Polonya’da Lojistik Ağlarda İşbirliği

Polonya’daki lojistik ağlarda işbirliği konusu, dikkat çekici bir büyüme yaşayan lojistik sektörünü en çok etkileyen faktörlerinden biridir.

Lojistik Sektöründe İşbirliğinin Rolü

 

İşbirliği, Polonya’daki lojistik ağların kalbinde bulunmaktadır. Bu sayede taşıyıcılar, tedarikçiler veya distribütörler gibi tüm şirketler bir araya gelmenin avantajlarını artan bir şekilde gözlemlemektedir. Kaynakları ve uzmanlıkları bir araya getirerek, işletmeler etkinliklerini artırabilir ve endüstri içindeki etkisini genişletebilir.

Etkin Taşıma ve Dağıtımın Önemi

 

Polonya’daki lojistik ağlardaki işbirliği, daha etkili taşıma ve dağıtım süreçlerine yol açmıştır. Bu bağlamda taşıma kaynaklarını ve rotalarını paylaşarak, işletmeler maliyetleri azaltabilir ve tedarik zincirlerini optimize edebilirler. Böylece bu verimlilik ortamı hem bireysel şirketlere hem de Polonya’nın lojistik endüstrisinin genel rekabetçiliğine katkı sağlar.

Sınır Ötesi Ticareti Kolaylaştırma

 

Polonya’nın stratejik konumu, Avrupa’daki lojistik sektörün önemli bir parçası olan sınır ötesi ticareti kolaylaştırır. Lojistik ağlar içindeki işbirliği, gümrük prosedürlerini basitleştirir, düzenlemeleri uyumlaştırır ve malların sınırları aşan hareketini kolaylaştırır. Böylece Polonya’nın Avrupa pazarlarına yönelik merkezi bir dağıtım noktası olarak konumunu güçlendirir.

Teknoloji Entegrasyonu ve Veri Paylaşımının Lojistiğe Etkisi

 

Teknolojinin yönlendirdiği bir dünyada, lojistik ağlardaki işbirliği sık sık teknoloji entegrasyonu ve veri paylaşımı içerir. Böylelikle gerçek zamanlı veri paylaşımı, sevkiyat takip bilgileri ve envanter seviyeleri gibi, şirketlere bilinçli kararlar alabilme, hızla değişikliklere yanıt verebilme ve yüksek düzeyde hizmet kalitesini sürdürebilme olanağı sunar.

Çevresel Sürdürülebilirlik

 

Çevresel sürdürülebilirlik, lojistik endüstrisinde artan bir endişedir. Lojistik ağlar içindeki işbirliği, paylaşılan taşımacılık ve azaltılmış karbon emisyonları gibi yeşil girişimlere yol açıyor. İşbirliği yaparak çevresel etkilerini azaltmak, işletmelerin kamusal imajlarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda giderek daha sıkılaşan çevresel düzenlemelere uygunluk sağlamalarına da yardımcı olur.


Yatırım Fırsatları


Lojistik ağlar içindeki işbirliği, yatırım fırsatlarının kapılarını açıyor. Böylece ortak girişimler, işbirlikleri ve ortak altyapı projeleri daha yaygın hale geliyor. Bu yatırımlar, endüstrinin genel kapasitesini artırıyor. Sonuç olarak uzun vadeli büyümeyi destekliyor.


Birleşik Bir Yaklaşım


Lojistik ağlardaki işbirliği, Polonya’nın lojistik endüstrisinin başarısının arkasındaki güçlü bir itici güç haline geldi. Böylelikle şirketler işbirliği yaparak etkinliği artırabilir bir konuma ulaştılar. Böylece maliyetleri azaltarak endüstrinin değişen talepleriyle başa çıkabilirler. Polonya Avrupa’da bir lojistik merkez olarak konumunu güçlendirmeye devam ettiği için lojistik ağlar içindeki işbirliği önem kazanıyor. Sonuç olarak küresel sahnede yerini korumak ve genişletmek için hayati bir rol oynuyor. Endüstri içindeki işbirliği ruhu, Polonya’nın lojistik sektörünün esnekliğini ve uyum kabiliyetini kanıtlar ve gelecekteki büyüme ve başarının bir işareti olarak devam eder.

Polonya Lojistik Fırsatları 2023

Bizi LinkedIn üzerinden takip ederek Polonya hakkında daha çok blog içeriğinden haberdar olabilirsiniz!

Polonya’da Lojistik Fırsatları 2023

Avrupa’nın ülkesi Polonya, küresel lojistik ve tedarik zinciri endüstrisinde önemli bir oyuncudur. İlk olarak stratejik konumu, gelişmiş altyapısı ve büyüyen ekonomisi; Polonya’da lojistik fırsatlarını geliştirmeye devam etmektedir. Böylece lojistik operasyonlarını genişletmeyi düşünen şirketler için sayısız fırsat sunmaktadır.


Polonya’da Lojistik Fırsatlarında Öne Çıkan Özellikler


1. Stratejik Konum

Polonya’nın en önemli avantajlarından biri ilk olarak Avrupa‘daki stratejik konumudur. Ülke, Batı ve Doğu Avrupa arasında hareket eden mallar için hayati bir transit merkezi olarak hizmet verir. Böylece Polonya; Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Belarus ve Litvanya ile sınırlarını paylaşır. Bununla birlikte şirketlerin geniş Avrupa pazarına erişmesi için ideal bir kapıdır.


2. Gelişmiş Altyapı

Polonya altyapısına büyük yatırımlar yapmıştır. Bunlar arasında geniş bir yol ağı, modern limanlar ve verimli demiryolu bağlantıları bulunmaktadır. Ülke, Gdańsk, Gdynia ve Szczecin gibi büyük limanlara sahiptir. Çünkü güçlü ulaşım bağlantıları uluslararası ticareti kolaylaştırır. Sonuç olarak Polonya, iyi bağlantılı otoyolları ve demiryolları ile malların ülke içinde ve dışında sorunsuz taşınmasını sağlar.


3. Büyüyen E-Ticaret Piyasası

Bölgedeki e-ticaret sektörü istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Üstelik lojistik şirketler için büyük fırsatlar sunmaktadır. Teknolojiye hakim bir nüfus ve artan online alışveriş eğilimleri ile lojistik sağlayıcıları, bu pazardan yararlanabilirler. Özellikle son aşama teslimat ve depolama konularında uzmanlaşan şirketler, Polonya’da lojistik faaliyetleri ile e-ticaret peyzajında başarılı olmak için iyi bir konumda bulunmaktadır.


4. Nitelikli İşgücü

Yetenekli lojistik profesyonelleri arayan şirketler nitelikli işgücüne önem verir. Polonya da eğitim seviyesi yüksek ve nitelikli bir işgücü ortamı sağlar. Ülkenin üniversiteleri ve mesleki eğitim programları, tedarik zinciri yönetimi, lojistik planlama ve taşımacılık gibi alanlarda yeteneklerin sürekli bir akışını sağlar. Polonya’da lojistik faaliyetlerindeki nitelikli işgücü ve işletmelerin işlemlerini optimize etmelerine sağlar. Böylece müşteri taleplerini verimli bir şekilde karşılamalarına yardımcı olur.


Polonya’da Lojistik Faaliyetlerinde Uluslararası Geçerliliği Olan İmkanlar


1. Yabancı Yatırım Dostu Ortam

Polonya, yabancı yatırıma teşvik eden iş ortamına sahiptir. Hükümet, ülkede varlık kurmak isteyen şirketler için çeşitli teşvikler ve destek programları sunmaktadır. Teşvikler arasında hibe, vergi avantajları ve AB fonlarına erişim yer alır. En önemlisi teşvikler, Polonya’da lojistik ve işletme maliyetini önemli ölçüde azaltabilir.


2. Avrupa Birliği Pazarına Erişim

Ülke bir AB üyesi olarak şirketlere 500 milyonun üzerinde tüketiciye erişim sağlar. Sonuç olarak Avrupa içinde genişlemeyi ve ticaret yapmayı kolaylaştırarak gümrük prosedürlerini ve ticaret düzenlemelerini basitleştirir.


3. Yeşil Lojistik İnisiyatifleri

Polonya’da lojistik stratejileri giderek sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik uygulamalarına odaklanmaktadır. Çevre dostu taşıma yöntemlerine öncelik veren ve karbon ayak izini azaltan şirketler, sürdürülebilir lojistik operasyonlarını amaçlar.Sonuçta Polonya’nın stratejik konumu, sağlam altyapısı, büyüyen e-ticaret pazarı, nitelikli işgücü ve yabancı yatırım dostu politikaları, AB üyeliği ve yeşil lojistik taahhüdü, Polonya’da lojistik faaliyetlerini şirketler için çekici bir hedef yapmaktadır. İşletmeler, tedarik zincirlerini etkili ve maliyet etkin yönetmeye devam ederken, Polonya değişen piyasa ortamında önemli bir rol oynamaya adaydır. Büyüyen pazarda stratejik konumlarını iyi şekillendiren şirketler, Polonya’da refah ve dinamik bir lojistik peyzajının ödüllerini toplayabilirler.


Polonya’da Lojistik Şirketi Kurulumunda Hukuki Süreçler


Polonya Nakliyat olarak tüm süreçte sizin yanınızda olmak için varız. Bizi LinkedIn’de de takip edebilirsiniz. Böylelikle güncel lojistik içeriklerinden haberdar olabilirsiniz


Lojistik Sektöründe Sürdürülebilir Kârın Adresi: Polonya

Polonya’da lojistik sektörü büyümeyi sürdürüyor. Bu büyüme sektördeki işletmeleri rekabetçi kalmanın yollarını aramaya itiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir uygulamalar önem kazanıyor. Bu zorlu bir degedir. Ancak sürdürülebilir lojistiğin sadece çevre için değil, aynı zamanda kârlılık için de iyi olduğu giderek daha açık hale geliyor. Bu yazıda, Polonya lojistik sektöründe sürdürülebilir kâr elde etmeye odaklanabileceği iki temel alanı inceleyeceğiz.

Nakliye Rotalarının ve Modlarının Optimize Edilmesi

Lojistik şirketlerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, malları bir yerden başka bir yere taşımaktır. Bunun en verimli ve uygun maliyetli yolunu bulmak bu nedenle önemlidir. Bu durum, pek çok ülkenin coğrafyasında olduğu gibi Polonya’da da geçerlidir.

Polonya’daki şirketler, lojistik sektöründe sürdürülebilir kâr elde etmek için nakliye rotalarını ve modlarını optimize etmeye odaklanabilir. Bunlar:

 • Farklı mal türleri ve nakliye mesafeleri için en verimli rotaları ve nakliye modlarını belirlemek üzere veri analizi araçlarını kullanmak.
 • Teslimat sürelerini kısaltmak ve yakıt tüketimini en aza indirmek için GPS izleme yatırımı. Ve gerçek zamanlı trafik verileri gibi teknolojilere yatırım yapmak.
 • Nakliye kaynaklarını paylaşmak ve boş milleri azaltmak için diğer lojistik şirketleriyle ortaklık kurmak.
 • Polonya’daki lojistik şirketleri bu adımları atarak nakliye maliyetlerini düşürürken çevresel etkilerini de en aza indirebilirler.

Döngüsel Lojistiği Benimsemek

Polonya lojistik şirketlerinin sürdürülebilir kâr elde edebilecekleri bir diğer alan da döngüsel lojistiği benimsemeleridir. Bu kavram, malzeme ve ürünlerin bir kez kullanıldıktan sonra imha edilmemesidir. Dolayısıyla yeniden kullanımına ve geri dönüşümüne öncelik veren tedarik zinciri sistemlerinin tasarlanmasını içerir.

Lojistik Sektöründe Sürdürülebilir Kârın Adresi: Polonya

Döngüsel lojistiği uygulamak için Polonya’daki işletmeler şunları yapabilir:

 • Yaşam döngülerinin sonunda yeniden kullanılabilecek veya geri dönüştürülebilecek malzemeleri tedarik etmek için tedarikçilerle birlikte çalışmak.
 • Ürünlerin demontaj için tasarlandığı ve bileşenlerin yeniden kullanılabildiği veya geri dönüştürülebildiği kapalı döngü tedarik zincirleri geliştirmek.
 • Kullanılmış ürünleri geri almak ve yenilemek veya geri dönüştürmek için tersine lojistik sistemleri uygulamak.
 • Polonya lojistik şirketleri döngüsel lojistik uygulamalarını benimsemektedir. Bu, atıkları azaltmada ve kaynakları korumada yardımcı olacaktır. Ayrıca potansiyel olarak geri dönüşüm ve yenileme operasyonlarından yeni gelir akışlarını ortaya çıkarmaktadır.

Polonya lojistik sektöründe sürdürülebilir kâr elde etmek, maliyet verimliliği ile çevresel sorumluluğu dengeleyen bütünsel bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu sektördeki şirketler, nakliye rotalarını ve modlarını optimize ederek ve döngüsel lojistiği benimseyerek maliyetleri azaltabilir. Karbon ayak izlerini iyileştirmek ve hızla değişen bir pazarda rekabet avantajlarını korumak da bu yoldan geçmektedir.

Diğer Avrupa ülkelerine nazaran Polonya’da lojistik sektörünün yalnızca bu iki adımla sürdürülebilir hale gelmesinin bazı sebepleri var. Bu sebeplerin başında Polonya’nın diğer Avrupa ülkelerine göre alım gücü fazlalığı gelmektedir. Bunun yanı sıra Polonya lojistik sektörü vergiler konusunda da insaflıdır. Ayrıca çalışma izni gibi konular da Avrupa’nın diğer ülkelerine göre Polonya’da daha avantajlıdır. Günümüzde yani artık 2023’ün ilk çeyreğinden sonra her şirket, her işletme için sihirli kelime sürdürülebilirliktir. Polonya lojistik sektörü ise sürdürülebilirlik açısından en uygun ülkelerden bir tanesidir.

Polonya’da lojistik şirketi kurmak hakkında daha fazla bilgi için diğer blog içeriklerimizi okuyabilirsiniz. Veya direkt bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Lojistik Şirketi İş Planında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir lojistik şirketi kurmak kazançlı bir iş girişimidir, ancak dikkatli bir planlama ve yürütme gerektirir. Şirketinizin uzun vadede kârlı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak ilk önceliğinizdir. Bunun için ise sağlam bir iş planı oluşturmak şarttır. İşte lojistik şirketi iş planında göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar.

Niş Pazarınızı Belirleme

Lojistik şirketi kurarken göz önünde bulundurmanız gereken ilk şeylerden biri niş pazarınızdır. Ne tür lojistik hizmetler sunacağınızı ve hedef müşterilerinizin kimler olduğunu belirlemeniz gerekir. Yerel mi yoksa uluslararası lojistiğe mi odaklanacaksınız? Bozulabilir veya tehlikeli maddeler gibi belirli mal türlerinin taşınmasında uzmanlaşacak mısınız? Niş pazarınızı bilmek, hizmetlerinizi müşterilerinizin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamanızı sağlar. Ayrıca kendinizi rakiplerinizden farklılaştırmanıza da yardımcı olacaktır.

Pazarlama Stratejisi Geliştirme

Niş pazarınızı belirledikten sonra, hedef müşterilere ulaşmak için pazarlama stratejisi geliştirmeniz gerekir. Bu, hizmetlerinizi nasıl tanıtacağınızı, müşterilerinize ulaşmak için hangi kanalları kullanacağınızı ve kendinizi rakiplerinizden farklılaştırmak için hangi mesajları kullanacağınızı belirlemeyi kapsamaktadır. Rekabetçi ama aynı zamanda kârlı olması gereken fiyatlandırma stratejinizi de göz önünde bulundurmalısınız. Zira pazarlamayı yaparken müşterilere cazip bir teklif sunmak çok önemlidir. Güçlü bir pazarlama stratejisi geliştirmek, markanızı oluşturmak ve yeni müşteriler çekmek için çok önemlidir.

Lojistik Şirketi İş Planında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Finansal Plan Oluşturma

Lojistik şirketinizin iş planının bir diğer kritik yönü de finansal bir plan oluşturmaktır. Bu, bir bütçe geliştirmeyi, gelir ve giderlerinizi öngörmeyi belirlemekten geçmektedir. Ayrıca ister yatırımlar ister krediler yoluyla olsun, işinizi nasıl finanse edeceğinizi de düşünmelisiniz. Sağlam bir finansal plan, nakit akışınızı yönetmenize ve iş operasyonlarınız hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Personel İşe Alma ve Eğitme

Lojistik şirketinizin başarısı büyük ölçüde personelinizin yetkinliğine ve profesyonelliğine bağlıdır. Yüksek kalite lojistik hizmeti için beceri ve deneyime sahip işçiler gerekmektedir. Buna sürücüler, depo çalışanları ve idari personel dahildir. Ayrıca, kazaları ve yasal sorunları önlemek için personelinizin güvenlik prosedürleri ve düzenlemeleri konusunda eğitildiğinden emin olmanız gerekir.

Netice itibariyle, bir lojistik şirketi kurmak dikkatli bir planlama ve yürütme gerektirir. Niş pazarınızı, pazarlama stratejinizi, finansal planınızı ve personel ihtiyaçlarınızı dikkate alan sağlam bir iş planı geliştirmek, şirketinizin kârlı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için çok önemlidir. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, müşterilerine yüksek kaliteli hizmetler sunan ve uzun vadeli başarı elde eden bir lojistik şirketi oluşturabilirsiniz.

Daha önceki blog içeriklerimizde de sık sık bahsettiğimiz gibi lojistik şirketi kurmak için Polonya harika bir ülke. Biz de bu noktada sizlere yardımcı olmak için buradayız. İş planından, taşımacılık izinlerine ve şirket kurulumuna kadar her noktada gerekli desteği sağlamayı taahhüt ediyoruz. Tüm bunlar için yalnızca bize ulaşmanız yeterli, tıklayın ve hemen ulaşın!

Hangi Ülkede Şirket Kurmak Avantajlı?

Yurtdışında şirket kurma fikri, uzun yıllardır Türkiye’de popüler bir fikirdir. Buna yalnızca girişimciler değil, yurtiçi şirket sahipleri de dahil olmakta ve iş alanlarını genişletmek için yurt dışı şirket kurma işlemlerine önem vermektedir. Çünkü yurt dışı şirketleriyle, işletmeler hem bilinirliğini uluslararası alana taşımakta hem de gelir kaynaklarını çeşitlendirmektedirler. Hangi ülkede şirket kurmak avantajlı sorusu ise şirketin kurulum sürecine başlangıç için sorulması gereken en önemli sorudur.

Kurulacak her şirket bir yatırımdır. Yatırımı da doğru yere, doğru yerde ve doğru şekilde yapmak son derece önemlidir. Doğrusunu yapmanın yolu ise girdilerin ve çıktıların muhasebesini önden tutmaktır. Dolayısıyla maliyetlerin düşük olduğu, imkânın geniş olduğu ülkede şirket kurmak avantajlı hale gelecektir.

Şirket Kurmak için Bir Ülkede Aranması Gerekenler

Şüphesiz ilk akla gelen özellik, ülkenin dış yatırımcıya karşı tutumudur. Eğer ülke dışarıdan gelecek yatırımcılara teşvik veriyor, bunların önünü açmak istiyorsa avantajlı olacaktır. Ülkenin ekonomik durumu ile işgücü maliyeti de oldukça önemli özellikler arasında yer almaktadır.

Ülkenin konumu, potansiyeli yüksek diğer ülkelere olan yakınlığı ise şirket kurmadan önce mutlaka dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Tüm bunların dışında ülkedeki vergi oranları da büyük önem taşımaktadır. Çünkü şirket, bulunduğu ülkeye belirli oranlarda vergi vermekle yükümlüdür.

Şirket kurmak için avantajlı olan bir ülkede bulunması gereken özellikleri bir tablo şeklinde sunmamız gerekirse;

 • Ülkenin yurt dışı yatırımcıya açık olması,
 • Vergi oranlarının, diğer ülkelere oranla daha düşük olması,
 • Şirket için gerekli belge ve izinlerin düşük maliyetli olması,
 • Ülkede ucuz işgücünün bulunması veya Türkiye’den işgücü temin etmenin kolay olması,
 • Ülke pazarının gelişmiş olması,
 • Ülkede ihracatın önünün açık olması,
 • Ekonomik olarak büyüyen, gelişen bir ülke olması,
 • Teknolojik imkânlara erişimin kolay olması,
 • Sınır komşuları ile diplomatik ilişkilerinin iyi olması.

Özelliklerinin her biri oldukça önemlidir. Bu özelliklere sahip olmayan bir ülkede planlama ne kadar iyi olursa olsun kârlılık ve işletmenin devamlılığı risk altındadır.

Şirket Kurmak için Bir Ülkede Aranması Gerekenler
Şirket Kurmak için Bir Ülkede Aranması Gerekenler

Hangi Ülkede Şirket Kurmak Avantajlı

Yukarıda sıralanan özelliklere sahip ülkelerin bulunduğunu biliyoruz. Fakat o ülkelerin de arasında en avantajlı olanını seçmek önemlidir. Bu noktada nakliye sektörünü baz alacak bir bakış açısıyla bakacak olursak, Polonya en uygun ülkelerin başında gelmektedir. Diğer sektörlerde de Polonya, çeşitli avantajlar sunmaktadır. Fakat yukarıdaki özelliklerin her birini karşılamasının yanı sıra Polonya, nakliye sektörü için en uygun noktadır. Nitekim yatırımcılarımız da son yıllarda yoğun bir şekilde Polonya’da nakliye şirketi kurmak ile ilgileniyorlar.

Lojistik sektöründe, yukarıdaki özelliklere ek olarak geçiş izinleri, vize ve gümrük anlaşmaları da son derece önemlidir.

Polonya, Avrupa’daki konumu ve Avrupa Gümrük Birliği Anlaşması gereğince herhangi bir gümrük sorunu yaşamadan taşımacılığa izin veren bir ülkedir. Ayrıca geçiş ücretlerinin ve vize sorunun da olmadığı bir ülke olmasıyla Polonya, diğer ülkelere göre başta nakliye şirketi olmak üzere şirket kurmanın avantajlı olduğu bir ülkedir.

Siz de Polonya’da nakliye şirketi kurmak ve Polonya’daki avantajlardan yararlanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilir, tüm süreç hakkında detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.

Lojistik Sektöründe Şoförlerin Haftalık Çalışma Süreleri

Tır şoförlerinin haftalık çalışma süreleri, dinlenme ve tazminatları belirli standartlar üzerinde şekillenmektedir. Bu standartların belirlenmesini EC 561/2006 yönetmeliği karar vermektedir. Bu yönetmeliğe uyulması her şirket ve çalışan için geçerlidir. Dolayısıyla yönetmeliğin dışına çıkılması ise ağır mali cezalarla sonuçlanmaktadır.

Haftalık Çalışma Süreleri – Tır Şoförünün Haftalık Döngüsü

Haftalık çalışma döngüsü, takvim haftasından başlamaktadır. EC 561/2006 yönetmeliğine göre gerçek bir hafta pazartesi başlamakta ve pazar günü sona ermektedir. Ancak bahsi geçen takvim haftası, sürücünün çalışmaya başladığı günden itibaren sayılmaktadır.

Tır Şoförlerinin Haftalık Direksiyon Başında Geçireceği Süre

Bir tır şoförünün hafta boyunca direksiyon başında geçireceği sürenin üst sınırı 56 saattir. Bu süre 9 saatlik 4 günlük periyot ile 10 saatlik uzatılmış sürüşün dahil edilmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Üst sınıra ulaşan tır şoförü için haftalık istirahat süresinin başlaması zorunludur. Buradaki önemli nokta ise bu haftadan sonraki hafta için sürücünün üst çalışma sınırı, haftalık 56 saat olmamaktadır.

Tır Şoförlerinin Haftalık Rotasyonu

Üç hafta boyunca sürüş/zaman döngüsü, sürücünün dinlendikten sonraki hafta doğrudan sürüşe başlayacağı anlamına gelmektedir. Bu noktada art arda iki haftalık sürüş süresi saatinin üst sınırı 90 saattir. Yani ilk hafta 56 saat olan üst çalışma sınırına ulaşan bir sürücü, ikinci hafta ancak 34 saat çalışabilmektedir.

İki haftalık çalışmada hangi sürenin ilk hafta kullanılacağı önem taşımamaktadır. Örneğin ilk hafta 38 saat direksiyon başında geçiren sürücü ikinci hafta 52 saat direksiyon başında çalışabilmektedir.

Lojistik Sektöründe Şoförlerin Haftalık Çalışma Süreleri
Lojistik Sektöründe Şoförlerin Haftalık Çalışma Süreleri

Haftalık Rotasyonda Üçüncü Haftanın Hesaplanması

Yukarıda bahsedildiği gibi çalışma süreleri haftalık ve iki haftalık olacak şekilde hesaplanmaktadır. Bu hesaplanma her seferinde içerisinde bulunulan haftayı ve bir önceki haftayı kapsamaktadır. Dolayısıyla üçüncü bir haftaya gelindiğinde ikinci hafta ile birlikte yeni bir iki haftayı değerlendirmek gerekmektedir.

Tır şoförleri için çalışma sürelerinin hesaplanmasında haftalık ortalama çalışma süresinin de bir üst sınırı vardır. Bu üst sınır haftalık 48 saat ortalama çalışmayı içermektedir. Ortalamanın hesap edilmesi için art arda 4 ayın haftalık çalışma süresi ortalaması alınmaktadır. Sürüşlerin gerektiği gibi ilerlemesi için esneklik de elbette şart. Bu nedenle 48 saatlik üst sınırın 60 saate kadar esnemesi mümkün olmaktadır.

Tır Şoförlerinin İstirahat Süreleri

Tır şoförünün haftalık çalışma döngüsü en fazla 6 günü kapsamaktadır. Bu döngüyü sürüş, çalışma ve dinlenme oluşturmaktadır. Dolayısıyla haftalık dinlenme en geç altıncı işgününün sonunda başlamaktadır.

Tır Şoförlerinin Haftalık İstirahat Süreleri
Tır Şoförlerinin Haftalık İstirahat Süreleri

Tır Şoförlerinin Haftalık İstirahat Süreleri

Normal koşullarda tır şoförlerinin haftalık dinlenme süresi 45 saattir. Bu süre zarfı sürücünün özgür alanıdır. Haftalık dinlenme süresi de çalışma süresiyle orantılı bir şekilde esnek olmalıdır. Hiçbir koşulda haftalık özgür alan 24 saatin altında kalmamalıdır.

Ancak sürücünün dinlenme süresini kısaltması kendi inisiyatifine bırakılmamıştır. Ayarlanması için iki farklı koşul göz önünde bulundurulmaktadır. Bu koşullardan ilki, art arda gelen iki hafta içinde sürücünün en az iki düzenli haftalık dinlenme süresini kullanmış olmasıdır. Veya bir normal bir de kısaltılmış olmak üzere dinlenme süresini kullanmış olması gerekir.

Bu koşullardan ikincisi ise kısaltışmış dinlenme seçeneğini kullanan sürücünün eksik dinlenme süresini kullanması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu durum herhangi bir azaltılmış dinlenme süresi ile telafi edilmek zorundadır. Bu da 45 saatten daha kısa, düzensiz bir dinlenme süresinden sonra en geç üç hafta içerisinde yapılmak zorundadır.

Tır Şoförlerinin Haftalık Çalışma Süreleri ve Tazminatı

Bir sürücü üç hafta boyunca bir kez kısaltılmış dinlenme süresi kullanırsa tazminat hakkı doğmaktadır. Örneğin düzensiz dinlenme 45 saat yerine 35 saat sürdüğünde eksik olan 10 saat, tazminat ile telafi edilmelidir. Bu telafi, işlemden sonraki üçüncü haftanın sonuna kadar yapılmış olmalıdır. Tazminat, normal dinlenme süresine ek olarak tanınmaktadır.

Bununla birlikte tazminat, haftalık olarak düzenli bir dinlenme ile iade edilmek zorunda değildir. Tazminat hakkını günlük dinlenmeyle birleştirerek kullanmak da sürücü için mümkündür. Ayrıca tazminatın bölünmesi mümkün değildir ve her zaman bütünüyle sürücüye iade edilmelidir.

Nakliye sektörüne dair şirketlerin bilmesi gerekenleri sürekli araştırmaya ve aktarmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Siz de nakliye sektörüne sıcak bakıyorsanız bizi takip edebilirsiniz!

Polonya Geçiş Ücretleri

Bu yıl ve gelecek yıldan itibaren, Polonya’da otoyollar, otobanlar ve şehirlerarası yolların geçiş ücretlerinin artması beklenmektedir. Bu beklenti, 3,5 tonun üzerindeki ticari araçlar için geçerlidir. Geçiş ücretleri en çok, en düşük euro sınıfındaki araçlar için artacak, ancak daha çevre dostu kamyonların da sayıları artacaktır.

Araç kategorileri:

 • Euro 2
 • Euro 3
 • Euro 4
 • Euro 5 ve üzeri

GVW’si 3,5 t’nin üzerinde ve 12 t’nin altında olan motorlu araçlar

 • 2022’ye kıyasla 0,48 PLN: 0,42 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,42 PLN: 0,37 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,34 PLN: 0,30 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,24 PLN: 0,21 PLN

Toplam ağırlığı 12 ton veya daha fazla olan motorlu araçlar

 • 2022’ye kıyasla 0,64 PLN: 0,56 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,55 PLN: 0,48 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,45 PLN: 0,39 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,33 PLN: 0,29 PLN

Örneğin, 12 tonun üzerinde ve Euro 5 emisyon sınıfında kamyona sahip olan bir nakliye şirketi bu yıldan itibaren kilometre başına 0,33 PLN ücret ödeyecek (2022’de bu oran 0,29 PLN idi). Bu, herhangi bir yolculukta 100 km başına 4 PLN artış anlamına gelmektedir.

2023 ve 2022 de Şehirlerarası Yollarda Geçiş Ücretleri (1 KM Başına)

2023 ve 2022’de Şehirlerarası Yollarda Geçiş Ücretleri (1 KM Başına)

Araç kategorisi:

 • Avro 2
 • Avro 3
 • Avro 4
 • Euro 5 ve üzeri

GVW’si 3,5 t’nin üzerinde ve 12 t’nin altında olan motorlu araçlar

 • 2022’ye kıyasla 0,39 PLN: 0,34 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,34 PLN: 0,30 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,27 PLN: 0,23 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,20 PLN: 0,17 PLN

Toplam ağırlığı 12 ton veya daha fazla olan motorlu araçlar

 • 2022’ye kıyasla 0,50 PLN: 0,44 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,45 PLN: 0,39 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,36 PLN: 0,31 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,25 PLN: 0,22 PLN

Nakliye ve depo lojistiği kapsamında 2022 yılında çok sayıda zorlukla karşılaşıldı. Akaryakıt ve enerji piyasalarındaki hızlı enflasyon artışı ve yüksek fiyatlar, sektördeki şirketlerin stratejilerini hem organizasyonel hem de stratejik düzeyde yenideN şekillendirdi. Bununla birlikte, devam eden krizde birçok yeni gelişme olasılığı öngörülmektedir.

Maliyet Politikasının Optimizasyonu

2022 yılında TSL endüstrisi için en büyük zorluk artan maliyetlerdi. Motorin, AdBlue, elektrik veya gaz fiyatındaki artış çok sert ve birkaç hafta içinde gerçekleşti. Bu durum, müşterilerle sözleşmeler müzakere etme veya yakıt ve enflasyon hükümleri getirme ihtiyacını beraberinde getirdi. Nakliye şirketleri, işletme maliyetlerini optimize etmeyi amaçlayan çeşitli çözümler ortaya koydu. Yaşanan diğer bir sıkıntı ise artan enflasyona dayanıyordu.

Yüksek enflasyon nedeniyle, kuruluşlar giderlerini yıllık bütçeye göre kontrol etme konusunda çok zorlandılar.

Artan maliyetler, taşımacılık sektörünü konsolidasyona doğru itebilir. Büyük şirketlerin böyle bir krizi yönetmesi çok daha kolaydır. Çünkü bunu yapacak kaynaklara sahiplerdir ve bu da onların zor bir dönemde faaliyet göstermelerine olanak sağlar. Küçük şirketler genellikle, uzun süreli maliyet baskısına dayanmalarını sağlayacak manevra kabiliyetine, mali kaynaklara veya desteğe sahip değildir.

Kapsamlı Verilere Dayalı Yönetim

Büyük lojistik operatörlerinin ve nakliye şirketlerinin bir diğer önemli avantajı, büyük miktarda veri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu veriler sayesinde ekonomik veya ticari realiteyi kişisel fikir ve tecrübelerden çok daha iyi tanımlayan rakamlara dayalı rasyonel kararlar almaları mümkündür. Bu tür işletmeler, ticaret kalemlerini “hesaplamak” için çeşitli çözümlere yatırım yapmayı öngörebilirler. Böyle bir araca en iyi örnek ulaşımda kullanılan telematiktir.

Sosyal medya hesaplarımız aktif olarak taşımacılık sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor, takip edebilirsiniz!

2023 Yılında Lojistik Sektöründe Yakıt Tasarrufu

Motorin ve AdBlue fiyatlarındaki artış 2023 yılında nakliye sektöründe yakıt tasarrufu konusunu yine gündeme getirdi. Nakliye şirketleri, daha düşük yakıt tüketimini sağlayacak tüm faktörleri değerlendirmek zorunda. Çünkü yakıtın bilinçsiz kullanımında maliyetteki payı, diğer tüm giderlerin maliyetinden daha yüksektir. Neyse ki bu noktada nakliye şirketinin yakıt tasarrufunda her elemanın katkıda bulunması mümkündür.

Tır şoförleri ve nakliye sürecindeki tüm sürücüler yakıt tasarrufu konusunda birincil etkiye sahiptir. Dolayısıyla şirketlerin eko-sürüş eğitimlerine verdiği önem de maliyetlerin azaltılması için her geçen gün artmaktadır. Çünkü modern tırlarda bulunan yakıt verimliliği sistemleri, sistemin kullanıcısıyla birlikte verimliliği sağlayabilmektedir. Bununla birlikte analiz ve planlama departmanları da yakıt verimliliğinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü araçların boş kilometre oranını da bu departmanlar belirlemektedir. Tüm bunların ışığında tırların, üst hız sınırının düşürülmesi de nakliye şirketlerinin 2023 gündeminde beklenen bir konudur.

Nakliye Sektöründeki Yakıt Tasarrufu ve Elektriğin Etkisi

Nakliye sektöründe enerji tüketimi yalnızca araçlardan ibaret değildir. Lojistik tesislerinin de belirli bir enerji ihtiyacı bulunmaktadır. Bu enerji ihtiyacında da elektrik piyasası kaynaklı bir maliyet artışı yaşanmaktadır.

Nakliye Sektöründeki Yakıt Tasarrufu ve Elektriğin Etkisi

Şirketler, lojistik tesislerinde enerji tüketimi önlemini almak amacıyla fotovoltaik çiftliklerden yararlanmaktadır. Ayrıca stratifiye cihazları, hava perdeleri, bölgesel veya otomatik aydınlatma gibi intralojistik çözümler de artık gündeme gelmektedir.

2023, nakliye sektöründe yakıt tasarrufu bir başka taşımacılık modeli olan intermodal taşımacılık modelini de ön plana çıkarmaktadır.

Yakıt Tasarrufunda Tırların Hız Sınırının Önemi

Köşeli şekilli tırlar, hız artışına orantılı olarak büyük bir hava direnci meydana getirmektedir. Bu hava direnci arttıkça tırın yakıt tüketimi de artmaktadır. Dolayısıyla tırların, hız sınırına uyması yalnızca güvenlik amaçlı değil yakıt tasarrufu amaçlı da kritik öneme sahiptir. Örneğin 85 km/s hızla hareket eden bir tır, 90 km/s hızla hareket eden bir tıra göre 100 km’de yaklaşık 2 litre daha az mazot tüketmektedir. Hız 80 km/s düzeyine düştüğünde ise yakut tasarrufu daha da artmaktadır.

Yakıt fiyatlarındaki artış neredeyse tüm sektörlere etki etmektedir. Fakat karayolu taşımacılığı tamamen yakıt ile gerçekleştirildiği için sektörel olarak en çok yarayı alan taraftadır.

Örneğin dizel fiyatlarında birkaç gün içerisinde yaşanan 2 zlotinin üzerindeki artış, aşırı piyasa dalgalanması ile krizin işaretçisi olarak değerlendirildi. Şirketler de önlem olarak yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla hız sınırlaması uygulamasına geçişi olumlu görmektedir.

Yukarıda verilen örneğe ek olarak yakıt tüketiminin temel olarak 60 km/s hız aşıldıktan sonra artmaya başladığını söylemek mümkündür. Tırın aerodinamiği açısından 60 km/s hızına kadar yakıt tüketiminde büyük farklılık gözlenmemektedir. 60 km/s hızdan sonra ise 80 km/s hız yakıtın daha hızlı tüketildiği hız sınırı olarak görülmektedir.

Hız Sınırı Uygulamaları

Çoğu Avrupa Birliği ülkesinde tırların otoyollardaki hız sınırı 80 km/s olarak belirlenmiştir. Kuralların yanı sıra tırlara yerleştirilen hız sınırlayıcı cihazların kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Ne yazık ki hız sınırlamaları beraberinde teslimat zamanında gecikmeyi de getirmektedir. Yine de 80 km/s hız sınırı ağır vasıtaların tümü için geçerlidir.

Yakıt Tasarrufu Konusunda Polonya’da Hız Sınırı

Yakıt Tasarrufu Konusunda Polonya’da Hız Sınırı

Polonya denetleme mekanizması bu alanda yeterli kısıtlayıcı tutumu göstermemektedir. Örneğin diğer AB ülkelerinde otoyolda 90 km/s hızının aşılması ciddi para cezaları ile sonuçlanmaktadır. Polonya, bu alanda bu kadar tutumlu değildir.

Eko Sürüşün Yakıt Tasarrufuna Etkisi

Eko sürüş yumuşak sürüşü prensip almaktadır. Çünkü tırların yakıt tüketimi en çok hızlandığı sırada artmaktadır. Eko sürüş, bunu bir fırsata çevirerek yol koşullarını önceden belirlemektedir. Ortalama hızı belirleyip tekrar hızlanma ve tekrar yavaşlamanın önüne geçmektedir. Bu durumun yakıt tasarrufu için en etkili yöntem olduğu ispatlanmıştır. Nitekim reel sürüş sırasında 85 km/s hıza ayarlanmış bir kamyonun varacağı yere eko sürüşe göre daha geç varacağı belirlenmiştir.

Ortalama olarak optimum hız, 70 km/s olarak belirlenmiştir. Bu hız sınırını koruyan tırların, yolculuk boyunca daha az hızlanma ve yavaşlamaya ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Dolayısıyla da yakıt tüketimi büyük oranda azalmaktadır. Burada hızın sınırlanması yalnızca sürücü ile bağlantılı değildir. Nakliyeyi organize eden planlamacı ve nakliyeciler sürücüyü bu konuda önden bilgilendirmelidir. Sonuç olarak bir takım çalışması sonucunda hızın belirlenmesi ve yakıt tasarrufu yapılması en iyi sonucu vermektedir.

Sosyal medya üzerinden de bizi takip ederek, nakliye sektörünün seyrini 2023 yılı boyunca izleyebilirsiniz.

Tır Şoförlerinin Günlük Çalışma Süreleri

Tır şoförleri, iş faaliyetlerini yalnızca önceden belirlenmiş zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirmektedir. Tır şoförlerinin günlük çalışma süreleri, çalıştıkları ekip içerisindeki rotasyon kapsamında belirlenmektedir.

Günlük çalışma süresi tır şoförleri için bir standarda bağlanmıştır. Bu standart Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 15 Mart 2006 tarihli 561/2066 sayılı yönetmeliği tarafından düzenlenmiştir.

Tır Şoförünün Günlük Çalışma Üst Sınırı Nedir?

Tek bir sürücü için günlük çalışma süresi hesaplanırken; araç kullanma, dinlenme, eğitim ve diğer işler gibi faaliyetlerini içermektedir. Temel olarak bir tır sürücüsü gün içerisinde çalışma süresinden daha fazla dinlenmez.

Sürücünün hata payını azaltmak amacıyla direksiyon başında geçirilen sürenin aralıksız devam etmesine izin verilmemektedir. Dolayısıyla sürücünün araç kullanımı ve diğer işleri belirlenmiş zaman çizelgesi içerisinde gerçekleşmektedir.

Tır Şoförünün Günlük Çalışma Üst Sınırı Nedir?

Günlük Sürüş ve Dinlenme

Bir tır şoförü, gün içerisinde 9 saatten fazla araç kullanamamaktadır. Yasalar, sağlık açısından buna izin vermemektedir. Buna ek olarak bu 9 saatlik sürüşü molasız bir şekilde yapması da yine yasalara aykırıdır. Sürücünün direksiyon başında aralıksız geçirdiği üst saat sınırı 4,5 saattir. Belirlenmiş olan 4,5 saatlik süre dolduğunda en az 45 dakikalık mola verilmesi zorunludur. Sürüşün devam etmesi ancak bu moladan sonra mümkün olacaktır.

Günlük 9 saatlik çalışma üst sınırı sürücüler için haftada iki kez esneyebilir. Bu esneklik 1’er saat olacak şeklinde düzenlenmiştir. Fakat ilave olarak uzatılan sürüş süresine geçişte de en az 45 dakikalık bir mola zorunlu kılınmıştır.

Günlük Sürüş ve Dinlenme

Ayrıca 45 dakikalık molalarda da sürücüler için kolaylık sağlanması amacıyla esneklik mümkündür. Bu esnek mola vakitleri yukarıda gösterildiği gibidir. Yukarıdaki örnekte sürücü, 2 saat araç sürdükten sonra 15 dakikalık mola kullanıyor. Sonrasında 2,5 saat daha direksiyon başında kalıyor, böylelikle 4,5 saat sürüş süresini doldurmuş oluyor. Son olarak 30 dakika daha mola kullanarak 45 dakikalık molasını 4,5 saatin içerisine yaymış oluyor.

Bu noktada yasalar dinlenme süresini esnetmekte fakat bunun için bir kural koymaktadır. Bu kurala göre iki parçalık molanın kısa olanı ilk mola olmalıdır.

Tüm mola süresi bittikten sonra sürücünün sürüşe devam etmesi mümkündür. Fakat günlük izin verilen üst sürüş sınırı geçilmemelidir.

Tır Şoförünün Diğer Görevleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

Tır şoförüne tanımlanan diğer görevler, sürücünün günlük çalışma süresinin bir parçasıdır. Ayrıca araç kullanma süresiyle de bağlantılıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse aşağıdaki görsel durumu net bir şekilde izah etmektedir;

Tır Şoförünün Günlük Çalışma Periyodundaki İşleri

Direksiyon başında geçirilen süre ve diğer görevler dönüşümlü şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak diğer işler araç kullanma molası olarak değerlendirilmemektedir. Her iki aktivitenin yani hem sürüş hem de diğer işlerin toplamı kesintisiz olarak 6 saat üst sınırı ile tanımlanmıştır. Sürenin dolmasını takiben en az 45 dakikalık bir mola yine zorunlu tutulmaktadır.

Sürücünün Günlük Dinlenme Süresi Ne Kadardır?

Yönetmelik, tır şoförünün dinlenme süre zarfını, sürücünün zamanını özgürce değerlendirdiği bir zaman aralığı olarak tanımlamaktadır. Bunun yol güvenliği açısından önemli olduğu bir gerçektir ayrıca sürücünün sağlığı için de oldukça önemlidir.

Dinlenme süreleri düzenli veya sabit bir şekilde belirlenmektedir. Her iki durumda da sürücünün dinlenme süresi minimum değerlerden fazla olmalıdır.

Tır Şoförünün Diğer Görevleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

Düzenli bir günlük istirahat süresi en az 11 saattir. Kısaltılmış dinlenme süresinde ise dinlenme en az 9 saat olacak şekilde düzenlenmiştir. Yukarıdaki görselde 13 saat çalışan ve 11 saat istirahat eden bir sürücünün çalışma günü gösterilmiştir. Yani çalışma süresi ile dinlenme süresi 24 saate uyumlu olarak dizayn edilmek zorundadır.

Ayrıca günlük istirahat süresi mola örneğinde gösterdiğimiz gibi esnetilerek ikiye bölünebilmektedir. Bölünme durumunda ilk dinlenmenin minimum 3 saat, ikinci dinlenmenin ise 9 saat sürmesi gerekmektedir. Bunun için ayrı bir örnek şema aşağıda verilmiştir.

Tır Şoförlerinin Günlük Çalışma Süreleri

Şemadaki bölünmüş dinlenme süresi, düzenli bir haftalık dinlenme olarak kabul edilmektedir. Ancak burada önemli olan araç kullanma, diğer görevleri yerine getirme ve istirahatin 15 saati geçmemesidir. Günlük molanın 11 saatten 9 saate düşürülmesi ise haftalık istirahatin ardından yalnızca üç kez gerçekleştirilmektedir.

Nakliye sektöründe hem şirketler için hem de tır şoförleri için gerekli bilgiyi doğru kaynaklardan ediniyoruz. Sizlere de bu bilgileri blog içeriklerimizle, Facebook adresimizle ve LinkedIn adresimizle aktarıyoruz. Sektörün nabzını tutmak için içeriklerimizi takipte kalabilirsiniz.

İntermodal Taşımacılık Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Şey

Sürekli gelişen intermodal taşımacılık, bir yükün farklı taşıma şekillerini kullanmasını ifade etmektedir. Fakat bu farklı taşıma şekilleri yük için tekrar işlem gerektirmez. Çünkü intermodal taşımacılık özel treyler kullanmaktadır. Dolayısıyla taşımacılığın maliyeti düşmekte ve karbon salınımı da azalmaktadır.

Görüldüğü gibi taşımacılık sektörü için intermodal yöntem oldukça önemli. Bu nedenle içeriğimizde 7 farklı başlık altında konuya dair bilmeniz gerekenleri aktaracağız.

1- İntermodal Taşımacılık Polonya’da Revaçta

2021 Verilerine göre Polonya terminallerindeki aktarma sayısı %5,3 artış göstermiştir. Ülkede bulunan toplam 39 terminalin de yine 5 tanesi 2021 yılında yapılmıştır. 2022’de ise istatistikler henüz açıklanmamış olsa da artışın daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu terminallerin büyük çoğunluğu demiryolu sevkiyatı yapan kara terminalleridir.

2- Konteyner İntermodal için Çok Önemli Fakat Yeterli Değil

İntermodal nakliye, taşıma birimi 20 fit olan çelik konteynerler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu ölçü standardize edilmiştir ve tüm dünyada aynıdır. Dolayısıyla konteynerin; demiryolu vagonları ve gemi güverteleri arasındaki hareketi mümkün olmaktadır.

intermodal taşımacılık

Intermodal taşımacılığın lideri konumunda konteynerler bulunuyor olsa da taşımanın %100’ü konteynerlerle gerçekleştirilmemektedir. Diğer önemli intermodal taşımacılık elemanı ise özel kulplarla donatılmış intermodal yarı römorklardır. Ayrıca demiryolu terminallerinde diğer malzemelerin taşınması amacıyla geliştirilmiş altyapı çözümleri de bulunmaktadır.

3- Polonya’da Konteynerlerden Tonlarca Kargo Yeniden Yüklendi

Polonya’nın yeniden yükleme terminalleri 8,1 milyondan fazla TEU’yu işleme kapasitesine sahiptir. 2021 Yılında, yıl boyu toplam 82 milyon tondan fazla konteynerde kapalı çeşitli malın nakledilmesiyle bu açıdan yeni bir rekora imza atıldığını da belirtmekte fayda var.

Ayrıca 2021’de Polonya terminalleri tarafından deniz yoluyla teslim edilen yük 31,1 milyon ton dolaylarında gerçekleşmiştir. Karayolunda ise durum 26,4 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. İntermodal taşımacılık da hiç fena olmayan 24,6 milyon ton yükün elleçlenmesini sağlamıştır.

4- İntermodal Taşımacılık Tek Alternatif Değil

Malların farklı taşıma modlarında taşınmasına ilişkin tek yöntem intermodal taşımacılık yöntemi değildir. Intermodal taşımacılığa ek olarak multimodal taşımacılık ve bimodal taşımacılık da oldukça önemlidir. Elbette bu taşıma yöntemleri için de özel yükleme altyapıları gerekmektedir.

5- İntermodal Taşımacılık ile Yakıt Tüketimi ve CO2 Salınımı Azalmaktadır

Demiryolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı, tırların kullandığı karayolu taşımacılığına nazaran daha az enerji ile daha fazla yük taşıma yapabilmektedir. Dolayısıyla intermodal taşımacılık ile azalan yakıt tüketimi doğaya salınan karbondioksiti de önemli ölçüde azaltmaktadır.

6- İntermodalde Tırların GVW’si Aşılabilir

Tırların teknik şart ve gereklilikleri kapsamına ilişkin yönetmelikte yer alan hükümler, intermodal taşımacılıkta yer alan bir tırın GVW’sinin artırılmasına imkân tanımaktadır. Yalnız bunun için iki şart bulunmaktadır: İlk şart; “terminalden sonra düz bir hatta 150 km’den daha uzun bir mesafe için taşıma yapılamaz”. İkinci şart ise “araç kombinasyonu yol yüzeyinde artan bir aks yüküne sahip olmalıdır.

polonya nakliyat intermodal

7- Avrupa İntermodal Taşımacılığı Çok Önem Veriyor

Çeşitli ulaşım modlarını birleştirmek akıllıca bir iş. Sağladığı artılar ise son derece önemli. Şirketlerin cebini koruması bir yana doğayı da koruması her kesimi memnun ediyor. Ayrıca çeşitli ulaşım modlarını birleştirmek en uzak mesafeleri bile birbiriyle ilişkilendiriyor. İlk ilişkilendirme, konteyner gemileri kullanılarak Çin’den Avrupa limanlarından birine ürün ithalatıdır. Mallar demiryolu ile veya halihazırda tekerlekli olarak dağıtım merkezlerine ve müşterilere gider.

Şimdilerde demiryolu altyapısının gelişmesi sayesinde çok daha kısa rotalarda ulaşım popülerlik kazanmakta. Birçok ulaşım senaryosunda da farklı ulaşım modellerinin birleştirilmesi daha çok gündeme gelmektedir.

Polonya Nakliyat olarak blog içeriklerimiz dışında sosyal medyada da sizlerle beraberiz. Facebook ve LinkedIn profillerimize ulaşmak için bağlantıları takip edebilirsiniz!