor. Bu nedenle küresel tedarik zincirleri, karbon emisyonlarının önemli bir kaynağı haline geliyor. Lojistik uygulamaları, uluslararası ticaretin çevresel etkisini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Düzenleyici Çerçeveler ve Sürdürülebilirlik  

 • Sürdürülebilir Lojistiğe Teşvik  

Emisyon standartları, yakıt verimliliği gereksinimleri veya çevre dostu taşımacılık için vergi indirimleri değerlendiriliyor. Bu uygulamaları benimseyen şirketler için düzenleyici peyzajı anlamak, hayati öneme sahip bir hale geliyor.  

Sonuç olarak çevre dostu uygulamalara öncelik veren şirketler sadece daha temiz bir çevreye katkıda bulunuyor. Aynı zamanda mali performanslarını artırıyor ve bilinçli müşterileri kendine çekiyor.

Polonya’da Lojistik Fırsatları 2023

Daha fazla bilgi için diğer blog içeriklerimize göz atabilir, LinkedIn üzerinden de bizi takip edebilirsiniz!

Polonya’nın Lojistik Devriminde Teknoloji

Polonya’nın lojistik endüstrisi şu anda dikkat çekici bir dönüşüm yaşıyor. Bu devrimin öncüsü teknoloji olarak görülüyor. Son yıllarda Polonya, stratejik konumu ve hızla gelişen altyapısı ile Avrupa’da büyüyen bir lojistik merkezi olarak öne çıkıyor. Böylece teknoloji, sektörün evrimindeki itici güç, verimliliği, rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği artırıyor.  

Dijitalleşme ve Otomasyon  

Dijitalleşme ve otomasyon, Polonya’da malların taşındığı ve dağıtıldığı şekli kökten değiştirdi. Lojistik şirketleri işlemleri düzenlemek için son teknoloji çözümlerini benimsiyor. Depo yönetim sistemleri (WMS) ve taşıma yönetim sistemleri (TMS) artık vazgeçilmez araçlar haline geliyor. Böylelikle stok optimizasyonu, sipariş karşılaması ve taşıma rotalarını optimize ediyor.  

Bilgi Tabanlı Kararlar için Veri Analitiği  

Veri analitiği, lojistik kararlarının nasıl alındığını kökten değiştirdi. Polonya’da lojistik profesyonelleri, müşteri tercihleri, talep modelleri ve teslimat performansı hakkında değerli içgörüler elde etmek istiyor. Bu yüzden gelişmiş veri analitiği araçları kullanıyor. Büyük veriyi kullanarak, maliyetleri azaltan ve genel tedarik zinciri verimliliğini artıran bilinçli kararlar alıyorlar.  

Nesnelerin İnterneti ve Gerçek Zamanlı Takip  

Nesnelerin İnterneti (IoT), lojistik sektöründe yeni bir görünürlük ve hesap verebilirlik seviyesi getirdi. IoT cihazları ve sensörler artık konteynerler, kamyonlar ve depolarda yer alıyor ve gerçek zamanlı takip ve izleme imkanı sağlıyor. Böylece bu teknoloji, ürünlerin kökeninden nihai varış yerine kadar izlenebilir olduğundan, kayıp ve hırsızlık riskini en aza indiriyor.  

Yapay Zeka ve Tahmine Dayalı Bakım  

Yapay Zeka (AI), bakım ihtiyaçlarını tahmin etmek ve maliyetli arızaları önlemek için giderek daha fazla kullanılıyor. Makine öğrenme algoritmaları, ekipman performans verilerini analiz ediyor. Böylece bakım gereksinimlerini tahmin ediyor. Sonuç olarak lojistik şirketlerinin işlemleri bozulmadan önce sorunları proaktif bir şekilde ele almalarını sağlıyor. Bu tahmine dayalı bakım, iş sürelerini azaltıyor. Aynı zamanda değerli varlıkların ömrünü uzatıyor.  

Blok Zinciri ile Güvenlik ve Şeffaflığı Artırmak  

Blog zinciri teknolojisi, Polonya’nın lojistik sektöründe hızla yaygınlaşıyor. Bu sayede artırılmış güvenlik ve şeffaflık sunuyor. Böylece tüm işlemlerin ve olayların güvenli bir şekilde kaydedildiği değişmez bir kayıt sağlıyor. Sonuç olarak taraflar arasında güven ve şeffaflık artıyor. Aynı zamanda sınır ötesi ticareti daha sorunsuz hale getiriyor.

Son Nokta Teslimatında İnovasyonlar  

Etkili son nokta teslimatı Polonya’da öncelikli bir konu haline geldi. Kentleşme ve e-ticaretin büyümesi hızlı ve güvenilir teslimat için artan talep yaratıyor. Rota optimizasyon yazılımları, teslimat dronları ve elektrikli araçlar gibi teknoloji çözümleri, teslim sürelerini ve çevresel etkiyi azaltmak için kullanılıyor. Böylece tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılıyor.  

Müşteri Odaklı Teknoloji  

E-ticaret çağında, Polonya’daki lojistik sağlayıcıları müşteri odaklı teknolojileri benimsiyor. Müşterilerin teslimatları planlamalarına izin veren mobil uygulamalar kullanılıyor. Aynı zamanda gerçek zamanlı sipariş takibi ve kullanıcı dostu arayüzler giderek yaygınlaşıyor. Böylece inovasyonlar, genel müşteri deneyimini artırarak sadakati ve memnuniyeti teşvik ediyor. 

Gelecek Perspektifleri ve Zorluklar  

Polonya’nın lojistik endüstrisi teknolojiyi benimsemeye devam ettiğinde, hem umut verici fırsatlar hem de dikkate değer zorluklarla karşılaşacak. Süregelen inovasyonlar, düzenleyici düşünceler ve işgücü uyumu, sektörün büyümesini sürdürmek ve hızlandırmak için kritik olacaktır. 5G bağlantısı ve otonom araçlar gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkması, Polonya’daki lojistiğin geleceğini daha da şekillendirecektir.  

Teknoloji ile Doldurulmuş Bir Lojistik  

Gelecek Polonya’nın lojistik endüstrisi yeni bir döneme doğru ilerliyor ve teknoloji, yol gösteren pusula konumunda. Dijitalleşme, veri analitiği, IoT, AI ve blok zinciri ile sektör, verimliliğin, sürdürülebilirliğin ve rekabetçiliğin el ele gittiği bir geleceğe hazırlıklı. Polonya’nın lojistik devrimi, ülkenin teknoloji dolu bir lojistik manzarasının öncüsü olarak kalma taahhüdünün bir göstergesidir, gelecek büyüme ve inovasyon için sahneyi hazırlıyor. 

Polonya’da Lojistik Fırsatları 2023

Daha fazla bilgi için diğer blog içeriklerimize göz atabilir, LinkedIn üzerinden de bizi takip edebilirsiniz!

Polonya’nın Lojistik İşgücü: Yetenekler, Eğitim ve İstihdam Trendleri

Polonya’nın lojistik sektörü, stratejik konumu ve gelişmiş altyapısıyla hızla büyümeye devam ediyor. Ancak bu büyüme, nitelikli ve yetenekli bir işgücünün varlığına dayanıyor.


Polonya’nın Lojistik İşgücü: Nitelikler ve Yetenekler

Polonya’nın lojistik işgücü, lojistik sektörünün karmaşıklığına ve büyümesine ayak uyduracak niteliklere sahiptir. Bu işgücü, taşımacılık, depolama, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik teknolojileri konularında uzmanlık geliştirmiştir. Dolayısıyla bu nitelikler, Polonya’nın uluslararası lojistik arenada rekabetçi kalmasına yardımcı olmaktadır.

Eğitim Sistemine Odaklanma

Polonya, lojistik sektörünün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim sistemine odaklanmıştır. Üniversiteler ve meslek okulları, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi programları sunar. Böylece gelecekteki lojistik uzmanlarını yetiştirmekte ve mevcut işgücünü güncellemektedir. Bu eğitim programları, lojistik süreçlerinin anlaşılması, planlanması ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri sunar.

Eğitim ve İstihdam Fırsatları

Polonya’daki lojistik eğitim ve istihdam fırsatları giderek artmaktadır. Bu noktada yükseköğrenim kurumları, lisans ve yüksek lisans programlarıyla lojistik uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda staj ve öğrenci değişim programları, gelecekteki lojistik profesyonellerinin pratik deneyim kazanmalarını sağlıyor.

İşgücü Gelişimi ve Eğitim Programları

Polonya’da lojistik işgücünün gelişimi için bir dizi eğitim programı bulunmaktadır. İşverenler, çalışanlarının becerilerini geliştirmek ve güncel kalmak için eğitim fırsatları sunmaktadır. Bu sayede, lojistik teknolojileri, süreç yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi önemli alanlarda yetenekleri artırır.

İstihdam Trendleri ve Geleceğe Bakış

Polonya’daki lojistik sektörü, istihdam fırsatları açısından da büyüme göstermektedir. Lojistik işçileri, tedarik zinciri yöneticileri, depo yöneticileri ve lojistik analistleri gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Gelecekte, lojistik sektörünün, daha fazla e-ticaret ve uluslararası ticaret faaliyeti nedeniyle istihdamı daha da artırması beklenmektedir.

Polonya’nın lojistik işgücü, sektörün büyümesini ve gelişimini destekleyen önemli bir bileşendir. Nitelikli ve eğitimli personel, lojistik operasyonların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar ve Polonya’nın uluslararası lojistik sahnesinde rekabet avantajı kazanmasına katkı sağlar. Böylelikle ülke, lojistik eğitim ve istihdam fırsatları konusundaki odaklanmasıyla gelecekte de bu alanda büyümeye devam etmeyi amaçlıyor.

Lojistik Şirketi Sahipleri için Polonya’da Danışmanlık Hizmetleri

Daha fazla bilgi için diğer blog içeriklerimize göz atabilir, LinkedIn üzerinden de bizi takip edebilirsiniz!

Polonya’da Lojistik Ağlarda İşbirliği

Polonya’daki lojistik ağlarda işbirliği konusu, dikkat çekici bir büyüme yaşayan lojistik sektörünü en çok etkileyen faktörlerinden biridir.

Lojistik Sektöründe İşbirliğinin Rolü

 

İşbirliği, Polonya’daki lojistik ağların kalbinde bulunmaktadır. Bu sayede taşıyıcılar, tedarikçiler veya distribütörler gibi tüm şirketler bir araya gelmenin avantajlarını artan bir şekilde gözlemlemektedir. Kaynakları ve uzmanlıkları bir araya getirerek, işletmeler etkinliklerini artırabilir ve endüstri içindeki etkisini genişletebilir.

Etkin Taşıma ve Dağıtımın Önemi

 

Polonya’daki lojistik ağlardaki işbirliği, daha etkili taşıma ve dağıtım süreçlerine yol açmıştır. Bu bağlamda taşıma kaynaklarını ve rotalarını paylaşarak, işletmeler maliyetleri azaltabilir ve tedarik zincirlerini optimize edebilirler. Böylece bu verimlilik ortamı hem bireysel şirketlere hem de Polonya’nın lojistik endüstrisinin genel rekabetçiliğine katkı sağlar.

Sınır Ötesi Ticareti Kolaylaştırma

 

Polonya’nın stratejik konumu, Avrupa’daki lojistik sektörün önemli bir parçası olan sınır ötesi ticareti kolaylaştırır. Lojistik ağlar içindeki işbirliği, gümrük prosedürlerini basitleştirir, düzenlemeleri uyumlaştırır ve malların sınırları aşan hareketini kolaylaştırır. Böylece Polonya’nın Avrupa pazarlarına yönelik merkezi bir dağıtım noktası olarak konumunu güçlendirir.

Teknoloji Entegrasyonu ve Veri Paylaşımının Lojistiğe Etkisi

 

Teknolojinin yönlendirdiği bir dünyada, lojistik ağlardaki işbirliği sık sık teknoloji entegrasyonu ve veri paylaşımı içerir. Böylelikle gerçek zamanlı veri paylaşımı, sevkiyat takip bilgileri ve envanter seviyeleri gibi, şirketlere bilinçli kararlar alabilme, hızla değişikliklere yanıt verebilme ve yüksek düzeyde hizmet kalitesini sürdürebilme olanağı sunar.

Çevresel Sürdürülebilirlik

 

Çevresel sürdürülebilirlik, lojistik endüstrisinde artan bir endişedir. Lojistik ağlar içindeki işbirliği, paylaşılan taşımacılık ve azaltılmış karbon emisyonları gibi yeşil girişimlere yol açıyor. İşbirliği yaparak çevresel etkilerini azaltmak, işletmelerin kamusal imajlarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda giderek daha sıkılaşan çevresel düzenlemelere uygunluk sağlamalarına da yardımcı olur.


Yatırım Fırsatları


Lojistik ağlar içindeki işbirliği, yatırım fırsatlarının kapılarını açıyor. Böylece ortak girişimler, işbirlikleri ve ortak altyapı projeleri daha yaygın hale geliyor. Bu yatırımlar, endüstrinin genel kapasitesini artırıyor. Sonuç olarak uzun vadeli büyümeyi destekliyor.


Birleşik Bir Yaklaşım


Lojistik ağlardaki işbirliği, Polonya’nın lojistik endüstrisinin başarısının arkasındaki güçlü bir itici güç haline geldi. Böylelikle şirketler işbirliği yaparak etkinliği artırabilir bir konuma ulaştılar. Böylece maliyetleri azaltarak endüstrinin değişen talepleriyle başa çıkabilirler. Polonya Avrupa’da bir lojistik merkez olarak konumunu güçlendirmeye devam ettiği için lojistik ağlar içindeki işbirliği önem kazanıyor. Sonuç olarak küresel sahnede yerini korumak ve genişletmek için hayati bir rol oynuyor. Endüstri içindeki işbirliği ruhu, Polonya’nın lojistik sektörünün esnekliğini ve uyum kabiliyetini kanıtlar ve gelecekteki büyüme ve başarının bir işareti olarak devam eder.

Polonya Lojistik Fırsatları 2023

Bizi LinkedIn üzerinden takip ederek Polonya hakkında daha çok blog içeriğinden haberdar olabilirsiniz!

Polonya’da Lojistik Fırsatları 2023

Avrupa’nın ülkesi Polonya, küresel lojistik ve tedarik zinciri endüstrisinde önemli bir oyuncudur. İlk olarak stratejik konumu, gelişmiş altyapısı ve büyüyen ekonomisi; Polonya’da lojistik fırsatlarını geliştirmeye devam etmektedir. Böylece lojistik operasyonlarını genişletmeyi düşünen şirketler için sayısız fırsat sunmaktadır.


Polonya’da Lojistik Fırsatlarında Öne Çıkan Özellikler


1. Stratejik Konum

Polonya’nın en önemli avantajlarından biri ilk olarak Avrupa‘daki stratejik konumudur. Ülke, Batı ve Doğu Avrupa arasında hareket eden mallar için hayati bir transit merkezi olarak hizmet verir. Böylece Polonya; Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Belarus ve Litvanya ile sınırlarını paylaşır. Bununla birlikte şirketlerin geniş Avrupa pazarına erişmesi için ideal bir kapıdır.


2. Gelişmiş Altyapı

Polonya altyapısına büyük yatırımlar yapmıştır. Bunlar arasında geniş bir yol ağı, modern limanlar ve verimli demiryolu bağlantıları bulunmaktadır. Ülke, Gdańsk, Gdynia ve Szczecin gibi büyük limanlara sahiptir. Çünkü güçlü ulaşım bağlantıları uluslararası ticareti kolaylaştırır. Sonuç olarak Polonya, iyi bağlantılı otoyolları ve demiryolları ile malların ülke içinde ve dışında sorunsuz taşınmasını sağlar.


3. Büyüyen E-Ticaret Piyasası

Bölgedeki e-ticaret sektörü istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Üstelik lojistik şirketler için büyük fırsatlar sunmaktadır. Teknolojiye hakim bir nüfus ve artan online alışveriş eğilimleri ile lojistik sağlayıcıları, bu pazardan yararlanabilirler. Özellikle son aşama teslimat ve depolama konularında uzmanlaşan şirketler, Polonya’da lojistik faaliyetleri ile e-ticaret peyzajında başarılı olmak için iyi bir konumda bulunmaktadır.


4. Nitelikli İşgücü

Yetenekli lojistik profesyonelleri arayan şirketler nitelikli işgücüne önem verir. Polonya da eğitim seviyesi yüksek ve nitelikli bir işgücü ortamı sağlar. Ülkenin üniversiteleri ve mesleki eğitim programları, tedarik zinciri yönetimi, lojistik planlama ve taşımacılık gibi alanlarda yeteneklerin sürekli bir akışını sağlar. Polonya’da lojistik faaliyetlerindeki nitelikli işgücü ve işletmelerin işlemlerini optimize etmelerine sağlar. Böylece müşteri taleplerini verimli bir şekilde karşılamalarına yardımcı olur.


Polonya’da Lojistik Faaliyetlerinde Uluslararası Geçerliliği Olan İmkanlar


1. Yabancı Yatırım Dostu Ortam

Polonya, yabancı yatırıma teşvik eden iş ortamına sahiptir. Hükümet, ülkede varlık kurmak isteyen şirketler için çeşitli teşvikler ve destek programları sunmaktadır. Teşvikler arasında hibe, vergi avantajları ve AB fonlarına erişim yer alır. En önemlisi teşvikler, Polonya’da lojistik ve işletme maliyetini önemli ölçüde azaltabilir.


2. Avrupa Birliği Pazarına Erişim

Ülke bir AB üyesi olarak şirketlere 500 milyonun üzerinde tüketiciye erişim sağlar. Sonuç olarak Avrupa içinde genişlemeyi ve ticaret yapmayı kolaylaştırarak gümrük prosedürlerini ve ticaret düzenlemelerini basitleştirir.


3. Yeşil Lojistik İnisiyatifleri

Polonya’da lojistik stratejileri giderek sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik uygulamalarına odaklanmaktadır. Çevre dostu taşıma yöntemlerine öncelik veren ve karbon ayak izini azaltan şirketler, sürdürülebilir lojistik operasyonlarını amaçlar.Sonuçta Polonya’nın stratejik konumu, sağlam altyapısı, büyüyen e-ticaret pazarı, nitelikli işgücü ve yabancı yatırım dostu politikaları, AB üyeliği ve yeşil lojistik taahhüdü, Polonya’da lojistik faaliyetlerini şirketler için çekici bir hedef yapmaktadır. İşletmeler, tedarik zincirlerini etkili ve maliyet etkin yönetmeye devam ederken, Polonya değişen piyasa ortamında önemli bir rol oynamaya adaydır. Büyüyen pazarda stratejik konumlarını iyi şekillendiren şirketler, Polonya’da refah ve dinamik bir lojistik peyzajının ödüllerini toplayabilirler.


Polonya’da Lojistik Şirketi Kurulumunda Hukuki Süreçler


Polonya Nakliyat olarak tüm süreçte sizin yanınızda olmak için varız. Bizi LinkedIn’de de takip edebilirsiniz. Böylelikle güncel lojistik içeriklerinden haberdar olabilirsiniz


Lojistik İşiniz İçin Polonya’da Şoför İstihdamı

Lojistik sektörü; mal taşımacılığından depolamaya kadar birçok farklı iş alanına sahip geniş bir sektördür. Her işletmede olduğu gibi lojistik işletmelerinde de personel hem maliyet açısından hem de işin verimliliği açısından son derece önemlidir. Polonya, bu açıdan lojistik işletmeleri için cazip bir nokta olarak öne çıkmaktadır. Polonya’da şoför istihdam etmenin avantajları, bu ülkenin lojistik sektöründeki büyüme ve gelişme potansiyeli ile birleşerek işletmelere önemli faydalar sağlamaktadır. Bu yazıda, Polonya’da şoför istihdamının ve lojistik sektöründe personel bulmanın neden önemli olduğunu ve bu avantajları nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz.

Polonya’da Şoförlük

Polonya, coğrafi konumu nedeniyle Avrupa’nın lojistik merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ülkenin geniş karayolu ağı ve limanları, mal taşımacılığı için ideal bir altyapı sunmaktadır. Polonya’da şoför istihdam etmek, bu gelişmiş altyapıyı kullanarak mal nakliyesini hızlandırmada birincil etkendir. Ayrıca yalnızca Polonya için değil tüm sektörde; şoförlerin iyi eğitimli ve deneyimli olmaları, lojistik operasyonlarınızın daha güvenilir ve etkili olmasına katkı sağlayacaktır.

Polonya’da Lojistik Sektöründe Personel

Polonya’da lojistik sektöründe personel bulma avantajları sadece şoförlerle sınırlı değildir. Ülke, lojistik operasyonları için gerekli yeteneklere sahip personel bulmak açısından da avantajlar sunar. Polonya’da işgücü maliyetleri diğer Batı Avrupa ülkelerine göre daha düşüktür, bu da işletmeler için maliyetleri azaltma fırsatı yaratır. Ayrıca Polonya’da çok sayıda yetenekli lojistik uzmanı ve depo personeli bulunmaktadır, bu da operasyonlarınızın verimliliğini artırabilir.

polonya'da şoför istihdamı

Lojistik İşiniz İçin Polonya’da Şoför İstihdam Etmenin Avantajları

Polonya’da şoför istihdam etmek, birçok avantaj sunmaktadır. Ayrıca avantajlarının yanı sıra Polonya’da şoför istihdam etmek oldukça kolaydır.

 • Nitelikli şoförlere erişim: Polonya, şoförlük eğitimi veren birçok okula sahiptir. Bu okullar, teorik ve pratik eğitim vermektedir. Bu sayede, Polonya’da nitelikli şoförlere erişim sağlanabilmektedir.
 • Rekabetçi maliyetler: Polonya’da işçilik maliyetleri, Avrupa’nın diğer ülkelerine göre daha düşüktür. Bu durum, lojistik işinizi daha karlı hale getirebilir.
 • Avrupa Birliği’ne erişim: Polonya, Avrupa Birliği’nin bir üyesidir. Bu sayede, Polonya’da istihdam edilen şoförlerle Avrupa Birliği’nin tüm ülkelerine kolayca ulaşılabilmektedir.
 • Yurt dışından şoför sağlama: Örneğin Türkiye’den şoförlerinizle Polonya’da lojistik işini yapma imkanı sağlanmaktadır.

Lojistik işiniz için Polonya’da şoför istihdamı hem kolay hem de avantajlıdır. Bu durum da Polonya’da lojistik sektörüne adım atmanın avantajlarından bir tanesidir. Dolayısıyla Polonya’dan uluslararası bir lojistik şirketi olma yolculuğunuza başlamak tahmin ettiğiniz kadar zor değildir. Profesyonel bir destekle tüm işlemleri zorlanmadan yasalara uygun şekilde yerine getirebilirsiniz.

Polonya’da Lojistik Şirketi Açarak Uluslararası İş Fırsatlarına Ulaşmak

Polonya Nakliyat olarak tüm süreçte sizin yanınızda olmak için varız. Bizi LinkedIn’de de takip edebilirsiniz. Böylelikle güncel lojistik içeriklerinden haberdar olabilirsiniz.

Lojistik Şirketi Sahipleri için Polonya’da Danışmanlık Hizmetleri

Polonya, Avrupa Birliği’nin kritik öneme sahip ekonomilerinden birine sahiptir. Lojistik sektörü için de Avrupa’da kritik bir konumu ve önemli bir Pazar payı bulunmaktadır. Dolayısıyla Polonya’da lojistik şirketine sahip olmak veya Polonya’da lojistik şirketi açmaya karar vermek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara erişimin önünü açan önemli bir konumda olmak anlıma gelir. Ancak lojistik şirketi sahipleri için Polonya’da stratejik danışmanlık hizmetleri olmadan ilerlemek kolay olmacaktır. Farklı bir kültür, farklı bir çevre ve en önemlisi Avrupa Birliği koşullarına uyumlu davranış gerekmektedir.

Polonya Nakliyat bu haftaki blog içeriğimizde Polonya’da lojistik şirketi sahipleri için stratejik danışmanlık hizmetlerinin öneminden bahsedeceğiz. Bu büyük pazardan pay almanın birçok artısı var. Uluslararası arenada lojistik işini büyütmek için stratejik ilerleme ise son derece kritik öneme sahiptir.

Lojistik Şirketi Sahipleri için Polonya

Avrupa Birliği’nde istikrarlı büyümesi ile dikkatleri üzerine çeken Polonya, Avrupa’nın merkezi noktasındaki konumu ile lojistik sektöründe büyük bir fırsata sahiptir. Daha önceki blog içeriklerimizde de belirttiğimiz gibi Polonya’nın lojistik sektöründeki potansiyeli son derece yüksektir. Son yıllarda, Polonya’daki lojistik sektörü büyümesi de buna en büyük delildir.

Lojistik şirketi sahipleri için Polonya, bu sebeplerden dolayı önemlidir. Türkiye’den Avrupa’ya açılmakla Polonya’dan Avrupa’ya açılmak arasında ciddi farklar vardır. Polonya, bunun için biçilmiş kaftandır. Ayrıca Avrupa ülkelerine kıyasla pahalı bir ülke konumunda da değildir. Dolayısıyla işini büyütmek, Avrupa pazarına, Dünya pazarına açılmak için lojistik şirketleri ilk olarak Polonya’yı incelemelidir.

Lojistik Şirketi Sahipleri için Polonya’da Danışmanlık Hizmetleri

Polonya’da Lojistik Şirketi ile Kazanç Sağlamak

Doğru stratejilerle Polonya’da lojistik şirketi ile kazanç sağlamak kaçınılmazdır. Bu stratejiler kısaca:

 • Doğru Pazara Odaklanmak: Polonya, geniş bir pazar alanı sunmaktadır. İşe başlamadan önce hangi pazarlara odaklanacağınızı belirlemiş olmalısınız. Çünkü pazar alanına göre farklı hizmetlere ve farklı stratejilere ihtiyacınız olacak.
 • Lojistik Çözümlerde Kalite: Büyük bir fırsatı yakalamak için o fırsatı iyi değerlendirmek gerekecektir. Sunduğunuz lojistik çözümler yeterli kalitede olmaz, müşterilerin ihtiyaçlarına tam olarak yanıt vermezse, başarısız olma olasılığınız yüksek olacaktır.
 • Rekabet: Her sektördeki kritik nokta rekabettir. Eğer rekabete ayak uydurmak istiyorsanız; fiyatlarınızı, hizmetlerinizi ve dijital varlığınızı daima güncel tutmalısınız.
 • Müşteri Memnuniyeti: Müşterileriniz ister bireysel ister kurumsal olsun, onları memnun etmelisiniz. Müşteri memnuniyetinin yalnızca yapılan işin kalitesinde saklı olmadığını unutmamalısınız. Müşteriye yaklaşım da en az hizmetin kalitesi kadar memnuniyet açısından önemlidir.

Polonya’da Danışmanlık Hizmetleri ile Lojistik Şirketini Büyütmek

Polonya’da bir lojistik şirketi sahibi iseniz veya böyle bir girişim içerisinde bulunmak üzereyseniz stratejik danışmanlık hizmetlerine ihtiyacınız var demektir. Çünkü pazarlama stratejileri ilk olarak pazarlamanın yapılacağı kişileri tanımaktan geçer. Polonya ile ilgili bilgi sahibi olan, pazarlama stratejilerini Polonya’ya has bir şekilde yürütecek bir ekip, işinizi ileri taşımanın anahtarıdır.

Ayrıca Polonya’da büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyeli de en iyi Polonya’da yaşamakta olan ve kültüre adapte olmuş kişiler yakalayabilmektedir. Siz de Polonya’da lojistik şirketi ile başarıyı yakalamak istiyorsanız stratejik danışmanlık hizmetleri ile kolayca Polonya’da pazar oluşturabilirsiniz.

Bizi LinkedIn üzerinden takip ederek Polonya hakkında daha çok blog içeriğinden haberdar olabilirsiniz!

Polonya’da Lojistik Şirketi Kurulumunda Hukuki Süreçler

Polonya’nın Avrupa’daki operasyonları genişletmek isteyen lojistik şirketleri için harika bir fırsatı barındırdığını Polonya Nakliyat olarak çeşitli blog içeriklerimizle dile getiriyoruz. Pek çok sebepten dolayı Türkiye’deki lojistik şirketlerine, Avrupa’ya açılmak için Polonya’yı tavsiye ediyoruz. Bununla beraber yeni bir işe girişmek isteyenler için lojistik sektörünü anlatıyoruz. Bilinçli yatırımcılar veya girişimciler için bunlar harika bilgiler olsa da Polonya’da lojistik şirketi kurulumunda hukuki süreçleri kafa karıştırıcı olabilir. Bu haftaki bloğumuzda hukuki süreçler hakkında detaylı bilgiye yer vereceğiz.

Polonya Hukuk Sisteminde Şirket Kurmak

Genel yasal çerçeveye baktığımızda Polonya’da lojistik şirketi de dahil olmak üzere Polonya’da şirket kurmak hukuk karşısında neyi ifade ediyor? Bu sorunun yanıtlanması gerekmektedir.

İş Yapısı

Şirketin yapısını belirlemek ve iş ağını daha belirgin hale getirmek için ilk adımdır. Belirli şirket türlerinden size uygun olanı seçerek işe koyulmalısınız.

 • Şahıs Mülkiyeti: Küçük işletmeler ve bireysel girişimcilere uygundur. Başlangıç maliyeti ve resmi işlemler son derece basittir.
 • Limited Şirket: Yabancı yatırımcılar için son derece uygundur. Basit ve esnek bir yapıya sahiptir. Minimum 5000 PLN sermaye şartı bulunmaktadır. Hissedar sayısı bir veya daha fazla olabilecek şekilde dizayn edilmiştir. (25.09.23 tarihine göre 5000 PLN 1087 Euro yani 31.426 Türk Lirası)
 • Anonim Şirket: Daha büyük işletmeler için anonim şirket avantajlı olacaktır. Minimum 100 bin PLN sermaye şartı bulunmaktadır. Bu şirket yapısı ile halka hisse ihraç etmek mümkündür. (25.09.23 tarihine göre 100bin PLN 21750 Euro yani 628.626 Türk Lirası)

Şirket Kaydı

Şirketinizin resmi olarak Polonya’da kayıtlı bulunması için gerekli işlemleri yapmanız gerekir. Lojistik şirketi için bu işlemler; Ulusal Mahkeme Siciline kayıt olmakla başlar. Şirket ana sözleşmesi başta olmak üzere gerekli belgeler sunulmalıdır. Sonuç olarak vergi kimlik numarasına ve istatistik numarasına sahip olursunuz.

İzinler ve Ruhsatlar

Faaliyet alanınıza göre Polonya’da (Avrupa standartlarına uygun olarak) bazı izinlere ve ruhsatlara ihtiyacınız olacaktır. Lojistik şirketi için bunlar şöyle listelenebilir;

 • Taşıma Ruhsatı: Karayolu taşımacılığı için yetkili makamlardan alınan ruhsatı temsil etmektedir.
 • Gümrük Lisansı: Eğer uluslararası lojistik şirketi kurmayı hedefliyorsanız, gümrük lisansına da ihtiyacınız olacaktır.
 • Çevre İzinleri: Lojistik faaliyetlerin bazıları, çevre üzerinde etkili olacağından çevre izinleri de alınmalıdır.

Unutmayın, her sektörün kendi içerisinde güvenliğini ve sürekliliğini korumak adına izinlere ve ruhsatlara ihtiyacı vardır. Bunlara uygunluk tamamlanmadan iş süreçlerine başlanmamalıdır.

polonya lojistik şirketi kurulumunda hukuki süreçler

Polonya’da Lojistik Şirketi Kurulumunda Hukuki Süreçler

Yukarıda bahsedilen aşamalar esasen Polonya’da lojistik şirketi veya başka bir şirket kurmak için geçmeniz gereken hukuki süreçleri içeriyordu. Genel anlamda bu süreçler, Türkiye’de de artık benzer şekillerde yürütüldüğü için deneyimli yatırımcılar için herhangi bir zorluğa neden olmayacaktır. Fakat daha iyi anlaşılması açısından süreçleri liste halinde gözden geçirelim. Polonya’da lojistik şirketi kurulumunun hukuki süreçleri:

 • Konum tespiti ve altyapıya erişim imkanı.
 • İş ve iş kanunlarını özümseme, kabul etme.
 • Vergilendirme süreçlerini tamamlama ve yükümlülüklerinin farkında olma.
 • Gümrük düzenlemelerine uygunluk, ithalat ve ihracat için gereken donanım.
 • Lojistik operasyonlarının yönetimine dair planlama.
 • Çevreye zarar vermemek için uyulması gereken çevresel uyumluluk.
 • Fikri mülkiyet ve sözleşmelerin eksiksiz olarak hazırlanması.

Polonya’da lojistik şirketi kurmak ciddi zorluklarla karşılaşacağınız anlamına gelmemektedir. Hukuki süreçler sade ve anlaşılır şekilde yönetilebilmektedir. Daha önemli olan kısım ise lojistik şirketinin kurulumundan sonraki kısımdır. Polonya Nakliyat bu noktada da her noktada da size destek olmak için burada!

LinkedIn üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın!

Polonya’da Lojistik İşine Yatırım Yapmak: 2023 Güncel Durum