Polonya’da Lojistik Ağlarda İşbirliği

Polonya’daki lojistik ağlarda işbirliği konusu, dikkat çekici bir büyüme yaşayan lojistik sektörünü en çok etkileyen faktörlerinden biridir.

Lojistik Sektöründe İşbirliğinin Rolü

 

İşbirliği, Polonya’daki lojistik ağların kalbinde bulunmaktadır. Bu sayede taşıyıcılar, tedarikçiler veya distribütörler gibi tüm şirketler bir araya gelmenin avantajlarını artan bir şekilde gözlemlemektedir. Kaynakları ve uzmanlıkları bir araya getirerek, işletmeler etkinliklerini artırabilir ve endüstri içindeki etkisini genişletebilir.

Etkin Taşıma ve Dağıtımın Önemi

 

Polonya’daki lojistik ağlardaki işbirliği, daha etkili taşıma ve dağıtım süreçlerine yol açmıştır. Bu bağlamda taşıma kaynaklarını ve rotalarını paylaşarak, işletmeler maliyetleri azaltabilir ve tedarik zincirlerini optimize edebilirler. Böylece bu verimlilik ortamı hem bireysel şirketlere hem de Polonya’nın lojistik endüstrisinin genel rekabetçiliğine katkı sağlar.

Sınır Ötesi Ticareti Kolaylaştırma

 

Polonya’nın stratejik konumu, Avrupa’daki lojistik sektörün önemli bir parçası olan sınır ötesi ticareti kolaylaştırır. Lojistik ağlar içindeki işbirliği, gümrük prosedürlerini basitleştirir, düzenlemeleri uyumlaştırır ve malların sınırları aşan hareketini kolaylaştırır. Böylece Polonya’nın Avrupa pazarlarına yönelik merkezi bir dağıtım noktası olarak konumunu güçlendirir.

Teknoloji Entegrasyonu ve Veri Paylaşımının Lojistiğe Etkisi

 

Teknolojinin yönlendirdiği bir dünyada, lojistik ağlardaki işbirliği sık sık teknoloji entegrasyonu ve veri paylaşımı içerir. Böylelikle gerçek zamanlı veri paylaşımı, sevkiyat takip bilgileri ve envanter seviyeleri gibi, şirketlere bilinçli kararlar alabilme, hızla değişikliklere yanıt verebilme ve yüksek düzeyde hizmet kalitesini sürdürebilme olanağı sunar.

Çevresel Sürdürülebilirlik

 

Çevresel sürdürülebilirlik, lojistik endüstrisinde artan bir endişedir. Lojistik ağlar içindeki işbirliği, paylaşılan taşımacılık ve azaltılmış karbon emisyonları gibi yeşil girişimlere yol açıyor. İşbirliği yaparak çevresel etkilerini azaltmak, işletmelerin kamusal imajlarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda giderek daha sıkılaşan çevresel düzenlemelere uygunluk sağlamalarına da yardımcı olur.


Yatırım Fırsatları


Lojistik ağlar içindeki işbirliği, yatırım fırsatlarının kapılarını açıyor. Böylece ortak girişimler, işbirlikleri ve ortak altyapı projeleri daha yaygın hale geliyor. Bu yatırımlar, endüstrinin genel kapasitesini artırıyor. Sonuç olarak uzun vadeli büyümeyi destekliyor.


Birleşik Bir Yaklaşım


Lojistik ağlardaki işbirliği, Polonya’nın lojistik endüstrisinin başarısının arkasındaki güçlü bir itici güç haline geldi. Böylelikle şirketler işbirliği yaparak etkinliği artırabilir bir konuma ulaştılar. Böylece maliyetleri azaltarak endüstrinin değişen talepleriyle başa çıkabilirler. Polonya Avrupa’da bir lojistik merkez olarak konumunu güçlendirmeye devam ettiği için lojistik ağlar içindeki işbirliği önem kazanıyor. Sonuç olarak küresel sahnede yerini korumak ve genişletmek için hayati bir rol oynuyor. Endüstri içindeki işbirliği ruhu, Polonya’nın lojistik sektörünün esnekliğini ve uyum kabiliyetini kanıtlar ve gelecekteki büyüme ve başarının bir işareti olarak devam eder.

Polonya Lojistik Fırsatları 2023

Bizi LinkedIn üzerinden takip ederek Polonya hakkında daha çok blog içeriğinden haberdar olabilirsiniz!

Polonya’da Lojistik Fırsatları 2023

Avrupa’nın ülkesi Polonya, küresel lojistik ve tedarik zinciri endüstrisinde önemli bir oyuncudur. İlk olarak stratejik konumu, gelişmiş altyapısı ve büyüyen ekonomisi; Polonya’da lojistik fırsatlarını geliştirmeye devam etmektedir. Böylece lojistik operasyonlarını genişletmeyi düşünen şirketler için sayısız fırsat sunmaktadır.


Polonya’da Lojistik Fırsatlarında Öne Çıkan Özellikler


1. Stratejik Konum

Polonya’nın en önemli avantajlarından biri ilk olarak Avrupa‘daki stratejik konumudur. Ülke, Batı ve Doğu Avrupa arasında hareket eden mallar için hayati bir transit merkezi olarak hizmet verir. Böylece Polonya; Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Belarus ve Litvanya ile sınırlarını paylaşır. Bununla birlikte şirketlerin geniş Avrupa pazarına erişmesi için ideal bir kapıdır.


2. Gelişmiş Altyapı

Polonya altyapısına büyük yatırımlar yapmıştır. Bunlar arasında geniş bir yol ağı, modern limanlar ve verimli demiryolu bağlantıları bulunmaktadır. Ülke, Gdańsk, Gdynia ve Szczecin gibi büyük limanlara sahiptir. Çünkü güçlü ulaşım bağlantıları uluslararası ticareti kolaylaştırır. Sonuç olarak Polonya, iyi bağlantılı otoyolları ve demiryolları ile malların ülke içinde ve dışında sorunsuz taşınmasını sağlar.


3. Büyüyen E-Ticaret Piyasası

Bölgedeki e-ticaret sektörü istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Üstelik lojistik şirketler için büyük fırsatlar sunmaktadır. Teknolojiye hakim bir nüfus ve artan online alışveriş eğilimleri ile lojistik sağlayıcıları, bu pazardan yararlanabilirler. Özellikle son aşama teslimat ve depolama konularında uzmanlaşan şirketler, Polonya’da lojistik faaliyetleri ile e-ticaret peyzajında başarılı olmak için iyi bir konumda bulunmaktadır.


4. Nitelikli İşgücü

Yetenekli lojistik profesyonelleri arayan şirketler nitelikli işgücüne önem verir. Polonya da eğitim seviyesi yüksek ve nitelikli bir işgücü ortamı sağlar. Ülkenin üniversiteleri ve mesleki eğitim programları, tedarik zinciri yönetimi, lojistik planlama ve taşımacılık gibi alanlarda yeteneklerin sürekli bir akışını sağlar. Polonya’da lojistik faaliyetlerindeki nitelikli işgücü ve işletmelerin işlemlerini optimize etmelerine sağlar. Böylece müşteri taleplerini verimli bir şekilde karşılamalarına yardımcı olur.


Polonya’da Lojistik Faaliyetlerinde Uluslararası Geçerliliği Olan İmkanlar


1. Yabancı Yatırım Dostu Ortam

Polonya, yabancı yatırıma teşvik eden iş ortamına sahiptir. Hükümet, ülkede varlık kurmak isteyen şirketler için çeşitli teşvikler ve destek programları sunmaktadır. Teşvikler arasında hibe, vergi avantajları ve AB fonlarına erişim yer alır. En önemlisi teşvikler, Polonya’da lojistik ve işletme maliyetini önemli ölçüde azaltabilir.


2. Avrupa Birliği Pazarına Erişim

Ülke bir AB üyesi olarak şirketlere 500 milyonun üzerinde tüketiciye erişim sağlar. Sonuç olarak Avrupa içinde genişlemeyi ve ticaret yapmayı kolaylaştırarak gümrük prosedürlerini ve ticaret düzenlemelerini basitleştirir.


3. Yeşil Lojistik İnisiyatifleri

Polonya’da lojistik stratejileri giderek sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik uygulamalarına odaklanmaktadır. Çevre dostu taşıma yöntemlerine öncelik veren ve karbon ayak izini azaltan şirketler, sürdürülebilir lojistik operasyonlarını amaçlar.Sonuçta Polonya’nın stratejik konumu, sağlam altyapısı, büyüyen e-ticaret pazarı, nitelikli işgücü ve yabancı yatırım dostu politikaları, AB üyeliği ve yeşil lojistik taahhüdü, Polonya’da lojistik faaliyetlerini şirketler için çekici bir hedef yapmaktadır. İşletmeler, tedarik zincirlerini etkili ve maliyet etkin yönetmeye devam ederken, Polonya değişen piyasa ortamında önemli bir rol oynamaya adaydır. Büyüyen pazarda stratejik konumlarını iyi şekillendiren şirketler, Polonya’da refah ve dinamik bir lojistik peyzajının ödüllerini toplayabilirler.


Polonya’da Lojistik Şirketi Kurulumunda Hukuki Süreçler


Polonya Nakliyat olarak tüm süreçte sizin yanınızda olmak için varız. Bizi LinkedIn’de de takip edebilirsiniz. Böylelikle güncel lojistik içeriklerinden haberdar olabilirsiniz


Lojistik Sektörü Yatırım Teşvikleri

Uluslararası taşımacılık, pandemi süreciyle birlikte ön plana çıkarak teşviklere konu olan bir sektör haline geldi. Daha önceki yıllarda da lojistik sektörü yatırım teşvikleri veriliyordu. Fakat ihtiyacın boyutu ortaya çıktıktan sonra, süreç çok daha farklı işlemeye başladı. Çünkü pandemi sürecinde taşımacılık, dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde yetersiz kalmıştı. 2023’e gelindiğinde ise durum çok değişmedi. Lojistik sektöründe ihtiyaç halen devam ediyor. Bu kapsamda uluslararası taşımacılık teşvikleri pek çok ülkede gündemde.

Uluslararası Taşımacılık Teşvikleri Nelerdir?

Uluslararası taşımacılık noktasında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda teşvikler sunulmaktadır. Bu bağlamda ülkeler eğer uluslararası bir taşımacılık ağına ev sahipliği yapacaksa teşvikler yerini bulacaktır. Dünya nüfus yoğunluğuna uzak noktalarda kurulacak bir taşımacılık şirketi kârlı bir şirket konumunda olamaz.

Uluslararası taşımacılık teşvikleri genel hatlarıyla şunları içermelidir:

 • Vergi teşvikleri: Pek çok sektörde olduğu gibi taşımacılık sektöründe de vergiler son derece önemlidir. Lojistik şirketleri için uygulanan vergi indirimleri ve vergi muafiyetleri teşvik kapsamındadır.
 • Altyapı: Hükümetlerin lojistik sektörü için yapacağı liman, havaalanı gibi ulaşım merkezleri de teşvik kapsamındadır. Çünkü taşımacılık sektöründe altyapı, şirket maliyetlerini büyük oranda etkilemektedir.
 • Çevre teşvikleri: Alternatif yakıt kullanımı, karbon emisyonunun azaltılması gibi uygulamalar, çevreci yaklaşımla yine hükümetlerin teşvikleri arasında yer almaktadır.

Ek olarak hükümetlerin kredi destekleri de teşvik kapsamında değerlendirilmektedir. Sektörün ülkeye kazandıracakları ne kadar fazlaysa hükümetlerin teşvikleri de o oranda artmaktadır. Dolayısıyla en yüksek teşvikler, sektörün en uygun olduğu bölgedeki ülkeler tarafından verilmektedir.

Lojistik Sektörüne Uygunluk Açısından Hangi Ülke Ön Plandadır?

Diğer blog içeriklerimizde de bahsetmiş olduğumuz gibi Polonya, lojistik sektörüne uygunluk açısından çok iyi bir ülkedir. Bunun ilk sebebi konumdur. Konumunun sağladığı avantajlar ile Polonya, yatırıma uygun bir ülkedir. Ayrıca ekonomik olarak hem yaşam standartları yüksektir hem de ucuz işgücüne erişim mümkündür. Dolayısıyla Polonya, uluslararası taşımacılık sektörü için harika bir ülkedir.

Polonya Lojistik Sektörü Yatırım Teşvikleri
Polonya Lojistik Sektörü Yatırım Teşvikleri

Polonya Lojistik Sektörü Yatırım Teşvikleri

Orta Avrupa’daki konumu, Avrupa Birliği üyeliği ve 7 komşu ülkesi ile Polonya, uluslararası lojistik sektörü yatırımı için en uygun konumdadır. Ülkenin son yıllardaki istikrarlı ekonomik büyümesi de ülkeye gelen yatırımcılara verilen teşviki artırmıştır. Bu kapsamda lojistik sektörü teşvikleri Polonya’da önemlidir.

 • Özel Ekonomik Bölgeler: Polonya, lojistik sektöründeki şirketlerin faydalanması için çeşitli teşvikleri içeren 14 özel ekonomik bölgeyi bulundurmaktadır. Bu bölgelerdeki lojistik şirketleri vergi indirimlerinden yararlanmaktadır. Ayrıca emlak işlemlerinde de çeşitli indirimler söz konusudur.
 • AB Finansmanı: Avrupa Birliği üyesi olan Polonya, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve çeşitli AB finansmanlarından da yararlanma imkânı sunmaktadır.
 • Yeşil Teşvikler: Polonya, karbon emisyonuna ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem veren bir ülkedir. Dolayısıyla doğa dostu lojistik şirketlerine de pek çok önemli yatırım teşviki Polonya’da mümkündür.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Polonya, lojistik sektörü yatırım teşvikleri açısından avantajlı bir ülkedir. Siz de doğru yatırım yapmak, Polonya’daki lojistik sektörü teşviklerinden yararlanmak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Polonya’daki tüm süreci ilk ağızdan dinlemek sizi sektörde 1-0 öne geçirecektir.

İntermodal Taşımacılık Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Şey

Sürekli gelişen intermodal taşımacılık, bir yükün farklı taşıma şekillerini kullanmasını ifade etmektedir. Fakat bu farklı taşıma şekilleri yük için tekrar işlem gerektirmez. Çünkü intermodal taşımacılık özel treyler kullanmaktadır. Dolayısıyla taşımacılığın maliyeti düşmekte ve karbon salınımı da azalmaktadır.

Görüldüğü gibi taşımacılık sektörü için intermodal yöntem oldukça önemli. Bu nedenle içeriğimizde 7 farklı başlık altında konuya dair bilmeniz gerekenleri aktaracağız.

1- İntermodal Taşımacılık Polonya’da Revaçta

2021 Verilerine göre Polonya terminallerindeki aktarma sayısı %5,3 artış göstermiştir. Ülkede bulunan toplam 39 terminalin de yine 5 tanesi 2021 yılında yapılmıştır. 2022’de ise istatistikler henüz açıklanmamış olsa da artışın daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu terminallerin büyük çoğunluğu demiryolu sevkiyatı yapan kara terminalleridir.

2- Konteyner İntermodal için Çok Önemli Fakat Yeterli Değil

İntermodal nakliye, taşıma birimi 20 fit olan çelik konteynerler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu ölçü standardize edilmiştir ve tüm dünyada aynıdır. Dolayısıyla konteynerin; demiryolu vagonları ve gemi güverteleri arasındaki hareketi mümkün olmaktadır.

intermodal taşımacılık

Intermodal taşımacılığın lideri konumunda konteynerler bulunuyor olsa da taşımanın %100’ü konteynerlerle gerçekleştirilmemektedir. Diğer önemli intermodal taşımacılık elemanı ise özel kulplarla donatılmış intermodal yarı römorklardır. Ayrıca demiryolu terminallerinde diğer malzemelerin taşınması amacıyla geliştirilmiş altyapı çözümleri de bulunmaktadır.

3- Polonya’da Konteynerlerden Tonlarca Kargo Yeniden Yüklendi

Polonya’nın yeniden yükleme terminalleri 8,1 milyondan fazla TEU’yu işleme kapasitesine sahiptir. 2021 Yılında, yıl boyu toplam 82 milyon tondan fazla konteynerde kapalı çeşitli malın nakledilmesiyle bu açıdan yeni bir rekora imza atıldığını da belirtmekte fayda var.

Ayrıca 2021’de Polonya terminalleri tarafından deniz yoluyla teslim edilen yük 31,1 milyon ton dolaylarında gerçekleşmiştir. Karayolunda ise durum 26,4 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. İntermodal taşımacılık da hiç fena olmayan 24,6 milyon ton yükün elleçlenmesini sağlamıştır.

4- İntermodal Taşımacılık Tek Alternatif Değil

Malların farklı taşıma modlarında taşınmasına ilişkin tek yöntem intermodal taşımacılık yöntemi değildir. Intermodal taşımacılığa ek olarak multimodal taşımacılık ve bimodal taşımacılık da oldukça önemlidir. Elbette bu taşıma yöntemleri için de özel yükleme altyapıları gerekmektedir.

5- İntermodal Taşımacılık ile Yakıt Tüketimi ve CO2 Salınımı Azalmaktadır

Demiryolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı, tırların kullandığı karayolu taşımacılığına nazaran daha az enerji ile daha fazla yük taşıma yapabilmektedir. Dolayısıyla intermodal taşımacılık ile azalan yakıt tüketimi doğaya salınan karbondioksiti de önemli ölçüde azaltmaktadır.

6- İntermodalde Tırların GVW’si Aşılabilir

Tırların teknik şart ve gereklilikleri kapsamına ilişkin yönetmelikte yer alan hükümler, intermodal taşımacılıkta yer alan bir tırın GVW’sinin artırılmasına imkân tanımaktadır. Yalnız bunun için iki şart bulunmaktadır: İlk şart; “terminalden sonra düz bir hatta 150 km’den daha uzun bir mesafe için taşıma yapılamaz”. İkinci şart ise “araç kombinasyonu yol yüzeyinde artan bir aks yüküne sahip olmalıdır.

polonya nakliyat intermodal

7- Avrupa İntermodal Taşımacılığı Çok Önem Veriyor

Çeşitli ulaşım modlarını birleştirmek akıllıca bir iş. Sağladığı artılar ise son derece önemli. Şirketlerin cebini koruması bir yana doğayı da koruması her kesimi memnun ediyor. Ayrıca çeşitli ulaşım modlarını birleştirmek en uzak mesafeleri bile birbiriyle ilişkilendiriyor. İlk ilişkilendirme, konteyner gemileri kullanılarak Çin’den Avrupa limanlarından birine ürün ithalatıdır. Mallar demiryolu ile veya halihazırda tekerlekli olarak dağıtım merkezlerine ve müşterilere gider.

Şimdilerde demiryolu altyapısının gelişmesi sayesinde çok daha kısa rotalarda ulaşım popülerlik kazanmakta. Birçok ulaşım senaryosunda da farklı ulaşım modellerinin birleştirilmesi daha çok gündeme gelmektedir.

Polonya Nakliyat olarak blog içeriklerimiz dışında sosyal medyada da sizlerle beraberiz. Facebook ve LinkedIn profillerimize ulaşmak için bağlantıları takip edebilirsiniz!

Telematik Nedir? Lojistikte Nasıl Kullanılır?

Nakliye şirketleri; verimlilik ve kâr artırma yöntemlerini en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Çünkü nakliye sektöründe verimsiz çalışma ciddi zararlara yol açabilmektedir. Ulaşım telematiği de tam olarak verimlilik odaklı kullanılan bir modüldür. Yani telematik nedir sorusuna, nakliyede verimliliği artırmak için kullanılan akıllı sistemdir cevabı verilebilir. Bilindiği akıllı sistemlerin özelliği farklı çözümleri tek çatı altında toplamasıdır. Örneğin; otomasyon, telekomünikasyon ve bilgi tenolojileri alanlarındaki çözümler ulaşım telematiğinin içerdiği çözümlerdir.

Ulaşım telematiğinde bahsi geçen bu akıllı sistemler maliyetleri azaltmak için her türlü tasarruf imkanını kullanmaktadır. Bu tasarruf imkanlarının başında lojistik süreçlerin optimizasyonu gelmektedir. Dolayısıyla bu optimizasyon araç filosunun yalnızca boş dönmesini engellemekle kalmaz. Aynı zamanda tek rotadan birden fazla görevi yerine getirmesi için en iyi yolu da sunar. Aktif telematik sistemlerin içerisinde;

 • İşlem hızı çok yüksek veri tabanı
 • Harici birimlere bağlantı (tablet, bilgisayar, akıllı tlefon) bulunmaktadır.

Netice itibariyle ulaşım telematiğinin temeli; şirketteki merkezi bir veri tabanı ile araçlara monte edilen cihazlardan oluşmaktadır.

Ulaşım Telematiği Nasıl Çalışır?

Telematik sistemin tüm elemanları şirketteki merkezi veri tabanına bağlıdır. Sürücü telematik aracılığıyla istediği zaman Wi-Fi veya GSM aracılığıyla forwarder’a bağlanarak sorunlarını bildirebilir. Telematiğin geniş coğrafi veri tabanı ortaya çıkan sorunlara karşı en iyi rotayı kısa sürede tekrar hesaplamaktadır. Telematik rotanın gidilecek yere varış odaklı değil, teslimat odaklı inceleme yaptığı için diğer online araçların yeni rotalarına göre daha tasarruflu bir rota oluşturmaktadır.

telematik nedir - polonya nakliyat

Telematik Tüm Bunları Nasıl Yapıyor?

Ulaşım telematiği birden fazla uygun maliyetli kaynağı kullanmaktadır. Dolayısıyla sistem biraz karmaşık görünmekte fakat nakliye sektörünün işini de büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Sistemler çoğunlukla şunları içermektedir:

 • Hücresel ağlar,
 • İnternet ağları,
 • Uydu navigasyon sistemleri,
 • Telsiz haberleşme sistemleri,
 • Coğrafi veritabanları,
 • Trafik veritabanları,
 • Cihaz ve hava veritabanları,
 • Yol kenarı radarları,
 • Karayolu trafik izleme cihazları,
 • Ve trafik kameraları.

Bu sistemlerin tümü onlarca faktörü birlikte değerlendirmektedir. Dolayısıyla en iyi rota, en iyi hız ve en iyi nakliye teslimatı için harika bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Merkez, sevk memuru ve sürücünün koordinasyonu da yine en iyi şekilde telematik sistemle birlikte sağlanabilir.

Ulaşım Telematiği için En İyi Çözümler

En iyi çözümler her zaman çözüme ihtiyaç duyan tarafla ilgilidir. Örneğin büyük kapsama sahip uluslararası bir nakliye şirketi olacaksanız piyasadaki birkaç büyük şirketten başka seçeneğiniz yoktur. Fakat daha küçük ölçekli bir nakliye firması olmak istiyorsanız diğer çözümlere sahip şirketler sizin için daha iyi bir seçenek olacaktır. Hem maliyet hem de ihtiyaçlar düşünülerek hareket edilmelidir.

Her koşulda ister küçük ölçekli ister büyük ölçekli olun telematiğe ihtiyacınız vardır. Güzergahlarda daha iyi ve verimli çalışmanın sırrı bir noktada telematikten geçmektedir. Nakliyede kârlılığı artırmanın birincil koşulu da güzergâh yönetimidir. Ayrıca sistemin, her sürücünün anlayacağı kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olması da büyük önem taşımaktadır.

ulaşım telematiği - polonya nakliyat

Ulaşım telematiği hakkında bir araştırma yapmak ve size uygun olan sistemi kimin sağlayabileceğini bulmak için neler yapabilirsiniz? Bu oldukça önemli bir konu çünkü yukarıda da belirtildiği gibi her şirketin ihtiyaçları ve beklentileri farklıdır. Bu noktada direkt olarak üretici ile temasa geçmek en iyi çözüm yolu olacaktır. Fakat garanticiyim diyorsanız, nakliye fuarlarına katılarak bu tür sistemleri detaylı olarak direkt üreticisi tarafından dinleyebilirsiniz. Doğru analiz ve yerinde optimizasyon ile her nakliye şirketi bir adım öne geçebilir.

Polonya Nakliye olarak katıldığımız Uluslararası Translogistica Fuarına göz atmak için bu bağlantıyı izleyebilirsiniz!

Telematik Çözümleri Neden Bu Kadar Kârlı?

Yukarıda da maddeler halinde bahsi geçen tüm sistemler telematik içerisinde gerçek zamanlı olarak çalışmaktadır. Zengin veri tabanının interaktif karar alması nakliye sürecinin hatalardan arınmasını sağlamaktadır. Yalnızca yolda karşılaşılan sorunları çözmede değil, olası sorunları erken tahmin ederek gerekli güncellemeleri yapmayı da telematik sistemler içermektedir.

Sonuç olarak ulaşım telematiği yatırıma değer mi sorusu karşımıza çıkmaktadır. Örnekleri bunun kârlı olduğunu açıkça göstermektedir. Çünkü yalnızca sabit bir maliyetle; filoda, yakıtta ve sürücülerle iletişimdeki giderlerin her birinde tasarruf sağlanmaktadır. Sistemler kullanılmaya başlandığında çoğunlukla fark edilmeyen maliyetlerin de önemli ölçüde ortadan kalktığı görülmektedir.

Nakliye sektörünü güncel olarak ele aldığımız blog yazılarımızın yanı sıra LinkedIn’de de artık sizlerleyiz!

OCP Sertifikası Nedir?

OCP, Oracle Certification Program’ın kısaltması olarak kullanılmaktadır. Türkçesi, Oracle Sertifikasyon programıdır. Temel olarak taşıyıcının eşyayı ücret karşılığında taşımasını esas alan bir sigorta türüdür. OCP sertifikası, bazı ülkelerde zorunlu tutulmaktadır. Bu ülkelerin içerisinde Polonya yer almamaktadır. Ayrıca Polonya’da OCP sertifikası kullanımı isteğe bağlıdır. Fakat yolda veya siparişin teslimi sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlara karşı koruma sağlayacağı için çoğunlukla gerekli görülmektedir.

OCP sigortasına sahip bir taşıyıcı, taşıma hizmetlerinde düşük performans gösterirse bunun da yaptırımları bulunmaktadır. Eğer müşteri tazminat talep ederse, istenilen tazminat müşteriye en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir. Bu da iç ve dış pazarda, özellikle büyük firmaların yaygın kullandığı bir koruyucu yöntemdir.

Netice itibarıyla OCP sertifikası, hem taşıyıcıyı hem de müşteriyi korumaya yönelik hareket eden bir sigortadır. İşini sağlama almak isteyen şirketler de bu sigortadan büyük ölçüde yararlanmaktadır.

polonya nakliyat ocp sertifikası

OCP Sertifikası Faydaları Nelerdir?

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı nakliyatta hatalı taşıma, eksik taşıma veya teslim edilmeme durumlarına karşı kullanılan bir sigortadır. Bu nedenle OCP sertifikası oldukça faydalıdır. Süreç ile alakalı OCP’nin sağladığı avantajlar şöyle listelenebilir:

 • Nakliyenin çalınması,
 • Nakliyede hasar,
 • Kargonun imhası,
 • Teslim süresinin uzaması,
 • Emrin yerine getirilmesinde ağır ihmal
 • Yanlış kişiye teslim edilme,
 • Alt yüklenicilerin hatalarından sorumluluk,
 • Emri kasıtlı olarak yerine getirmeme.

Yukarıda yer alan durumlar, oldukça can sıkıcı durumlardır. OCP’nin faydaları da tam olarak bu can sıkıcı durumların ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

OCP Sigortasının Maliyeti Nedir?

Bu noktada sabit bir fiyat uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla fiyat, sigorta şirketlerine göre değişiklik göstermektedir. Çünkü sigorta şirketlerinin her biri, sigorta primlerini ve indirimleri farklı hesaplamaktadır. Ayrıca sözleşmenin alt noktalarındaki farklılıklar da ücretin değişmesine neden olmaktadır.

Sigorta primleri; genellikle şirketin cirosu, teminat tutarı, taşınan yükün türü ve diğer faktörlere göre hesaplanmaktadır. Ayrıca taşıyıcının daha özenli çalışmasını teşvik etmek amacıyla bazı özel indirimler de uygulanmaktadır. Son olarak unutulmamalıdır ki; sigorta tutarı, taşımada söz konusu olan malların değerini veya sevk irsaliyesindeki tutarı kapsamalıdır. Aksi bir durum söz konusu değildir.

OCP Sertifikası Kapsamında Olmayan Mallar

OCP’nin bir sigorta türü olduğu yukarıda anlatılmıştı. Teoride de her şeyin sigorta altına alınabileceği düşünülmektedir. Fakat her şeyi sigortalatmak, geçerli indirimlerden vazgeçmek anlamına gelmektedir. Tabii malların riskine göre ayrıca bir de ek ücretin devreye gireceğini söylemeliyiz. Ek ücrete tabii olacak riskli mallar şöyle listelenebilir:

polonya nakliyat
 • Para,
 • İlaç,
 • Belge,
 • Sanat eseri,
 • Canlı hayvan,
 • Tütün,
 • Alkol,
 • Elektronik ürünler

Bu ürünler, çoğunlukla “ADR malları” olarak sınıflandırılan yüksek risk grubuna ait ürünlerdir. Sigortadan önce taşınması için belirli koşulların oluşurulması ve gerekli prosedürlerin hazırlanması gerekmektedir. Taşıma izni alındıktan sonra ise sigortalama işlemi gerçekleştirilebilir. Fakat burada şirketlerin dikkat etmesi gereken bir durum daha bulunmaktadır. Bazı sigorta şirketleri, OCP poliçesi kapsamında ürünün sigortalanmasından vazgeçilmesi ibaresini sözleşmeye eklemektedir. Bu tür sigortacılar tercih edilmemelidir.

Sigorta anlaşması imzalanmadan önce mutlaka anlaşmanın hükümleri gözden geçirilmelidir.

OCP Sigortalarının Türleri Nelerdir?

Şu anda Polonya’da iki tür OCP sigortası türü bulunmaktadır. Bu sigorta türleri:

 • Uluslararası OCP sigortası,
 • Yerel OCP sigortası

OCP sertifikası tüm dünyada aynı şekilde işlememektedir. Bu nedenle OCP sigortaları da yerel ve uluslararası olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunun en büyük sebebi ise Avrupa Birliği ülkelerinin dünyanın diğer ülkeleri ile yasal olarak uyuşmamasıdır. Ayrıca “Üçüncü Şahısların Sorumluluğuna İlişkin Uluslarası Sözleşme Hükümleri” de bunu gerekli kılmaktadır.

Yerel yasal düzenlemelerde; yasaların ve hükümlerin farklı şekillerde yorumlanması büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, uluslarası taşımacılık pazarları için tüm şartları göz önünde bulunduran farklı OCP politikaları oluşturulmuştur.

Nakliye sektörü için büyük önem taşıyan bir konuya daha Polonya Nakliyat olarak açıklık getirdik. Sektörün nabzını tutn uyor, kuracağınız şirketin sağlam temeller üzerine oturması için sürekli çalışıyoruz.

Bizi Facebook sayfamızdan da takip ederek içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz!

Nakliyede Palet Kullanımı ve Palet Ölçüleri

Paletler, depo ve taşımacılık noktasındaki en önemli ekipmanların başında gelmektedir. Çeşitli ürünleri, kolay taşımayı ve sınıflandırmayı sağlayan paletler bu yüzden sık kullanılmaktadır. Fakat ürünlerin çeşitliliğine göre palet ölçüleri de değişiklik göstermektedir.

Depolama ve Nakliyede Palet Nedir?

Mal ve ürünleri kolay taşımak ve depolamak amacıyla kullanılan yerden bir miktar yükseltilmiş platforma palet denilmektedir. İstenilen ürünler paletin üzerinde düzenli bir şekilde istiflenmektedir. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa istiflenen ürünler jelatin bantlar ile ayrıca sarılmaktadır. Depo içerisindeki taşımada ve depodan tıra yüklenme sırasında ise paletler, forkliftler aracılığıyla taşınmaktadır. Her forkliftlin paletleri rahatça taşıması ve depolama alanının verimli kullanılması için paletler, standart ölçülere göre tasarlanmaktadır.

Bahsi geçenler standartlara göre çeşitli palet tipleri mevcuttur. En yaygın kullanılan palet tipi “EUR” işareti ile gösterilen “Euro Palet”tir. Ayrıca palet çeşitlerindeki ayrım yalnızca boyutundan kaynaklı değildir. Paletin üretildiği malzemeye göre de ayrı bir sınıflandırması mevcuttur. Yaygın olan palet yapım malzemesi ahşaptır. Çünkü ahşap hem dayanıklı hem de nispeten ucuz bir ham maddedir. Daha sonra gıda sektöründe kullanılan plastik paletler sık kullanım açısından yerini almaktadır. Son olarak ise metaljüri ve otomotiv sanayisinde kullanılan metal paletleri söyleyebiliriz.

Palet Türleri ve Palet Ölçüleri

Euro Palet Çeşitleri

Malların taşınması söz konusu olduğunda Euro palet en popüler olduğundan, bu tiple başlayacağız. Genellikle EURO palet, EURO EPAL veya EPAL palet olarak da adlandırılmaktadır. Euro palet, 1950’lerde her türlü forklifte uyacak evrensel bir palet olarak üretildi. EURO paletlerin üretimi ve tamiri için yetkiler EPAL lisansı almış firmalara aittir. Ve bu nedenle tüm standartlara uygun olarak oluşturulmuştur.

EUR, EUR 1, EPAL

En yaygın kullanılan palet türüdür ve her türlü forklifte uygundur. Ayrıca kamyon, tenteli yarı römork, kayar perdeli, buzdolabı veya deniz konteyneri gibi araçların yükleme alanına da uyarlanmıştır. Çoğu depodaki rafların boyutları da Euro paletlere uyarlanmıştır. Tüm depolama sistemlerinde kullanılabilen tek palet modelidir. Ayrıca EUR 1 euro paletlerin önemli bir detayı, pahlı kılavuzların keskin üst kenarlarının yanı sıra köşelerdeki eğimlerdir. Depolanan paletlerin çıkarılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. EURO (EUR 1) palet ölçüleri 800 mm x 1200 mm x 144 mm’dir. Standart bir Euro palet 26 kg ağırlığındadır ve dinamik yük kapasitesi 1000 ila 1500 kg arasındadır.

ISO (EUR 2, EPAL 2)

Bu tür paletler genellikle belirli ülkelerde kullanılmaktadır. Genellikle geleneksel rafların, arabalarla geri itme veya arabalı rafların kurulumunda kullanılırlar. Paletleyicilerle taşınmazlar ve yerçekimi sistemlerinde veya makaralı geri itme sistemlerinde sorunlara neden olabilirler. EUR 2 paletler 1200 mm x 1000 mm x 144 mm boyutlarındadır. 33 kg ağırlığındadırlar ve dinamik yük kapasiteleri 1.470 kg’dır.

EUR 3 (EPAL3)

Arabalı ve geleneksel raflar, arabalı geri itme rafları veya radyo kontrollü mekik rafları kullanan depolama sistemlerinde kullanılırlar. EUR2’den daha az popülerdirler, ancak endüstride eşit sıklıkla kullanılırlar. EUR 3 paletler 800 mm x 1200 mm x 144 mm boyutlarındadır. 29 kg ağırlığında ve dinamik yük kapasiteleri 1920 kg’dır.

EUR 6 (EPAL 6)

Yarım palet olarak da bilinmektedir. EUR 6 paletinin boyutları 800 mm x 600 mm x 144 mm’dir. 9,5 kg ağırlığında ve dinamik yük kapasitesi 500 kg’dır. Bu tür paletler genellikle yüksek talep gören ürünleri dağıtmak için kullanılır. Yarım paletler, 1 Euro’luk bir paletin yarısı kadar olduğundan, nispeten kompakttırlar ve genellikle süpermarketlerde bile görülürler.

polonya nakliyat palet ölçüleri

Genişletilmiş Europalet

Genişletilmiş bir Euro palet olması durumunda, boyutlar 1200 mm x 1200 mm x 144 mm’dir.

Konteynerler İçin Tasarlanmış Palet Ölçüleri

Bir konteyner paletinin boyutu genellikle 1140 mm x 760 mm ve ayrıca 1140 mm x 1140 mm’dir.

CP Paletler (Kimyasal Palet Ölçüleri)

Kimya endüstrisinde kullanılan paletlerin de belirli bir ağırlığı ve boyutu vardır.

CP 1 palet durumunda, boyutlar 1000 mm x 1200 mm x 138 mm, ağırlık 23 kg ve dinamik yük kapasitesi 1190 kg’dır.

CP 2 paletinin boyutları 800 mm x 1200 mm x 141 mm’dir. Ağırlığı 17,5 kg ve dinamik yük kapasitesi 1530 kg’dır.

CP3 palet durumunda, boyutlar 1140 mm x 1140 mm x 138 mm, ağırlık 23,5 kg ve dinamik yük kapasitesi 1030 kg’dır.

CP4 paletinin boyutları 1.100 x 1.300 x 138 mm, ağırlığı 23,5 kg ve dinamik yük kapasitesi 1.580 kg’dır.

CP5 modelinin boyutları 760 mm x 1.140 mm x 138 mm, ağırlığı 16,5 kg, dinamik yük kapasitesi ise 1.380 kg.

CP6 palet durumunda, boyutlar 1100 mm x 1200 mm x 156 mm, ağırlık 23,5 kg ve yük kapasitesi 1460 kg’dır.

CP7 tipi ise 1.100 mm x 1.300 mm x 156 mm boyutlarına, 23,5 kg ağırlığa ve 1.570 kg taşıma kapasitesine sahip.

CP8 paleti, 1140 x 1140 mm x 156 mm boyutları, 24 kg ağırlığı ve 1490 kg dinamik yük kapasitesi ile öne çıkıyor.

CP9 palet durumunda, boyutlar 1140 x 1140 x 156 mm, ağırlık 25 kg ve dinamik yük kapasitesi 1020 kg’dır.

Polonya’da nakliye şirketi kurmak isteyenler için nakliye sektörünü en ince detaylarına kadar inceliyoruz. Ayrıca paylaşımlarımızı Facebook üzerinden de takip etmeniz mümkün!

Şoför Kartı veya KOD 95 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dijital takograf adı verilen cihazla donatılmış araçları kullanmak isteyen sürücüler için bazı şartlar gereklidir. Bu şartların başında; şoför kartı veya şoförler arasındaki yaygın adıyla KOD 95 adı verilen bir belge yer almaktadır. Şoför kartı nedir, ne anlama gelir ve nasıl temin edilir? İşte bazı ipuçları.

Şoför Kartı Nedir?

Şoför kartı, dijital takografa sahip aracı kullanan kişiyi tanımlamaktadır. Dijital takograftan alınan veriler, cihazın sabit diskine ve takografa takılan şoför kartına kaydedilmektedir. Ayrıca bir aracın dijital takografa sahip olması için de bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar;

 • Azami yük ağırlığı 3,5 tonun üzerine olan ağır yük aracı
 • Aracın, şoför dahil 9 kişiden fazla yolcu taşıma kapasitesi

Şoför kartınız olmadan dijital takograflı bir araç kullanmaya başlamak mümkün değildir. Bu nedenle bu belge, ehliyet kadar önemlidir. Kart, sürüşe başlamadan önce takografa takılmalı ve yolculuk sonunda çıkarılmalıdır. Araçtan çıkarıldıktan sonra kart, mutlaka şoförün yanında olmalıdır.

Şoför kartı veya KOD 95, sadece bir Şoföre tahsis edilmektedir. Dolayısıyla oldukça önemlidir, kaybedilmemeli veya kimseye ödünç verilmemelidir.

şoför kartı

Şoför Kartının Özellikleri Nelerdir?

Şoför kartı, tahsis edildiği kişiyi tanımlayan bir dizi veri içermektedir. Kartta yer alan bilgiler arasında sahibinin adı, doğum tarihi veya vergi kimlik numarası bulunmaktadır. Kartta ayrıca sahibinin ehliyet numarası ve Şoför kartının numarası da yer almaktadır. Ayrıca kartın üzerinde kart sahibinin fotoğrafı ve imzası da bulunmaktadır. Diğer yazılı veriler ise kartın düzenleme ve son kullanma tarihi, kayıtlı olunan ülke ve kartı düzenleyen kurumdur.

Şoför kartı, kimlik bilgilerinin yanı sıra dijital takograftan gelen verilerin kaydedildiği bir çipi de içermektedir. Bu nedenle bu belge, çalışma süresinin yanı sıra araçla kat edilen mesafeyi veya aracı kullanan kişinin faaliyetindeki değişiklikleri kaydetmek için de kullanılmaktadır.

“DKV Kart Nedir? Yakıt Kartları Hakkında Bilinmesi Gerekenler” Başlıklı yazımız da ilgini çekebilir! Bu bağlantı aracılığı ile o içeriğe de göz atabilirsin.

Peki veriler ne sıklıkla kaydedilmelidir? Kart, bir Şoförün verilerini 28 iş günü boyunca saklama özelliğine sahiptir. Eğer verilerin daha uzun süre kayıt altında kalması gerekiyorsa, veriler yedeklenmelidir. Böylece 12 ay boyunca arşivlenme imkanı elde edilmektedir. Bu, Şoförün çalışma süresine ilişkin kontrollerin yapılabilmesi için son derece önemlidir. Polis veya Karayolu Taşımacılığı Müfettişliği gibi yetkili makamlar da arşivlenmiş kayıtları görmek isteyebilir. Bu nedenle bu kayıtların saklanması önemlidir.

Şoför Kartı Ne İçin Gereklidir?

Şoför kartı, üzerinde dijital takograf bulunan araçları kullanmak için gerekli olan bir belgedir. Bu nedenle, Şoförün mesleğini düzgün bir şekilde icra etmesi için kart son derece önemlidir.

Dijital takograftan alınan ve karta kaydedilen bilgiler ise çalışma süresinin, kullandığı mesafenin veya faaliyetlerindeki değişikliklerin kaydını tutmak için gereklidir. Kartın topladığı veriler sayesinde, daha sonraki bir tarihte bu verileri kontrol etmek mümkündür. Böylece Şoförlerin fiziksel sürüş durumlarının yolda tehlike oluşturabileceği aşırı mesafeleri sürmeleri gerekmez. İşverenle çalışma süresinin muhasebeleştirilmesi de böylece daha kolay olur.

Geçerli bir Şoför kartı olmadan yönetmeliklerin öngördüğü şekilde araç kullanmak, trafik veya para cezası şeklinde ağır cezalara yol açmaktadır. Unutmamak gerekir ki para cezaları sadece Şoförlere değil, aynı zamanda nakliye işini yönetenlere ve Şoförleri istihdam eden şirketlerin kendilerine de uygulanmaktadır.

Şoför kartına dair bilinmesi gerekenlere konu içerisinde özenle değindik. Aklınızda soru işareti kaldıysa hemen WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilir veya bize mail gönderebilirsin!

DKV Kart Nedir? Yakıt Kartları

Hemen hemen her sektör çalışanı yakıt kartı olan DKV kart hakkında biraz bilgi sahibidir. Günümüzde yakıt kartlarının geniş bir ürün yelpazesi var. Ve her biri bireysel kullanıcılar için belirli avantajlara sahip. Dolayısıyla en iyi yakıt kartını seçmek o kadar da kolay değil.

DKV kart özellikleri, ek hizmetleri ve hedef kitlelerinden kaynaklanan farklılıkları olduğu gibi bazı ortak özellikleri de vardır. DKV kartların özelliklerine bakmadan önce hangi yakıt kartlarının piyasada mevcut durumda olduğuna ayrıntılı bir şekilde bakalım.

İnternet üzerinden yakıt kartı sıralamalarına erişebilmek mümkün olsa da bu sıralamalar kartların kalitelerine göre sıralanmamaktadır. Çünkü her kitlenin ihtiyaçlarında farklılıklar vardır. Dolayısıyla seçilecek kartın şirketin mevcut ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerekmektedir. (TSL, nakliye, lojistik vb. endüstrilerde).

dkv kart

Avrupa’da Yakıt Kartları

 • DKV Euroservice: Avrupa’daki en yüksek istasyon hacmine sahiptir.
 • UTA: Kendi istasyonlarına sahip olmamasına rağmen, ortak istasyonları kullanmaktadır.
 • EuroShell: Adından da anlaşılacağı gibi, istasyon tek bir ticari markayla işbirliği yapmaktadır.
 • E100: Doğu pazarına erişimde diğer kartlardan farklıdır.
 • PKN Orlen: Polonya’daki benzin istasyonları ve marka bilinirliği nedeniyle Polonya’nın yerli yakıt şirketidir.
 • Routex: Müşteriler Routex kart sisteminin bir parçası olarak Statoil, Arab, OMV, BP ve ENİ gibi istasyonlara erişebilmektedir.
 • Eurowag: Bu kart Çek Cumhuriyeti’ne aittir ve aynı zamanda bir istasyon ağı da içermektedir. Bu istasyon ağı; Lotos, Esso, EuroOil şeklindedir.

DKV Euroservice sadece Polonya’nın değil, tüm Avrupa’yı kapsayan en tanınmış kart servisidir. Bu servisle, günümüzde Avrupa’da yaklaşık olarak 70.000 istasyonda işlem yapılabileceği tahmin edilmektedir. DKV Euroservice, erişebilirlik açısından özellikle de AB ülkelerinde bir numaradır. Avrupa’ya bir bütün olarak bakıldığında, diğer kartlara göre avantajlı olmasının yanı sıra eski Sovyetler Birliği’ndeki benzin istasyonlarında geniş bir erişime sahiptir. Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya ülkelerindeki istasyonlara erişimi ile işlem yapabilecek yerlerin sayısı açısından da lider konumdadır.

Polonya’da DKV Euroservice

Polonya yakıt kartı ile Orlen, BP, Lotos ve Moya gibi istasyonlardan ödeme yapılmaktadır. DKV Euroservice ile yakıt için ödeme yapmanın yanı sıra aşağıdaki işlemler için de ödeme yapılabilmektedir:

 • Gümrük Ücretleri
 • Servis Ücreti
 • Yol Ücretleri
 • KDV İadesi
 • ÖTV İadeleri
 • Mobil Hizmetler
 • Mobil Uygulamalar ve Çözümler

DKV kart sahipleri, Ekim 2021’den itibaren bu kartı eToll ödeme yöntemiyle kullanmayı tercih edebilirler. EToll ödemesi şimdiye kadar iki şekilde yapılabilmekteydi. Bunlar eToll hesabındaki ödeme yöntemi veya DKV Mobility SET şeklindeydi.

DKV Kart Hangi İstasyonları Destekliyor?

Uluslararası pek çok istasyon DKV kart sistemini desteklemektedir, listeyecel olursak:

 • Orlen
 • Bp
 • Lotus
 • Moya 250’den fazla istasyon
 • Amic 100’den fazla istasyon
 • Pietrzyk 50’den fazla istasyon
 • Generon 10’dan fazla istasyon
 • Citronex yaklaşık olarak 10 istasyon

DKV kart bunun yanı sıra; Makro, Neo, Uniwar, Hawa, Baltic Trade, Petrodom, Watis, Pekaes, Fel Tank, Safari, Gramax, Faron, DG, Stan-Oil, Exoil, SPS ve ICF gibi istasyonları da desteklemektedir.

DKV Yakıt Kart Kimler İçin Tasarlanmıştır?

Daha çok taşımacılık ve lojistik sektörü için tasarlanmıştır. Dolayısıyla kullanıcıları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

 • Filo (büyüklüğü fark etmeksizin),
 • Otobüsler,
 • Otomobiller,
 • Minibüsler,
 • Tırlar için tasarlamıştır.

Çeşitleri ise şu şekildedir:

 • Klasik Kart (DKV Kartı): İçten yanmalı araçlar için.
 • DKV Card + Charge: Elektrikli araçlar için.
 • DKV Card Climate: İklim nötr kartıdır.

DKV Yakıt Kartının Maliyeti Nedir?

DKV kart kullanımı için ödeme anında sabit ve küçük bir yüzde ödenir. Uluslararası nakliyeciler belirli bir enlem nedeniyle hizmetler için komisyon tablolarına erişebilirler. Bu ücretler ülkeye göre değişkendir. Dolayısıyla ülkeler arası ücretleri önceden incelemek daha iyi olacaktır.

DKV Kart Yorumları

Çevrimiçi olarak Dkv kart hakkındaki yorumlar analiz edilerek çok sayıda olumlu yorum görülebilir. Geri bildirim konusuna nesnel olarak yaklaşmak için müşteriler tarafından detaylandırılan DKV kart avantajları ve dezavantajlarına yönelik içerik analizi vardır.

DKV Kart Avantajları

 • Diğer kartlara kıyasla daha düşük komisyonları vardır.
 • Sürücülerin çalışmasını desteklemek için ek cihaz sağlanır.
 • Süreç optimizasyonu için çok sayıda uygulaması vardır.
 • Polonya ve Avrupa bölgelerindeki en büyük istasyon ağıdır.
 • İşlem sırasında yalnızca işlem ücretleri uygulanır, sabit ücret alınmaz.

DKV Kart Dezavantajları

Bazı rakiplerindeki daha düşük komisyonlara karşın (ancak sabit ücret yok) daha yüksek komisyon oranına sahiptir.

DKV Kart Diğer Kartlar Arasında Öne Çıkıyor

Piyasada bulunan DKV yakıt kartı sunulan diğer ürünler arasında öne çıkmaktadır. Bunun nedeni öncelikle şu detaylardan kaynaklanmaktadır:

 • Avrupa ve eski Sovyet Cumhuriyeti’ndeki (Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya) benzin istasyonlarına en büyük erişimi bu kart sağlamaktadır. Bu durum belirli müşteriler için uygundur. Belirli bir kitleye yönelik DKV kart sürücülerin çalışmasına yardımcı olan uygulamalar ve cihazlarla uyumludur.
 • Polonya müşteri hizmetleri vardır.
 • Sabit ücretleri yoktur.
 • Ek hizmetleri vardır (örneğin: KDV, tüketim vergileri, gümrük vergileri veya yol ücretlerinin hesaplanması).
 • TSL endüstrisi, özellikle yaygın olarak ulaşım hizmetlerinin uygulanmasını iyileştiren yollarla ve araçlarla ilgilenmektedir. Uyarlanmış çözümler genellikle rekabet avantajının elde edilmesini sağlamaktadır. DKV kartıyla ilgili hizmetler, uygulamaya veya çözüme erişim, süreçleri desteklemenin bir unsuru olabilir. Ayrıca yerel pazarda veya uluslararası pazarda sunulan hizmet yelpazesine sahip olup olmamasına bakılmaksızın şirketler için iş miktarını (yasal ve idari) sınırlayabilir.

DKV Yakıt Kartı Kullanılmaya Değer Mi?

DKV markası son on yıldır birçok ödül kazanmıştır. Ayrıca aşağıdakiler de piyasa ihtiyaçlarına iyi bir uyum sağladığının kanıtı olarak sayısız yarışmada değerlendirilen olumlu değerlendirmeler ve sertifikalardan bazılarıdır:

 • Vision Mobility (2019)
 • eMove 360 Award (2019)
 • IL LOGISTICO DELL’ANNO (2019)
 • BT inovasyonu için “EN iyisi”: DKV APP (2015)
 • Polonya ulaştırma sektörüne katılım (2013)
 • Polonyalı Traker dergisinin Polonya taşımacılık sektörüne katılımından dolayı özel ödülü (2013)
 • Truck Forum Awards (2013)
 • En iyi yakıt kartı (2013)
 • BT İnovasyon Ödülü’nün bir parçası olarak “En iyi”: Ücret Hesaplayıcısı (2013)
 • SHT Sertifikası (2013)
 • EN ISO 9001:2008

Bu noktada özellikle dikkat edilmesi gereken husus, DKV markasının Frankfurt’ta 2022 yılının Şubat ayında yüzyılın markası olarak ilan edilmesidir. Üstelik DKV markasının rekabet ettiği markalar arasında Tempo, Fon ve Aspirin vardı.

Polonya’da Nakliye şirketi kurmak isteyenlerin ilk durağı olarak sektörün nabzını tutuyoruz. Edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri de sizinle paylaşırken Facebook hesabımızı da aktif kullanıyoruz. Avurpa’da iş yapmak, döviz ile kazanç sağlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz!

Lojistik Sektöründe Boş Seferlerin Yönetimi

Lojistik sektöründe boş seferlerin büyük bir kısmı planlamacılar ve nakliye şirketleri sahipleri için olumsuzdur. Bu konuda yapılacak optimizasyonun önemi yalnızca daha fazla kâr sağlamak için değildir. Aynı zamanda karbon ayak izini azaltmada da etkilidir. Bu alanda ekoloji ve ekonomi kavramları başa baş gider. Öyleyse ulaşımdaki boş seferler hakkında daha fazla bilgi edinelim.

 • Avrupa Birliği’ndeki tır yolculuklarının %20’sinden fazlası yük olmadan yapılmaktadır. Bu tür seferlerin çoğu iç ulaşımla ilgilidir.
 • Boş seferlerin oranı bazı endüstrilerde çok yüksektir. Bu durum seferin yönüne, müşterinin özel gereksinimlerine ve sözleşmenin ayrıntılarına bağlıdır.
 • Boş seferleri azaltmayı amaçlayan ana eylem, ulaşımın doğru bir şekilde düzenlenmesine dayanmaktadır. Modern teknolojiler bu kapsamda daha fazla seçenek sunmaktadır.

Polonya ve Avrupa Birliği’nde Boş Sefer Durumu

Eurostat verileri 2020 yılında Avrupa Birliği taşımacılığında tırların toplam 157 milyardan fazla kilometre kat ettiğini göstermektedir. Bunlar arasında yaklaşık olarak 32 milyar araç kilometresi boş yere kat edilmiştir. Bu değerleri Polonya için göstergelerle karşılaştırmakta fayda var.

polonya nakliyat boş seferlerin durumu

Polonya taşımacılık sektörü yaklaşık olarak 30 milyar kilometrelik bir mesafe (yüklü ve yüksüz) kat etmiştir. Bu durum Polonya’da bulunan tırların Avrupa Birliği’nde yapılan boş kilometre değeri kadar sefer yaptığı anlamına gelmektedir.

Karayolu taşımacılığında yüksüz yolculuklar kaçınılmazdır. Bu hipotezi destekleyen birkaç neden de vardır. Örnek olarak; ulaşım hizmetlerinin arz ve talebi arasındaki dengesizlik açıkça görülmektedir. Ayrıca kısa teslim sürelerine ve yeni siparişlerin bir parçası olarak ulaşımın çok hızlı düzenlenmesine odaklanan pazarın talepleri de büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, gelecekte boş seferlerin oranını artırma potansiyeline sahip olan Avrupa Birliği (hareketlilik paketi) politikasının da etkisi vardır.

Yüksüz seyahatlerin sayısı, taşımacılığın gerçekleştirildiği alandan da etkilenmektedir. Bir planlayıcının büyük ebatlı mallar için (örneğin yel değirmeni bileşenleri) yükün iadesini düzenlemesini beklemek zordur. Aynı durum yakıt veya inşaat malzemelerinin taşınması için de geçerlidir. Bu nedenle uzman nakliye firmalarının bir şekilde sefer optimizasyonuna dirençli olduğu, planlayıcıların boş seferleri azaltma üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu ve hatta hiç olmadığı bir durum varsayılabilir.

Bu noktada yarı römorklarda veya soğuk hava depolarında taşınabilen yaygın yüklerin (örneğin paletli mallar) taşınmasında daha fazla önlem mümkündür Fakat bu alanda da tabiri caizse planlayıcının eli kolu bağlıdır.

Bu durumda Madrid’e ulaşım iyi bir örnek olarak gösterilmektedir. Bu şehir ithal mallar için çok yüksek talepleriyle bilinmektedir. Ancak yetersiz gelişmiş bir endüstri sistemi nedeniyle nakliye şirketleri iade için kolay nakliye organizasyonlarına güvenemez. Taşıyıcılar bu nedenle İspanya’nın diğer bölgelerinde (örneğin Bask veya Galiçya bölgelerinde) uygun tarifeler aramak zorunda kalıyor. Dolayısıyla boş bir tır, nakliye alanına ulaşmaktadır.

Lojistik Sektöründe Boş Seferlerin Azaltılması Mümkündür ve Gereklidir

Yük taşımacılığında boş kilometrelerin sınırlandırılması, taşımacılık sektöründeki çalışanların karşılaştığı en önemli noktalardan biridir. Dolayısıyla planlamacılar, taşımaları optimize etmek için büyük çaba harcarlar. Bunun bir örneği küresel bir üretici için Omega Plzno projesidir. Bu işlemin sonucunda %5’lik boş sefer oranına sahip dolu bir taşıma sistemi olduğu görülmüştür.

Boş seferlerle başa çıkmak için pek çok yöntem vardır. En temel yöntem ise bir müşteri ağının oluşturulmasıdır. Teoride bu yöntem kulağa çok basit gelse de planlamacıların, nakliyecilerin, müşteri hizmetleri personellerinin ve satış görevlilerinin yetkinlik durumları esas alındığında pratik uygulama son derece karmaşık bir süreç haline gelmektedir. İşin özünde müşteri ile çalışırken boşaltma yeriyle yükleme yeri arasındaki mesafeyi en aza indirmek vardır.

Veri analizleri ve operasyonlar boş tır seferlerinin azaltılmasında büyük rol oynamaktadır. Nakliye şirketleri, örneğin kapsamlı telematik sistemler sayesinde, çeşitli şekillerde kullanılabilecek son derece zengin veri tabanları üretirler. Veri tabanı üretimleri boş seferleri azaltmak için yapılmaktadır. Bu yüzden yakın gelecekte yapay zekâ ve makine öğrenimine dayanan azaltma teknikleri de fazlasıyla işe yarayacaktır.

Nakliye sektörünün nabzını tuttuğumuz blog yazılarımızı Facebook adresimiz üzerinden de takip edebilirsiniz.