2023 Yılında Lojistik Sektöründe Yakıt Tasarrufu

Motorin ve AdBlue fiyatlarındaki artış 2023 yılında nakliye sektöründe yakıt tasarrufu konusunu yine gündeme getirdi. Nakliye şirketleri, daha düşük yakıt tüketimini sağlayacak tüm faktörleri değerlendirmek zorunda. Çünkü yakıtın bilinçsiz kullanımında maliyetteki payı, diğer tüm giderlerin maliyetinden daha yüksektir. Neyse ki bu noktada nakliye şirketinin yakıt tasarrufunda her elemanın katkıda bulunması mümkündür.

Tır şoförleri ve nakliye sürecindeki tüm sürücüler yakıt tasarrufu konusunda birincil etkiye sahiptir. Dolayısıyla şirketlerin eko-sürüş eğitimlerine verdiği önem de maliyetlerin azaltılması için her geçen gün artmaktadır. Çünkü modern tırlarda bulunan yakıt verimliliği sistemleri, sistemin kullanıcısıyla birlikte verimliliği sağlayabilmektedir. Bununla birlikte analiz ve planlama departmanları da yakıt verimliliğinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü araçların boş kilometre oranını da bu departmanlar belirlemektedir. Tüm bunların ışığında tırların, üst hız sınırının düşürülmesi de nakliye şirketlerinin 2023 gündeminde beklenen bir konudur.

Nakliye Sektöründeki Yakıt Tasarrufu ve Elektriğin Etkisi

Nakliye sektöründe enerji tüketimi yalnızca araçlardan ibaret değildir. Lojistik tesislerinin de belirli bir enerji ihtiyacı bulunmaktadır. Bu enerji ihtiyacında da elektrik piyasası kaynaklı bir maliyet artışı yaşanmaktadır.

Nakliye Sektöründeki Yakıt Tasarrufu ve Elektriğin Etkisi

Şirketler, lojistik tesislerinde enerji tüketimi önlemini almak amacıyla fotovoltaik çiftliklerden yararlanmaktadır. Ayrıca stratifiye cihazları, hava perdeleri, bölgesel veya otomatik aydınlatma gibi intralojistik çözümler de artık gündeme gelmektedir.

2023, nakliye sektöründe yakıt tasarrufu bir başka taşımacılık modeli olan intermodal taşımacılık modelini de ön plana çıkarmaktadır.

Yakıt Tasarrufunda Tırların Hız Sınırının Önemi

Köşeli şekilli tırlar, hız artışına orantılı olarak büyük bir hava direnci meydana getirmektedir. Bu hava direnci arttıkça tırın yakıt tüketimi de artmaktadır. Dolayısıyla tırların, hız sınırına uyması yalnızca güvenlik amaçlı değil yakıt tasarrufu amaçlı da kritik öneme sahiptir. Örneğin 85 km/s hızla hareket eden bir tır, 90 km/s hızla hareket eden bir tıra göre 100 km’de yaklaşık 2 litre daha az mazot tüketmektedir. Hız 80 km/s düzeyine düştüğünde ise yakut tasarrufu daha da artmaktadır.

Yakıt fiyatlarındaki artış neredeyse tüm sektörlere etki etmektedir. Fakat karayolu taşımacılığı tamamen yakıt ile gerçekleştirildiği için sektörel olarak en çok yarayı alan taraftadır.

Örneğin dizel fiyatlarında birkaç gün içerisinde yaşanan 2 zlotinin üzerindeki artış, aşırı piyasa dalgalanması ile krizin işaretçisi olarak değerlendirildi. Şirketler de önlem olarak yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla hız sınırlaması uygulamasına geçişi olumlu görmektedir.

Yukarıda verilen örneğe ek olarak yakıt tüketiminin temel olarak 60 km/s hız aşıldıktan sonra artmaya başladığını söylemek mümkündür. Tırın aerodinamiği açısından 60 km/s hızına kadar yakıt tüketiminde büyük farklılık gözlenmemektedir. 60 km/s hızdan sonra ise 80 km/s hız yakıtın daha hızlı tüketildiği hız sınırı olarak görülmektedir.

Hız Sınırı Uygulamaları

Çoğu Avrupa Birliği ülkesinde tırların otoyollardaki hız sınırı 80 km/s olarak belirlenmiştir. Kuralların yanı sıra tırlara yerleştirilen hız sınırlayıcı cihazların kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Ne yazık ki hız sınırlamaları beraberinde teslimat zamanında gecikmeyi de getirmektedir. Yine de 80 km/s hız sınırı ağır vasıtaların tümü için geçerlidir.

Yakıt Tasarrufu Konusunda Polonya’da Hız Sınırı

Yakıt Tasarrufu Konusunda Polonya’da Hız Sınırı

Polonya denetleme mekanizması bu alanda yeterli kısıtlayıcı tutumu göstermemektedir. Örneğin diğer AB ülkelerinde otoyolda 90 km/s hızının aşılması ciddi para cezaları ile sonuçlanmaktadır. Polonya, bu alanda bu kadar tutumlu değildir.

Eko Sürüşün Yakıt Tasarrufuna Etkisi

Eko sürüş yumuşak sürüşü prensip almaktadır. Çünkü tırların yakıt tüketimi en çok hızlandığı sırada artmaktadır. Eko sürüş, bunu bir fırsata çevirerek yol koşullarını önceden belirlemektedir. Ortalama hızı belirleyip tekrar hızlanma ve tekrar yavaşlamanın önüne geçmektedir. Bu durumun yakıt tasarrufu için en etkili yöntem olduğu ispatlanmıştır. Nitekim reel sürüş sırasında 85 km/s hıza ayarlanmış bir kamyonun varacağı yere eko sürüşe göre daha geç varacağı belirlenmiştir.

Ortalama olarak optimum hız, 70 km/s olarak belirlenmiştir. Bu hız sınırını koruyan tırların, yolculuk boyunca daha az hızlanma ve yavaşlamaya ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Dolayısıyla da yakıt tüketimi büyük oranda azalmaktadır. Burada hızın sınırlanması yalnızca sürücü ile bağlantılı değildir. Nakliyeyi organize eden planlamacı ve nakliyeciler sürücüyü bu konuda önden bilgilendirmelidir. Sonuç olarak bir takım çalışması sonucunda hızın belirlenmesi ve yakıt tasarrufu yapılması en iyi sonucu vermektedir.

Sosyal medya üzerinden de bizi takip ederek, nakliye sektörünün seyrini 2023 yılı boyunca izleyebilirsiniz.

Tır Şoförlerinin Günlük Çalışma Süreleri

Tır şoförleri, iş faaliyetlerini yalnızca önceden belirlenmiş zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirmektedir. Tır şoförlerinin günlük çalışma süreleri, çalıştıkları ekip içerisindeki rotasyon kapsamında belirlenmektedir.

Günlük çalışma süresi tır şoförleri için bir standarda bağlanmıştır. Bu standart Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 15 Mart 2006 tarihli 561/2066 sayılı yönetmeliği tarafından düzenlenmiştir.

Tır Şoförünün Günlük Çalışma Üst Sınırı Nedir?

Tek bir sürücü için günlük çalışma süresi hesaplanırken; araç kullanma, dinlenme, eğitim ve diğer işler gibi faaliyetlerini içermektedir. Temel olarak bir tır sürücüsü gün içerisinde çalışma süresinden daha fazla dinlenmez.

Sürücünün hata payını azaltmak amacıyla direksiyon başında geçirilen sürenin aralıksız devam etmesine izin verilmemektedir. Dolayısıyla sürücünün araç kullanımı ve diğer işleri belirlenmiş zaman çizelgesi içerisinde gerçekleşmektedir.

Tır Şoförünün Günlük Çalışma Üst Sınırı Nedir?

Günlük Sürüş ve Dinlenme

Bir tır şoförü, gün içerisinde 9 saatten fazla araç kullanamamaktadır. Yasalar, sağlık açısından buna izin vermemektedir. Buna ek olarak bu 9 saatlik sürüşü molasız bir şekilde yapması da yine yasalara aykırıdır. Sürücünün direksiyon başında aralıksız geçirdiği üst saat sınırı 4,5 saattir. Belirlenmiş olan 4,5 saatlik süre dolduğunda en az 45 dakikalık mola verilmesi zorunludur. Sürüşün devam etmesi ancak bu moladan sonra mümkün olacaktır.

Günlük 9 saatlik çalışma üst sınırı sürücüler için haftada iki kez esneyebilir. Bu esneklik 1’er saat olacak şeklinde düzenlenmiştir. Fakat ilave olarak uzatılan sürüş süresine geçişte de en az 45 dakikalık bir mola zorunlu kılınmıştır.

Günlük Sürüş ve Dinlenme

Ayrıca 45 dakikalık molalarda da sürücüler için kolaylık sağlanması amacıyla esneklik mümkündür. Bu esnek mola vakitleri yukarıda gösterildiği gibidir. Yukarıdaki örnekte sürücü, 2 saat araç sürdükten sonra 15 dakikalık mola kullanıyor. Sonrasında 2,5 saat daha direksiyon başında kalıyor, böylelikle 4,5 saat sürüş süresini doldurmuş oluyor. Son olarak 30 dakika daha mola kullanarak 45 dakikalık molasını 4,5 saatin içerisine yaymış oluyor.

Bu noktada yasalar dinlenme süresini esnetmekte fakat bunun için bir kural koymaktadır. Bu kurala göre iki parçalık molanın kısa olanı ilk mola olmalıdır.

Tüm mola süresi bittikten sonra sürücünün sürüşe devam etmesi mümkündür. Fakat günlük izin verilen üst sürüş sınırı geçilmemelidir.

Tır Şoförünün Diğer Görevleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

Tır şoförüne tanımlanan diğer görevler, sürücünün günlük çalışma süresinin bir parçasıdır. Ayrıca araç kullanma süresiyle de bağlantılıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse aşağıdaki görsel durumu net bir şekilde izah etmektedir;

Tır Şoförünün Günlük Çalışma Periyodundaki İşleri

Direksiyon başında geçirilen süre ve diğer görevler dönüşümlü şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak diğer işler araç kullanma molası olarak değerlendirilmemektedir. Her iki aktivitenin yani hem sürüş hem de diğer işlerin toplamı kesintisiz olarak 6 saat üst sınırı ile tanımlanmıştır. Sürenin dolmasını takiben en az 45 dakikalık bir mola yine zorunlu tutulmaktadır.

Sürücünün Günlük Dinlenme Süresi Ne Kadardır?

Yönetmelik, tır şoförünün dinlenme süre zarfını, sürücünün zamanını özgürce değerlendirdiği bir zaman aralığı olarak tanımlamaktadır. Bunun yol güvenliği açısından önemli olduğu bir gerçektir ayrıca sürücünün sağlığı için de oldukça önemlidir.

Dinlenme süreleri düzenli veya sabit bir şekilde belirlenmektedir. Her iki durumda da sürücünün dinlenme süresi minimum değerlerden fazla olmalıdır.

Tır Şoförünün Diğer Görevleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

Düzenli bir günlük istirahat süresi en az 11 saattir. Kısaltılmış dinlenme süresinde ise dinlenme en az 9 saat olacak şekilde düzenlenmiştir. Yukarıdaki görselde 13 saat çalışan ve 11 saat istirahat eden bir sürücünün çalışma günü gösterilmiştir. Yani çalışma süresi ile dinlenme süresi 24 saate uyumlu olarak dizayn edilmek zorundadır.

Ayrıca günlük istirahat süresi mola örneğinde gösterdiğimiz gibi esnetilerek ikiye bölünebilmektedir. Bölünme durumunda ilk dinlenmenin minimum 3 saat, ikinci dinlenmenin ise 9 saat sürmesi gerekmektedir. Bunun için ayrı bir örnek şema aşağıda verilmiştir.

Tır Şoförlerinin Günlük Çalışma Süreleri

Şemadaki bölünmüş dinlenme süresi, düzenli bir haftalık dinlenme olarak kabul edilmektedir. Ancak burada önemli olan araç kullanma, diğer görevleri yerine getirme ve istirahatin 15 saati geçmemesidir. Günlük molanın 11 saatten 9 saate düşürülmesi ise haftalık istirahatin ardından yalnızca üç kez gerçekleştirilmektedir.

Nakliye sektöründe hem şirketler için hem de tır şoförleri için gerekli bilgiyi doğru kaynaklardan ediniyoruz. Sizlere de bu bilgileri blog içeriklerimizle, Facebook adresimizle ve LinkedIn adresimizle aktarıyoruz. Sektörün nabzını tutmak için içeriklerimizi takipte kalabilirsiniz.

İntermodal Taşımacılık Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Şey

Sürekli gelişen intermodal taşımacılık, bir yükün farklı taşıma şekillerini kullanmasını ifade etmektedir. Fakat bu farklı taşıma şekilleri yük için tekrar işlem gerektirmez. Çünkü intermodal taşımacılık özel treyler kullanmaktadır. Dolayısıyla taşımacılığın maliyeti düşmekte ve karbon salınımı da azalmaktadır.

Görüldüğü gibi taşımacılık sektörü için intermodal yöntem oldukça önemli. Bu nedenle içeriğimizde 7 farklı başlık altında konuya dair bilmeniz gerekenleri aktaracağız.

1- İntermodal Taşımacılık Polonya’da Revaçta

2021 Verilerine göre Polonya terminallerindeki aktarma sayısı %5,3 artış göstermiştir. Ülkede bulunan toplam 39 terminalin de yine 5 tanesi 2021 yılında yapılmıştır. 2022’de ise istatistikler henüz açıklanmamış olsa da artışın daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu terminallerin büyük çoğunluğu demiryolu sevkiyatı yapan kara terminalleridir.

2- Konteyner İntermodal için Çok Önemli Fakat Yeterli Değil

İntermodal nakliye, taşıma birimi 20 fit olan çelik konteynerler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu ölçü standardize edilmiştir ve tüm dünyada aynıdır. Dolayısıyla konteynerin; demiryolu vagonları ve gemi güverteleri arasındaki hareketi mümkün olmaktadır.

intermodal taşımacılık

Intermodal taşımacılığın lideri konumunda konteynerler bulunuyor olsa da taşımanın %100’ü konteynerlerle gerçekleştirilmemektedir. Diğer önemli intermodal taşımacılık elemanı ise özel kulplarla donatılmış intermodal yarı römorklardır. Ayrıca demiryolu terminallerinde diğer malzemelerin taşınması amacıyla geliştirilmiş altyapı çözümleri de bulunmaktadır.

3- Polonya’da Konteynerlerden Tonlarca Kargo Yeniden Yüklendi

Polonya’nın yeniden yükleme terminalleri 8,1 milyondan fazla TEU’yu işleme kapasitesine sahiptir. 2021 Yılında, yıl boyu toplam 82 milyon tondan fazla konteynerde kapalı çeşitli malın nakledilmesiyle bu açıdan yeni bir rekora imza atıldığını da belirtmekte fayda var.

Ayrıca 2021’de Polonya terminalleri tarafından deniz yoluyla teslim edilen yük 31,1 milyon ton dolaylarında gerçekleşmiştir. Karayolunda ise durum 26,4 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. İntermodal taşımacılık da hiç fena olmayan 24,6 milyon ton yükün elleçlenmesini sağlamıştır.

4- İntermodal Taşımacılık Tek Alternatif Değil

Malların farklı taşıma modlarında taşınmasına ilişkin tek yöntem intermodal taşımacılık yöntemi değildir. Intermodal taşımacılığa ek olarak multimodal taşımacılık ve bimodal taşımacılık da oldukça önemlidir. Elbette bu taşıma yöntemleri için de özel yükleme altyapıları gerekmektedir.

5- İntermodal Taşımacılık ile Yakıt Tüketimi ve CO2 Salınımı Azalmaktadır

Demiryolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı, tırların kullandığı karayolu taşımacılığına nazaran daha az enerji ile daha fazla yük taşıma yapabilmektedir. Dolayısıyla intermodal taşımacılık ile azalan yakıt tüketimi doğaya salınan karbondioksiti de önemli ölçüde azaltmaktadır.

6- İntermodalde Tırların GVW’si Aşılabilir

Tırların teknik şart ve gereklilikleri kapsamına ilişkin yönetmelikte yer alan hükümler, intermodal taşımacılıkta yer alan bir tırın GVW’sinin artırılmasına imkân tanımaktadır. Yalnız bunun için iki şart bulunmaktadır: İlk şart; “terminalden sonra düz bir hatta 150 km’den daha uzun bir mesafe için taşıma yapılamaz”. İkinci şart ise “araç kombinasyonu yol yüzeyinde artan bir aks yüküne sahip olmalıdır.

polonya nakliyat intermodal

7- Avrupa İntermodal Taşımacılığı Çok Önem Veriyor

Çeşitli ulaşım modlarını birleştirmek akıllıca bir iş. Sağladığı artılar ise son derece önemli. Şirketlerin cebini koruması bir yana doğayı da koruması her kesimi memnun ediyor. Ayrıca çeşitli ulaşım modlarını birleştirmek en uzak mesafeleri bile birbiriyle ilişkilendiriyor. İlk ilişkilendirme, konteyner gemileri kullanılarak Çin’den Avrupa limanlarından birine ürün ithalatıdır. Mallar demiryolu ile veya halihazırda tekerlekli olarak dağıtım merkezlerine ve müşterilere gider.

Şimdilerde demiryolu altyapısının gelişmesi sayesinde çok daha kısa rotalarda ulaşım popülerlik kazanmakta. Birçok ulaşım senaryosunda da farklı ulaşım modellerinin birleştirilmesi daha çok gündeme gelmektedir.

Polonya Nakliyat olarak blog içeriklerimiz dışında sosyal medyada da sizlerle beraberiz. Facebook ve LinkedIn profillerimize ulaşmak için bağlantıları takip edebilirsiniz!

Telematik Nedir? Lojistikte Nasıl Kullanılır?

Nakliye şirketleri; verimlilik ve kâr artırma yöntemlerini en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Çünkü nakliye sektöründe verimsiz çalışma ciddi zararlara yol açabilmektedir. Ulaşım telematiği de tam olarak verimlilik odaklı kullanılan bir modüldür. Yani telematik nedir sorusuna, nakliyede verimliliği artırmak için kullanılan akıllı sistemdir cevabı verilebilir. Bilindiği akıllı sistemlerin özelliği farklı çözümleri tek çatı altında toplamasıdır. Örneğin; otomasyon, telekomünikasyon ve bilgi tenolojileri alanlarındaki çözümler ulaşım telematiğinin içerdiği çözümlerdir.

Ulaşım telematiğinde bahsi geçen bu akıllı sistemler maliyetleri azaltmak için her türlü tasarruf imkanını kullanmaktadır. Bu tasarruf imkanlarının başında lojistik süreçlerin optimizasyonu gelmektedir. Dolayısıyla bu optimizasyon araç filosunun yalnızca boş dönmesini engellemekle kalmaz. Aynı zamanda tek rotadan birden fazla görevi yerine getirmesi için en iyi yolu da sunar. Aktif telematik sistemlerin içerisinde;

 • İşlem hızı çok yüksek veri tabanı
 • Harici birimlere bağlantı (tablet, bilgisayar, akıllı tlefon) bulunmaktadır.

Netice itibariyle ulaşım telematiğinin temeli; şirketteki merkezi bir veri tabanı ile araçlara monte edilen cihazlardan oluşmaktadır.

Ulaşım Telematiği Nasıl Çalışır?

Telematik sistemin tüm elemanları şirketteki merkezi veri tabanına bağlıdır. Sürücü telematik aracılığıyla istediği zaman Wi-Fi veya GSM aracılığıyla forwarder’a bağlanarak sorunlarını bildirebilir. Telematiğin geniş coğrafi veri tabanı ortaya çıkan sorunlara karşı en iyi rotayı kısa sürede tekrar hesaplamaktadır. Telematik rotanın gidilecek yere varış odaklı değil, teslimat odaklı inceleme yaptığı için diğer online araçların yeni rotalarına göre daha tasarruflu bir rota oluşturmaktadır.

telematik nedir - polonya nakliyat

Telematik Tüm Bunları Nasıl Yapıyor?

Ulaşım telematiği birden fazla uygun maliyetli kaynağı kullanmaktadır. Dolayısıyla sistem biraz karmaşık görünmekte fakat nakliye sektörünün işini de büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Sistemler çoğunlukla şunları içermektedir:

 • Hücresel ağlar,
 • İnternet ağları,
 • Uydu navigasyon sistemleri,
 • Telsiz haberleşme sistemleri,
 • Coğrafi veritabanları,
 • Trafik veritabanları,
 • Cihaz ve hava veritabanları,
 • Yol kenarı radarları,
 • Karayolu trafik izleme cihazları,
 • Ve trafik kameraları.

Bu sistemlerin tümü onlarca faktörü birlikte değerlendirmektedir. Dolayısıyla en iyi rota, en iyi hız ve en iyi nakliye teslimatı için harika bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Merkez, sevk memuru ve sürücünün koordinasyonu da yine en iyi şekilde telematik sistemle birlikte sağlanabilir.

Ulaşım Telematiği için En İyi Çözümler

En iyi çözümler her zaman çözüme ihtiyaç duyan tarafla ilgilidir. Örneğin büyük kapsama sahip uluslararası bir nakliye şirketi olacaksanız piyasadaki birkaç büyük şirketten başka seçeneğiniz yoktur. Fakat daha küçük ölçekli bir nakliye firması olmak istiyorsanız diğer çözümlere sahip şirketler sizin için daha iyi bir seçenek olacaktır. Hem maliyet hem de ihtiyaçlar düşünülerek hareket edilmelidir.

Her koşulda ister küçük ölçekli ister büyük ölçekli olun telematiğe ihtiyacınız vardır. Güzergahlarda daha iyi ve verimli çalışmanın sırrı bir noktada telematikten geçmektedir. Nakliyede kârlılığı artırmanın birincil koşulu da güzergâh yönetimidir. Ayrıca sistemin, her sürücünün anlayacağı kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olması da büyük önem taşımaktadır.

ulaşım telematiği - polonya nakliyat

Ulaşım telematiği hakkında bir araştırma yapmak ve size uygun olan sistemi kimin sağlayabileceğini bulmak için neler yapabilirsiniz? Bu oldukça önemli bir konu çünkü yukarıda da belirtildiği gibi her şirketin ihtiyaçları ve beklentileri farklıdır. Bu noktada direkt olarak üretici ile temasa geçmek en iyi çözüm yolu olacaktır. Fakat garanticiyim diyorsanız, nakliye fuarlarına katılarak bu tür sistemleri detaylı olarak direkt üreticisi tarafından dinleyebilirsiniz. Doğru analiz ve yerinde optimizasyon ile her nakliye şirketi bir adım öne geçebilir.

Polonya Nakliye olarak katıldığımız Uluslararası Translogistica Fuarına göz atmak için bu bağlantıyı izleyebilirsiniz!

Telematik Çözümleri Neden Bu Kadar Kârlı?

Yukarıda da maddeler halinde bahsi geçen tüm sistemler telematik içerisinde gerçek zamanlı olarak çalışmaktadır. Zengin veri tabanının interaktif karar alması nakliye sürecinin hatalardan arınmasını sağlamaktadır. Yalnızca yolda karşılaşılan sorunları çözmede değil, olası sorunları erken tahmin ederek gerekli güncellemeleri yapmayı da telematik sistemler içermektedir.

Sonuç olarak ulaşım telematiği yatırıma değer mi sorusu karşımıza çıkmaktadır. Örnekleri bunun kârlı olduğunu açıkça göstermektedir. Çünkü yalnızca sabit bir maliyetle; filoda, yakıtta ve sürücülerle iletişimdeki giderlerin her birinde tasarruf sağlanmaktadır. Sistemler kullanılmaya başlandığında çoğunlukla fark edilmeyen maliyetlerin de önemli ölçüde ortadan kalktığı görülmektedir.

Nakliye sektörünü güncel olarak ele aldığımız blog yazılarımızın yanı sıra LinkedIn’de de artık sizlerleyiz!

OCP Sertifikası Nedir?

OCP, Oracle Certification Program’ın kısaltması olarak kullanılmaktadır. Türkçesi, Oracle Sertifikasyon programıdır. Temel olarak taşıyıcının eşyayı ücret karşılığında taşımasını esas alan bir sigorta türüdür. OCP sertifikası, bazı ülkelerde zorunlu tutulmaktadır. Bu ülkelerin içerisinde Polonya yer almamaktadır. Ayrıca Polonya’da OCP sertifikası kullanımı isteğe bağlıdır. Fakat yolda veya siparişin teslimi sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlara karşı koruma sağlayacağı için çoğunlukla gerekli görülmektedir.

OCP sigortasına sahip bir taşıyıcı, taşıma hizmetlerinde düşük performans gösterirse bunun da yaptırımları bulunmaktadır. Eğer müşteri tazminat talep ederse, istenilen tazminat müşteriye en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir. Bu da iç ve dış pazarda, özellikle büyük firmaların yaygın kullandığı bir koruyucu yöntemdir.

Netice itibarıyla OCP sertifikası, hem taşıyıcıyı hem de müşteriyi korumaya yönelik hareket eden bir sigortadır. İşini sağlama almak isteyen şirketler de bu sigortadan büyük ölçüde yararlanmaktadır.

polonya nakliyat ocp sertifikası

OCP Sertifikası Faydaları Nelerdir?

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı nakliyatta hatalı taşıma, eksik taşıma veya teslim edilmeme durumlarına karşı kullanılan bir sigortadır. Bu nedenle OCP sertifikası oldukça faydalıdır. Süreç ile alakalı OCP’nin sağladığı avantajlar şöyle listelenebilir:

 • Nakliyenin çalınması,
 • Nakliyede hasar,
 • Kargonun imhası,
 • Teslim süresinin uzaması,
 • Emrin yerine getirilmesinde ağır ihmal
 • Yanlış kişiye teslim edilme,
 • Alt yüklenicilerin hatalarından sorumluluk,
 • Emri kasıtlı olarak yerine getirmeme.

Yukarıda yer alan durumlar, oldukça can sıkıcı durumlardır. OCP’nin faydaları da tam olarak bu can sıkıcı durumların ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

OCP Sigortasının Maliyeti Nedir?

Bu noktada sabit bir fiyat uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla fiyat, sigorta şirketlerine göre değişiklik göstermektedir. Çünkü sigorta şirketlerinin her biri, sigorta primlerini ve indirimleri farklı hesaplamaktadır. Ayrıca sözleşmenin alt noktalarındaki farklılıklar da ücretin değişmesine neden olmaktadır.

Sigorta primleri; genellikle şirketin cirosu, teminat tutarı, taşınan yükün türü ve diğer faktörlere göre hesaplanmaktadır. Ayrıca taşıyıcının daha özenli çalışmasını teşvik etmek amacıyla bazı özel indirimler de uygulanmaktadır. Son olarak unutulmamalıdır ki; sigorta tutarı, taşımada söz konusu olan malların değerini veya sevk irsaliyesindeki tutarı kapsamalıdır. Aksi bir durum söz konusu değildir.

OCP Sertifikası Kapsamında Olmayan Mallar

OCP’nin bir sigorta türü olduğu yukarıda anlatılmıştı. Teoride de her şeyin sigorta altına alınabileceği düşünülmektedir. Fakat her şeyi sigortalatmak, geçerli indirimlerden vazgeçmek anlamına gelmektedir. Tabii malların riskine göre ayrıca bir de ek ücretin devreye gireceğini söylemeliyiz. Ek ücrete tabii olacak riskli mallar şöyle listelenebilir:

polonya nakliyat
 • Para,
 • İlaç,
 • Belge,
 • Sanat eseri,
 • Canlı hayvan,
 • Tütün,
 • Alkol,
 • Elektronik ürünler

Bu ürünler, çoğunlukla “ADR malları” olarak sınıflandırılan yüksek risk grubuna ait ürünlerdir. Sigortadan önce taşınması için belirli koşulların oluşurulması ve gerekli prosedürlerin hazırlanması gerekmektedir. Taşıma izni alındıktan sonra ise sigortalama işlemi gerçekleştirilebilir. Fakat burada şirketlerin dikkat etmesi gereken bir durum daha bulunmaktadır. Bazı sigorta şirketleri, OCP poliçesi kapsamında ürünün sigortalanmasından vazgeçilmesi ibaresini sözleşmeye eklemektedir. Bu tür sigortacılar tercih edilmemelidir.

Sigorta anlaşması imzalanmadan önce mutlaka anlaşmanın hükümleri gözden geçirilmelidir.

OCP Sigortalarının Türleri Nelerdir?

Şu anda Polonya’da iki tür OCP sigortası türü bulunmaktadır. Bu sigorta türleri:

 • Uluslararası OCP sigortası,
 • Yerel OCP sigortası

OCP sertifikası tüm dünyada aynı şekilde işlememektedir. Bu nedenle OCP sigortaları da yerel ve uluslararası olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunun en büyük sebebi ise Avrupa Birliği ülkelerinin dünyanın diğer ülkeleri ile yasal olarak uyuşmamasıdır. Ayrıca “Üçüncü Şahısların Sorumluluğuna İlişkin Uluslarası Sözleşme Hükümleri” de bunu gerekli kılmaktadır.

Yerel yasal düzenlemelerde; yasaların ve hükümlerin farklı şekillerde yorumlanması büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, uluslarası taşımacılık pazarları için tüm şartları göz önünde bulunduran farklı OCP politikaları oluşturulmuştur.

Nakliye sektörü için büyük önem taşıyan bir konuya daha Polonya Nakliyat olarak açıklık getirdik. Sektörün nabzını tutn uyor, kuracağınız şirketin sağlam temeller üzerine oturması için sürekli çalışıyoruz.

Bizi Facebook sayfamızdan da takip ederek içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz!

Nakliyede Palet Kullanımı ve Palet Ölçüleri

Paletler, depo ve taşımacılık noktasındaki en önemli ekipmanların başında gelmektedir. Çeşitli ürünleri, kolay taşımayı ve sınıflandırmayı sağlayan paletler bu yüzden sık kullanılmaktadır. Fakat ürünlerin çeşitliliğine göre palet ölçüleri de değişiklik göstermektedir.

Depolama ve Nakliyede Palet Nedir?

Mal ve ürünleri kolay taşımak ve depolamak amacıyla kullanılan yerden bir miktar yükseltilmiş platforma palet denilmektedir. İstenilen ürünler paletin üzerinde düzenli bir şekilde istiflenmektedir. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa istiflenen ürünler jelatin bantlar ile ayrıca sarılmaktadır. Depo içerisindeki taşımada ve depodan tıra yüklenme sırasında ise paletler, forkliftler aracılığıyla taşınmaktadır. Her forkliftlin paletleri rahatça taşıması ve depolama alanının verimli kullanılması için paletler, standart ölçülere göre tasarlanmaktadır.

Bahsi geçenler standartlara göre çeşitli palet tipleri mevcuttur. En yaygın kullanılan palet tipi “EUR” işareti ile gösterilen “Euro Palet”tir. Ayrıca palet çeşitlerindeki ayrım yalnızca boyutundan kaynaklı değildir. Paletin üretildiği malzemeye göre de ayrı bir sınıflandırması mevcuttur. Yaygın olan palet yapım malzemesi ahşaptır. Çünkü ahşap hem dayanıklı hem de nispeten ucuz bir ham maddedir. Daha sonra gıda sektöründe kullanılan plastik paletler sık kullanım açısından yerini almaktadır. Son olarak ise metaljüri ve otomotiv sanayisinde kullanılan metal paletleri söyleyebiliriz.

Palet Türleri ve Palet Ölçüleri

Euro Palet Çeşitleri

Malların taşınması söz konusu olduğunda Euro palet en popüler olduğundan, bu tiple başlayacağız. Genellikle EURO palet, EURO EPAL veya EPAL palet olarak da adlandırılmaktadır. Euro palet, 1950’lerde her türlü forklifte uyacak evrensel bir palet olarak üretildi. EURO paletlerin üretimi ve tamiri için yetkiler EPAL lisansı almış firmalara aittir. Ve bu nedenle tüm standartlara uygun olarak oluşturulmuştur.

EUR, EUR 1, EPAL

En yaygın kullanılan palet türüdür ve her türlü forklifte uygundur. Ayrıca kamyon, tenteli yarı römork, kayar perdeli, buzdolabı veya deniz konteyneri gibi araçların yükleme alanına da uyarlanmıştır. Çoğu depodaki rafların boyutları da Euro paletlere uyarlanmıştır. Tüm depolama sistemlerinde kullanılabilen tek palet modelidir. Ayrıca EUR 1 euro paletlerin önemli bir detayı, pahlı kılavuzların keskin üst kenarlarının yanı sıra köşelerdeki eğimlerdir. Depolanan paletlerin çıkarılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. EURO (EUR 1) palet ölçüleri 800 mm x 1200 mm x 144 mm’dir. Standart bir Euro palet 26 kg ağırlığındadır ve dinamik yük kapasitesi 1000 ila 1500 kg arasındadır.

ISO (EUR 2, EPAL 2)

Bu tür paletler genellikle belirli ülkelerde kullanılmaktadır. Genellikle geleneksel rafların, arabalarla geri itme veya arabalı rafların kurulumunda kullanılırlar. Paletleyicilerle taşınmazlar ve yerçekimi sistemlerinde veya makaralı geri itme sistemlerinde sorunlara neden olabilirler. EUR 2 paletler 1200 mm x 1000 mm x 144 mm boyutlarındadır. 33 kg ağırlığındadırlar ve dinamik yük kapasiteleri 1.470 kg’dır.

EUR 3 (EPAL3)

Arabalı ve geleneksel raflar, arabalı geri itme rafları veya radyo kontrollü mekik rafları kullanan depolama sistemlerinde kullanılırlar. EUR2’den daha az popülerdirler, ancak endüstride eşit sıklıkla kullanılırlar. EUR 3 paletler 800 mm x 1200 mm x 144 mm boyutlarındadır. 29 kg ağırlığında ve dinamik yük kapasiteleri 1920 kg’dır.

EUR 6 (EPAL 6)

Yarım palet olarak da bilinmektedir. EUR 6 paletinin boyutları 800 mm x 600 mm x 144 mm’dir. 9,5 kg ağırlığında ve dinamik yük kapasitesi 500 kg’dır. Bu tür paletler genellikle yüksek talep gören ürünleri dağıtmak için kullanılır. Yarım paletler, 1 Euro’luk bir paletin yarısı kadar olduğundan, nispeten kompakttırlar ve genellikle süpermarketlerde bile görülürler.

polonya nakliyat palet ölçüleri

Genişletilmiş Europalet

Genişletilmiş bir Euro palet olması durumunda, boyutlar 1200 mm x 1200 mm x 144 mm’dir.

Konteynerler İçin Tasarlanmış Palet Ölçüleri

Bir konteyner paletinin boyutu genellikle 1140 mm x 760 mm ve ayrıca 1140 mm x 1140 mm’dir.

CP Paletler (Kimyasal Palet Ölçüleri)

Kimya endüstrisinde kullanılan paletlerin de belirli bir ağırlığı ve boyutu vardır.

CP 1 palet durumunda, boyutlar 1000 mm x 1200 mm x 138 mm, ağırlık 23 kg ve dinamik yük kapasitesi 1190 kg’dır.

CP 2 paletinin boyutları 800 mm x 1200 mm x 141 mm’dir. Ağırlığı 17,5 kg ve dinamik yük kapasitesi 1530 kg’dır.

CP3 palet durumunda, boyutlar 1140 mm x 1140 mm x 138 mm, ağırlık 23,5 kg ve dinamik yük kapasitesi 1030 kg’dır.

CP4 paletinin boyutları 1.100 x 1.300 x 138 mm, ağırlığı 23,5 kg ve dinamik yük kapasitesi 1.580 kg’dır.

CP5 modelinin boyutları 760 mm x 1.140 mm x 138 mm, ağırlığı 16,5 kg, dinamik yük kapasitesi ise 1.380 kg.

CP6 palet durumunda, boyutlar 1100 mm x 1200 mm x 156 mm, ağırlık 23,5 kg ve yük kapasitesi 1460 kg’dır.

CP7 tipi ise 1.100 mm x 1.300 mm x 156 mm boyutlarına, 23,5 kg ağırlığa ve 1.570 kg taşıma kapasitesine sahip.

CP8 paleti, 1140 x 1140 mm x 156 mm boyutları, 24 kg ağırlığı ve 1490 kg dinamik yük kapasitesi ile öne çıkıyor.

CP9 palet durumunda, boyutlar 1140 x 1140 x 156 mm, ağırlık 25 kg ve dinamik yük kapasitesi 1020 kg’dır.

Polonya’da nakliye şirketi kurmak isteyenler için nakliye sektörünü en ince detaylarına kadar inceliyoruz. Ayrıca paylaşımlarımızı Facebook üzerinden de takip etmeniz mümkün!

Tırların Yakıt Tüketimini Azaltmanın En Kolay Yolu Nedir?

Günümüzde yakıt fiyatları oldukça pahalı ve dolayısıyla lojistik sektörünün yakıt tüketimini azaltmanın yollarını araması şaşırtıcı bir durum değil. Bu noktada tırların yakıt tüketimini azaltması en kolay ve etkili yöntem olarak görülmektedir. Peki, bu durum ulaşımın yavaşlamasına neden olabilir mi?

 • Köşeli ve gövdeli olan büyük tırlar, hız arttıkça artan muazzam bir hava direnci oluşturmaktadır. Bu direnç ne kadar büyükse yakıt da o kadar fazla tüketilmektedir. Bu nedenle kamyonlarda hız sınırının kullanılması, büyük filolarda yakıt tüketimini azaltmak için etkili ve aynı zamanda kolay bir çözümdür. Bu noktada 90 km/saat yerine 85 km/s hızla hareket eden bir tır, 100 kilometrelik bir pistte yaklaşık olarak 2 litre dizel yakar. 80 km/s hızında ise daha fazla tasarruf sağlanacaktır.

Bununla birlikte aracın azami hızının düşürülmesi mesafeli sürüş yapmaya alışkın olan sürücüler arasında şüphe uyandırmaktadır. Teslimatlarda olası bir yavaşlama konusu da oldukça ilginç bulunmaktadır. Peki ya bu durum gerçekten bir tehdit mi?

 • Bu noktada hız düşüşü tek başına yeterli değildir. Sürücüler tutumlu sürüşün diğer kurallarına da dikkat etmelidir.

Yüksek Yakıt Fiyatlarının Nakliye Sektöründe Yarattığı Etkiler

Yüksek yakıt fiyatları günümüzde birçok endüstriye zarar vermektedir. Ancak en fazla zarar gören sektör şüphesiz olarak karayolu taşımacılığıdır. Birkaç gün içinde gerçekleşen toptan dizel yakıt fiyatlarındaki 2 Zlotiden fazla artış büyük bir piyasa şokuyla ilişkilendirilmiştir. Ancak kısa bir karışıklıktan sonra önlemleri etkili bir şekilde uygulama zamanı gelmiştir. Bu noktada popüler yöntemlerden biri de yakıt tasarrufu sağlayan tırların maksimum hızını sınırlamaktır.

Yüzeyde büyük ve gövdeli bir tır, aerodinamik açıdan ne kadar hızlı hareket ederse hava da o kadar fazla direnç oluşturmaktadır. Bunun altında da dirençle yakıt tüketiminin artması gerçeği yatmaktadır. Yukarıdaki grafik, açıklanan bağımlılıkların yalnızca daha yüksek hızlarda kritik olduğunu göstermekte. Temel olarak tırın aerodinamiği 60 km/s’e kadar büyük bir rol oynamaz. Ancak bu değerin üzerinde yakıt tüketimi hızla artmaya başlar. Tırlardaki yakıt tüketiminin ise daha da keskin bir şekilde sıçraması, 80 km/s’den daha yüksek hızlarda görülmektedir.

Tırların Yakıt Tüketimi ile Hız Arasındaki İlişki

Tırlar, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda otoyollarda 80 km/s’den daha hızlı hareket edemezler. Tabii ki 60 km/s hıza sahip bir tır sürmek, ulaşım açısından rasyonel değildir. Bununla birlikte artan yakıt tüketimi nedeniyle 90 km/s’ lik hızı korumak da ideal değildir. Kayda değer bir yakıt ekonomisi için 5 km/s daha yavaş hareket etmek daha doğrudur. Çünkü sürtünmenin etkisiyle yakıt tüketimi, aracın hareket hızına göre katlanarak artacaktır. Bu nedenle, bu alanda gerçekleştirilecek küçük bir kısıtlama bile yakıt tüketiminde önemli bir azalmayı sağlayabilir.

Volvo Trucks tarafından sunulan veriler, maksimum hızın düşmesiyle tırların yakıt tüketimini azalacağını ortaya koymaktadır. Üreticiler bu noktada toplam ağırlığı 37 ton olan yarı römorklu bir traktörü kullanarak düz bir yolda ölçüm yaptı. Bu set 90 km/s hızıyla 28,9 l /100 km yaktı. 80 km/s’de daha yavaş sürüşte ki yakıt tüketimi ise 25,7 l / 100 km idi. Bu oldukça büyük bir fark demektir. Ancak hız sınırlayıcının 80 km/s seviyesine getirilmesi, zor sollama manevraları nedeniyle sürücülerin performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu noktada en uygun çözüm 85 km/s’ lik bir maksimum hız sınırlayıcısının takılmasıdır. Volvo Trucks verilerine göre bunun 1 ila 1,7 litre/100 tasarruf sağlayacağı belirtilmektedir. Ayrıca sürücü konforunu ve yapılan taşıma işlemlerinin zamanını fazla etkilemeyeceği de ortadadır. Bu durumda tırlardaki yanmanın sınırlandırılması, büyük nakliye alanlarında birkaç yüz araca dönüştürüldüğünde önemli tasarrufların görülebilmesi için önemlidir. Bunun yanı sıra zararlı maddeler ve sera gazların emisyonlarının azaltılması da unutulmaması gereken bir noktadır.

Hız Sınırlayıcı, Teslimatın Zamanında Gerçekleşmesini Etkiler Mi?

Hız sınırlayıcı ile tırlarda yakıt tüketimini sınırlamanın avantajları var mı? Bu sınırlayıcı, teslimatın zamanında gerçekleşmesini etkiler mi? Avrupa’daki çoğu karayolu üzerinde ağır araçlara verilen maksimum hız izni 80 km/s’dir. Ancak, bu alandaki denetim hizmetlerinin Polonya’da çok da kısıtlayıcı olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte, diğer AB ülkelerindeki otoyollarda 90 km/s’ lik bir hız korunmadığında cezai işlem uygulanmaktadır. Ancak hızın azaltılması, ulaşım operasyonlarının mutlaka yavaşlayacağı anlamına gelmez.

tırların yakıt tüketimi ve yol

Yukarıdaki hesaplamalar tırın maksimum sürüş hızının ne kadar yüksek olursa, ulaşımın o kadar verimli olacağını gösteriyor gibi görünüyor. Fakat yalnızca rotadaki koşulların her zaman mükemmel olmasıyla bu değerler mümkündür. Bu noktada ideal senaryoların uygulanabilmesi, otoyollardaki artan trafik nedeniyle mümkün değildir. Üstelik trafik sıkışıklığı, dolambaçlı yollar veya kötü hava koşulları gibi durumlar da söz konusudur. Bütün bunlar olduğunda ilerleyiş yavaşlamaktadır.

Sonuç: Tırların Yakıt Tüketimini Azaltmak Mümkün!

Tırlardaki maksimum hızın rasyonel olarak azaltılması, nakliye operasyonlarının ilerleyişini etkilemeden yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltma şansına sahiptir.

Ekonomik sürüşün en önemli ilkesi, sürüşün düzgün bir şekilde yapılmasıdır. Tırların yakıt tüketimi hızlanma esnasında pik yapmaktadır. Bu nedenle yollardaki olumsuz koşullarda seti tekrar tekrar hızlandırarak ve frenleyerek daha uzun sürede sürmektense, daha düşük bir hızda sürmek daha iyidir. Gerçek bir sürüşte 85 km/s sınırlayıcı ile nakliye aracının ortalama daha yavaş hareket edeceği ortaya çıkmıştır. Ortalama bir hız, ulaşımda sınırlayıcı kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın yaklaşık olarak 70 km/s’dir. Bu nedenle tırlardaki maksimum hızdaki rasyonel düşüşün, nakliye operasyonlarının gidişatını etkilemeden, yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltma şansına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca araçların bu yavaşlamasının sadece sürücü tarafından değil, nakliyesini düzenleyen planlamacılar ve nakliyeciler tarafından da dikkate alınması gerektiği bilinmelidir.

Polonya Nakliyat olarak nakliye sektörünün nabzını tutuyoruz. Sektörün ihtiyaçlarına özenle eğiliyoruz. Facebook adresimizde de aktif paylaşımızlarımız devam ediyor. İçeriklerimizi takip ederek sektörü güncel bir şekilde izleyebilirsiniz.

En İyi Nakliye Deneyimi için 5 Yol!

En iyi nakliye deneyimi firmanın sağladığı hizmetlerin iyileştirilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu durum, nakliye süreçlerini piyasa talepleriyle uyumlu hale getiren taşıyıcının; distribütör veya üretici için güvenilir bir ortak olacağı anlamına gelmektedir. Bu yazımızda nakliyeyi en iyi hale getirmenin 5 farklı yolunu inceleyeceğiz.

En İyi Nakliye Deneyimi için 1. Yol: Boş Seferlerin Azaltılması

Avrupa’da kamyon yolculuklarının %20’sinden fazlası kargosuz bir şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir nakliye şirketindeki yüzde artışları endişe verici bir şekilde algılanır. Bunun sebebi net ve çoğu zaman gereksiz bir maliyetin oluşmasıdır. Boş seferler, genellikle kaçınılamaz olsa da, doğru planlama ile büyük ölçüde azaltılabilir. Bu alanda ulaşımın en iyi hale getirilmesi mümkündür. Bunun için müşteri ağının iyi düşünülmesi ve stratejik organizasyonun düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; ücretli yolların maliyeti, doğru rota seçimi, aktarma işlemlerinin zamanlaması ve sipariş oranı gibi göstergeler dikkate alınmalıdır.

en iyi nakliye deneyimi
En iyi nakliye Deneyimi için 5 Yol – Polonya Nakliyat

2. Sayılarla Çalışma ve Telematik Sistemleri Kullanma

Büyük nakliye şirketleri her gün binlerce konuyla ilgili veri üretmektedir. Günümüzde bu verilerin toplanmasına yardımcı olacak sistemlere ve bu verileri dikkatlice analiz edecek ekibe sahip olmak oldukça önemlidir. Bu sistemlerin en büyük avantajı ulaşım süreçlerinin ne kadar etkili bir şekilde ilerlediğini ve bu verimliliği neyin bozduğunu öğrenmektir. Güçlü ve zayıf yönlerin etkin bir şekilde tanımlanması, ulaşımın karlılığını en iyi hale getirmeye yardımcı olmaktadır. Telematik veriler, birçok farklı konuyu görselleştirebilir.

3. Ekonomik Sürüş Eğitimi

Ağır nakliyede yakıt tasarrufu sağlayan sürüş tekniklerinin uygulanması profesyonel sürücüler için önemli bir husustur. EKO sürüş çoğu zaman direksiyonun başında yıllar boyunca geçirilen sürenin ardından kendiliğinden gelişen bir alışkanlıktır. Ancak bu sürecin eğitim yoluyla önemli ölçüde hızlandırılması mümkündür. Özellikle de teknolojinin oldukça geliştiği günümüzde, eğitim süreci çok daha kolay olacaktır. Modern kamyonlar, yakıt tüketimini azaltmak için akıllı sistemlerle donatılmıştır.

Modern kamyonlarda; topografik haritalara dayalı seyir kontrolü, otomatik geciktirici veya yakıt tüketimini azaltmak için yapılandırılmış otomatik şanzıman detayları bulunmaktadır. Birçok sürücü bu olanaklardan yararlanabilmektedir. Ancak bu sistemleri kullanmayı öğrenmesi gereken sürücüler de vardır. Dolayısıyla bu konuda sürücü eğitimi oldukça önemlidir.

4. Etkili Şikâyet Süreci ve Güven Oluşturma

Nakliye öngörülemez bir süreçtir. Dolayısıyla en iyi haldeki süreçlere sahip bir taşıyıcı dahi teslim tarihini geciktirebilmektedir. Veya hasarlı mal teslimi yaşanabilir. Bu tür durumlar nadiren görülse de uygun şikâyet prosedürleriyle ele alınması gerekmektedir. Nakliye şirketinin müşterisi uygun prosedürler sayesinde etkili bir şekilde tazminat talep edebilmektedir. Böylece tüm süreç hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşecektir. Bu durum iş ortakları arasında ilişki kurma ve güven oluşturmanın unsurlarından biridir. Etkili bir şikâyet sistemi, taşıyıcının şirketinde gerçekleşen süreçler hakkında fikir sahibi olmasını sağlamaktadır. Böylelikle iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlar kolaylıkla tanımlanabilmektedir. Şikâyetin gerçekleştiği her iş, bir sonraki çalışmaları en iyi haline getirmek için aynı zamanda bir fırsattır.

Ve En iyi Nakliye Deneyimi için 5. Yol Modern Araç Filosu ve Mükemmel Servis

Modern kamyonlardan oluşan filolar hatasız çalışma avantajına sahiptir. Yeni tırların çalıştırılması sık bakım gerektirmez. Ve modern tır moturunun arıza yapması nadir görülen bir durumdur. Özellikle de motorun yetkili bir servisi varsa, arıza durumu garanti altına alınmaktadır.

Tır üreticileri günümüzde mümkün olduğunca az yakıt tüketen parçaların üretiminde birbirlerini geride bırakmaktadırlar. Yani tır ne kadar yeni olursa, yakıt tüketiminin de o kadar az olacağı anlamına gelmektedir. Bu durum ulaştırma endüstrisinin yakıtla ilgili maliyetlerini azaltma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Ayrıca üreticileri zararlı maddelerin emisyonlarını azaltmaya zorlayan Avrupa Birliği’nin kısıtlayıcı politikaları da bunu desteklemektedir. Bu nedenle yeni filolar, eski tırlardan oluşan filolara kıyasla arızaya daha az eğilimlidir. Dolayısıyla daha güvenilir ve önemli ölçüde daha düşük yakıt tüketimine sahiptir.

Polonya’da nakliye şirketi kurmayı sağlarken, nakliye sektörünü de yakından inceliyoruz. Böylelikle sunduğumuz hizmetin kalitesini ve kurulan işi güvence altına almış oluyoruz. En iyi nakliye deneyimi konusuna da bu nedenle değindik. Facebook sayfamızda da nakliye sektörüne dair paylaşımlarımız hız kesmeden devam ediyor!

İrsaliye Nedir, Konşimento Nedir?

İrsaliye nedir, konşimento nedir? Bu sorular ve konuya dair diğer detaylar içerikte yer almaktadır.

CMR kısaltmasıyla da bilinen irsaliye (konşimento); kargoyu sipariş eden kişi ile nakliye şirketi arasındaki yükün taşınmasıyla ilgili sözleşmede imzalanan temel belgeler arasında yer almaktadır. İrsaliye yurtiçi taşımacılıkta 19 Mayıs 1956 yılında Cenevre’de hazırlanmış ve 13 Haziran 1962’de Polonya’da yürürlüğe girmiştir. CMR Karayoluyla Uluslararası Mal Taşıma Sözleşmesine İlişkin Sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Konşimento Nedir ve Ne Zaman Gereklidir?

Konşimento, nakliye sözleşmesinde kanıt belgesi niteliğini taşımaktadır ve belirli bir örneği yoktur. Dolayısıyla farklı formları bulunmaktadır ve üç adet kopya halinde verilir. Bu belgelerden biri gönderen için, biri taşıyıcı için ve diğeri de alıcı içindir. Konşimento, teslim edilen gönderiye eşlik etmelidir. Konşimentonun ticari karayolu, demiryolu, hava ve deniz taşımacılığında uygulanması oldukça önemlidir. Bu belge posta eşyaları, tehcir eşyaları ve cenaze taşınması için geçerli değildir.

İrsaliye Neleri İçermelidir?

Tüm irsaliyeler taşıyıcı ve gönderen tarafından imzalanmalıdır. Bu imza kaşe ile değiştirilebilir ancak belgede yer alması gereken bilgiler önemlidir. İrsaliyede yer alması gereken bilgiler şu şekildedir:

İrsaliye nedir, konşimento nedir?
İrsaliye nedir, konşimento nedir?
 • Gönderenin adı, soyadı ve adresi.
 • Taşıyıcının adı, soyadı ve adresi.
 • Alıcının adı, soyadı ve adresi.
 • Belgenin verildiği yer ve tarih.
 • Malların taşınması için kabul edildiği yer ve tarih.
 • Malın teslim edileceği yer.
 • Ürün türü ve paketleme yöntemi.
 • Parseli tanımlayan parça sayısı ve diğer özellikler.
 • Brüt ağırlık.
 • Nakliye ile ilgili masraflar.
 • Yasaya uygun olarak gerekli olan gümrük ve diğer formaliteleri yerine getirmek için gerekli olan talimatlar.
 • Ulaşımın sözleşmeye tabi olduğu beyanı.

Bu noktada her gönderi ve kargonun ayrı şekilde ele alınması gerekmektedir. Dolayısıyla nakliye sırasında önemli olan ek parametreler de irsaliyede belirtilmelidir. Bu parametreler; nakliye yasağı, nakliyecinin üstleneceği masraflar, olası ücret miktarı, malların beyan edilen değeri ve sigortanın miktarı ve sözleşmeli teslim süresi gibi detaylardır.

İrsaliyede En Sık Hangi Hatalar Görülür?

Karayolu, demiryolu, deniz veya hava taşımacılığında gerekli faturayı doğru bir şekilde vermek ve doldurmak son derece önemli bir süreçtir. Bu tür belgeler söz konusu olduğunda her ayrıntı oldukça önemlidir. En sık karşılaşılan hata nakliye şirketleri tarafından ve gümrük işlemleri sırasında bazı zamanlarda yanlış brüt ağırlık belirtilmesidir. Ağırlık diğer destekleyici belgelerde (örneğin faturada) aynı değerde olmalıdır.

Kişisel verilerde genellikle birbirini takip eden hatalar bulunmaktadır. Ve bu paketin alıcıya teslim edilemesi sürecini zora sokmaktadır. Dolayısıyla uygun durumlara imzaları atarak beyan vermek oldukça önemlidir. Bu durumlar ilgili kişilerce malların alınması, taşınması veya teslimi için üstlendikleri sorumluluğu kanıtlar.

Demiryolu Taşımacılığında İrsaliye Nedir?

Demiryolu taşımacılığında irsaliye CIM kısaltması ile bilinir. Müşteri ile demiryolu taşıyıcısı arasındaki ulaşım sözleşmesi imzasının onaylanması amacını taşımaktadır. Bu belge nakliye sürecinin başladığı anda verilmektedir. Bu sebeple gönderici ve taşıyıcı tarafından doldurulmalıdır. Yükün varış noktasına teslim edildiği zamana kadar, demiryolu taşımacılığındaki konşimento geçerlidir. Bu nedenle malların verildiği ve teslim alındığı yer detaylarının belgede bulunması gerekmektedir. Bu veriler belirli istasyonların tanımlamalarıdır. Bu belge aynı zamanda NHM kodunu, yani adlarını ve konumlarını belirlemek için oluşturulan malların listesini de içermelidir. Uluslararası kodlar taşımayı kolaylaştırmaktadır. Bu durum basitleştirilmiş taşıma prosedürlerinin de bir parçasıdır.

Hava Nakliyesinde İrsaliye Nedir?

Hava yolculuğu irsaliyeleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar; AWB (Air Way Bill), MAWB (Master Air Way Bill) ve HAWB (House Air Way Bill) şeklindedir. Bu irsaliyeler iç pazardaki Hava Taşımacılığı Sözleşmesini teyit eden belgedir. Bu belge, üç orijinal versiyonda ve altı kopya halinde doldurulmalıdır. Bunlar taşıyıcıya (yeşil renk), alıcıya (pembe renk) ve gönderene (mavi renk) verilmektedir. MAWB Konşimento nakliye şirketinin birden fazla müşterisinin parsellerini tek bir teslimat yerine teslim etmesi durumunda hazırlanmaktadır. HAWB konşimento ise bireysel hava taşımacılığı gönderileriyle ilgili bir belgedir.

AWB konşimento bilgileri arasında; gönderinin gönderilme tarihi, gönderenin hesap numarası ve adı, telefon numarası, paketi ve gönderen kişinin yasal adresi yer almalıdır. Bunun yanında alıcının adı, adresi ve telefon numarası da belgede bulunmalıdır.

Deniz Taşımacılığında Konşimento

Bir yük sertifikası ve aynı zamanda gemiye yük veya malların kabulünü teyit eden en önemli belge olarak bilinmektedir. Deniz taşımacılığı konşimentosu, taşıyıcı veya onun adına bir başkası tarafından verilmektedir. Ayrıca genel olarak geminin kaptanı tarafından düzenlenmektedir. Bu belge alıcı ve yerleştirme şirketinin bilgilerini, malların ağırlığını, miktarını ve hacmini, yüklenici numarasını, mühür ve konşimentoyu, geminin adını, verildiği yer ve tarih ile yükleme ve boşaltma limanının adını içermelidir. Deniz taşımacılığı söz konusu olduğunda konşimento gemiyle birlikte gitmemelidir. Bu durum oldukça önemlidir çünkü nakliye komisyoncusu belgeyi düzenledikten sonra ve malların ödemesi yapıldığında göndericiye gönderir. Daha sonrasında orijinal konşimentoya sahip olan alıcı belgeyi varış yerindeki nakliye komisyoncusunun ofisine teslim eder ve böylelikle mallarını alabilir.

Polonya Nakliyat olarak nakliye sektörünü yakından izlemekteyiz. Geçtiğimiz günlerde onuncusu düzenlenen TransLogistica Fuarına olan katılımımız ile sektöre dair bilgi ağımızı genişlettik. Facebook üzerinden de etklinliklerimizi ve faaliyetlerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Nakliye Borsası ve Kalıcı Sözleşme Arasında Hangisini Seçmeliyim?

Taşımacılık sektörü farklı yapılara sahip bir sektördür. Dolayısıyla üreticilerin ve distribütörün beklentilerini karşılayacak ideal bir nakliye çözümü aranmalıdır. Bu kapsamda beklentileri en iyi şekilde karşılayan nakliye değişimi veya taşıyıcıyla kalıcı işbirliği sağlanmaktadır. Nakliye borsası ve kalıcı sözleşme arasında seçimde ise nelere dikkat edilmesi gerektiğini konu içerisinde anlatıyor olacağız.

Günümüzde nakliye piyasası oldukça popüler bir çözüm olarak görünmektedir. Fakat yalnızca özel ekipman gerektirmeyen malların taşınması için iyi bir çalışma yürütülmekte. Bu kapsamda taşıma hacmi ve sıklığı ile ilgili konular da önemlidir.

Nakliye Çözümü Seçme Aşaması

Nakliye çözümü seçme aşamasında üç basit soru vardır. Bu sorular şu şekildedir:

 • Ne taşımalıyım?
 • Nakliyeye ne sıklıkta ve hangi miktarlarda ihtiyaç duyulmaktadır?
 • Malları teslim etmekten daha fazlası önemli mi?

Nakliye borsası kapsamında sunulan en popüler ve erişilebilir ulaşım aracı, kayar perdeli yarı römorklu bir kamyon çekicidir. Bu tür setler yaygın olmasına rağmen belirli sınırlamalara sahiptir. Bu sınırlamalar özellikle de önem arz eden yükler hesaba katıldığında oluşmaktadır.

Ek yeterlilik veya özel ekipman gerektiren ürünler de vardır. İlk akla gelen örnek olarak; taşıyıcıyı soğuk zinciri korumaya zorlayan gıda sektörü olabilir. Soğutma üniteli izotermik yarı römorklar kullanılmadan donmuş gıdaların taşınması mümkün değildir. Dolayısıyla firma nakliyeleri silo ambarları gerektirmektedir. Deniz konteynerini, konteyner römorku olmadan taşımak mümkün değildir. Lastik taşımak için ek sertifikaya ihtiyaç olan perdeler gereklidir. Bu tür örnekler çoğaltılabilir ve verilenler taşıma standardı dâhilindedir.

Yukarıda belirtilen taşımaların hiçbiri basit bir kayar perdeli yarı römork kullanılarak gerçekleştirilemez. Borsalarda çok sayıda brandalı tır bulunmasına rağmen, diğer nakliye biçimleri söz konusu olduğunda bu durum o kadar kolay değildir. Bu kapsamda ek yatırım gerektiren ve gelişmiş ekipmanla ilgili daha az mevcudiyet vardır. Dolayısıyla ekipman gerektiren taşımalarda lojistik operatörü veya nakliye firması ile anlaşmak daha doğru bir çözüm olacaktır.

Nakliye borsası ve kalıcı sözleşme
Nakliye borsası ve kalıcı sözleşme

Nakliye borsası, tüm taşıma türleri için verimli bir şekilde çalışmaz. Miktar ve sıklık işbirliği seçeneklerinde karar vermeyi sunar. Düzensiz bir şekilde mal taşıması gereken firmalar yüklerinin bir branda altında başarılı bir şekilde taşınması durumunda, nakliye borsası için en iyi çözümü sağlayacaktır. Taşınacak olan sık ve büyük miktardaki malların borsada taşıyıcı arama aşamasında külfetli bir görevdir.

Nakliye borsası veya kalıcı sözleşme seçenekleri ne zaman kullanılır?

Ayda 2 kez yapılacak düzenli nakliye sözleşmesinin daha optimal ve karlı bir çözüm olacağı ortaya çıkmıştır. Uzmanların bu konudaki hesaplamaları mal türü ne olursa olsun nakliye ihtiyaçlarının tekrarlanma belirtileri varsa; sözleşmeye dayalı uzun vadeli işbirliğinin mantıklı olduğunu göstermektedir.

Diğer bir konu ise taşınan malların hacmidir. Malların tamamı nadiren yarı römorku doldurulabiliyorsa veya taşınacak bir veya iki palet varsa nakliye borsasında durmak mantıklı bir seçenektir. Ancak FTL taşımacılığı söz konusu olduğunda kalıcı bir taşımacı aramak genellikle daha iyidir. Tankerlerle yapılan taşımanın, nakliye borsası kullanılarak gerçekleştirilmesi zordur.

malların taşınması
Malların taşınması

Malların taşınması için ek gereklilikler nedir?

Gereklilikler sözleşme içerisinde yer almaktadır. Yükü varış noktasına ulaştırmak taşımacılığın özüdür ancak her zaman yeterli değildir. Tam zamanında taşımalarda veya çapraz yükleme gibi daha karmaşık lojistik operasyonlarda, taşıyıcının gereksinimleri çok daha yüksektir.

Kalıcı sözleşme şu durumlarda en iyi seçenektir:

 • Taşıma parametlerini tam manasıyla tanımlama,
 • Taşıma araçlarına yüksek ve esnek erişim,
 • Yüksek standartlı ve hatasız ekipman.

Bu noktada taşıyıcıyla yapılan sözleşme, yapım şirketine ve distribütöre yüksek kaliteli hizmet garantisi sunmaktadır. Bunun yanı sıra uygulamak için etkili araç detayları avantajı da bulunmaktadır.

Paylaşımlarımızı Facebook adresimizden güncel olarak takip etmek için, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.