Lojistik Sektöründe Sürdürülebilir Kârın Adresi: Polonya

Polonya’da lojistik sektörü büyümeyi sürdürüyor. Bu büyüme sektördeki işletmeleri rekabetçi kalmanın yollarını aramaya itiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir uygulamalar önem kazanıyor. Bu zorlu bir degedir. Ancak sürdürülebilir lojistiğin sadece çevre için değil, aynı zamanda kârlılık için de iyi olduğu giderek daha açık hale geliyor. Bu yazıda, Polonya lojistik sektöründe sürdürülebilir kâr elde etmeye odaklanabileceği iki temel alanı inceleyeceğiz.

Nakliye Rotalarının ve Modlarının Optimize Edilmesi

Lojistik şirketlerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, malları bir yerden başka bir yere taşımaktır. Bunun en verimli ve uygun maliyetli yolunu bulmak bu nedenle önemlidir. Bu durum, pek çok ülkenin coğrafyasında olduğu gibi Polonya’da da geçerlidir.

Polonya’daki şirketler, lojistik sektöründe sürdürülebilir kâr elde etmek için nakliye rotalarını ve modlarını optimize etmeye odaklanabilir. Bunlar:

 • Farklı mal türleri ve nakliye mesafeleri için en verimli rotaları ve nakliye modlarını belirlemek üzere veri analizi araçlarını kullanmak.
 • Teslimat sürelerini kısaltmak ve yakıt tüketimini en aza indirmek için GPS izleme yatırımı. Ve gerçek zamanlı trafik verileri gibi teknolojilere yatırım yapmak.
 • Nakliye kaynaklarını paylaşmak ve boş milleri azaltmak için diğer lojistik şirketleriyle ortaklık kurmak.
 • Polonya’daki lojistik şirketleri bu adımları atarak nakliye maliyetlerini düşürürken çevresel etkilerini de en aza indirebilirler.

Döngüsel Lojistiği Benimsemek

Polonya lojistik şirketlerinin sürdürülebilir kâr elde edebilecekleri bir diğer alan da döngüsel lojistiği benimsemeleridir. Bu kavram, malzeme ve ürünlerin bir kez kullanıldıktan sonra imha edilmemesidir. Dolayısıyla yeniden kullanımına ve geri dönüşümüne öncelik veren tedarik zinciri sistemlerinin tasarlanmasını içerir.

Lojistik Sektöründe Sürdürülebilir Kârın Adresi: Polonya

Döngüsel lojistiği uygulamak için Polonya’daki işletmeler şunları yapabilir:

 • Yaşam döngülerinin sonunda yeniden kullanılabilecek veya geri dönüştürülebilecek malzemeleri tedarik etmek için tedarikçilerle birlikte çalışmak.
 • Ürünlerin demontaj için tasarlandığı ve bileşenlerin yeniden kullanılabildiği veya geri dönüştürülebildiği kapalı döngü tedarik zincirleri geliştirmek.
 • Kullanılmış ürünleri geri almak ve yenilemek veya geri dönüştürmek için tersine lojistik sistemleri uygulamak.
 • Polonya lojistik şirketleri döngüsel lojistik uygulamalarını benimsemektedir. Bu, atıkları azaltmada ve kaynakları korumada yardımcı olacaktır. Ayrıca potansiyel olarak geri dönüşüm ve yenileme operasyonlarından yeni gelir akışlarını ortaya çıkarmaktadır.

Polonya lojistik sektöründe sürdürülebilir kâr elde etmek, maliyet verimliliği ile çevresel sorumluluğu dengeleyen bütünsel bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu sektördeki şirketler, nakliye rotalarını ve modlarını optimize ederek ve döngüsel lojistiği benimseyerek maliyetleri azaltabilir. Karbon ayak izlerini iyileştirmek ve hızla değişen bir pazarda rekabet avantajlarını korumak da bu yoldan geçmektedir.

Diğer Avrupa ülkelerine nazaran Polonya’da lojistik sektörünün yalnızca bu iki adımla sürdürülebilir hale gelmesinin bazı sebepleri var. Bu sebeplerin başında Polonya’nın diğer Avrupa ülkelerine göre alım gücü fazlalığı gelmektedir. Bunun yanı sıra Polonya lojistik sektörü vergiler konusunda da insaflıdır. Ayrıca çalışma izni gibi konular da Avrupa’nın diğer ülkelerine göre Polonya’da daha avantajlıdır. Günümüzde yani artık 2023’ün ilk çeyreğinden sonra her şirket, her işletme için sihirli kelime sürdürülebilirliktir. Polonya lojistik sektörü ise sürdürülebilirlik açısından en uygun ülkelerden bir tanesidir.

Polonya’da lojistik şirketi kurmak hakkında daha fazla bilgi için diğer blog içeriklerimizi okuyabilirsiniz. Veya direkt bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Polonya Lojistik Sektörünün 2023 Durumu

Lojistik sektörü, Polonya ekonomisinde hayati bir rol oynamaktadır. Bunun sebebi ise mal ve hizmetlerin ülke içinde ve ötesinde dolaşımının yoğun olmasıdır. 2023 yılına girerken, Polonya lojistik sektörü, son birkaç yılda olduğu gibi yine dönüşüme önem verdi. Dolayısıyla 2023 yılı Polonya’nın lojistik sektörüne yatırımları ve yatırımcıların davranışları gelecek için son derece önemli.

Altyapı Yükseltmeleri ve Genişletme

Polonya lojistik sektörünün temel öncelikleri; karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı alanlarında altyapının modernizasyonudur. Hükümetin iddialı “Ulusal Yollar ve Otoyollar Programı” çalışması, 2025 yılına kadar bu konuda önemlidir. Çünkü ülkenin ana otoyollarını ve otobanları iyileştirmeyi, güvenliği artırmayı ve sürücüler için seyahat sürelerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Benzer şekilde, yeni yüksek hızlı demiryolu hatlarının inşası da hızla devam etmektedir. Mevcut güzergahların elektrifikasyonu ve bölgesel demiryolu ağlarının genişletilmesi önemli yatırımlardandır. Bu çabalar, daha verimli ve sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini teşvik etmeyi amaçlar. Aynı zamanda Polonya ile komşu ülkeleri arasındaki bağlantı da bu sayede genişlemektedir.

Odaklanılan bir diğer alan da havaalanlarının genişletilmesi ve modernizasyonudur. Birçok büyük havaalanı, artan yolcu ve kargo trafiğini karşılamak için yenileme ve iyileştirme çalışmalarından geçmiştir. Bu yatırımların turizm ve ticareti artırması ve aynı zamanda Polonya’nın bölgesel bir ulaşım merkezi olarak konumunu güçlendirmesi beklenmektedir.

Polonya Lojistik Sektörünün E-ticaret Patlaması ve Son Alıcı Teslimatı

Son yıllarda lojistik sektöründeki en önemli trendlerden biri e-ticaret ve online alışverişin hızla büyümesi olmuştur. Bu durum lojistik sağlayıcılar için, özellikle de malların tüketicilerin evlerine ulaşmasını sağlayan şirketler için zorlu bir süreç olmuştur.

Polonya Lojistik Sektörünün E-ticaret Patlaması ve Son Alıcı Teslimatı

Lojistik şirketleri daha hızlı ve daha verimli teslimat talebini karşılamak için drone’lar ve otonom araçlar gibi yeni teknolojilere yatırım yapmaya da başladı. Depo ve dağıtım merkezi ağlarını genişletmek ise diğer bir gereklilik. Bununla birlikte, trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve sürdürülebilir teslimat seçeneklerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

İnovasyon ve Dijitalleşme

Polonya lojistik sektörü inovasyon ve dijitalleşmeye önem vermektedir. Şirketler verimliliği, görünürlüğü ve müşteri deneyimini iyileştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapmaktadır. Buna tedarik zincirini kolaylaştırmak ve şeffaflığı artırmak için veri analitiği, yapay zekâ ve blokzincir dâhildir.

Dijitalleşme, aynı zamanda kaynakların kullanımını optimize etmeyi de kolaylaştırmaktadır. Ayrıca israfı azaltmak için birden fazla şirketin birlikte çalıştığı paylaşım ekonomisi son derece önemlidir. İş birliğine dayalı lojistik gibi yeni iş modellerini ve ortaklıkları da mümkün kılmıştır. Bununla birlikte, siber güvenlik, veri gizliliği ve dijital teknolojilerde uzmanlığa sahip vasıflı çalışanların istihdamı da artmaktadır.

Netice itibariyle Polonya lojistik sektörü ulaşım yolları, e-ticaret, inovasyon ve dijitalleşmenin büyümesiyle önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Sürdürülebilirlik, son alıcı teslimatı ve dijital beceriler bazı zorlukları meydana getirmektedir. Yine de şirketlerin inovasyon ve müşteri odaklı stratejiler yoluyla kendilerini farklılaştırmaları için fırsatlar da bulunmaktadır. Polonya lojistik sektörü, yeni teknolojilere ve ortaklıklara yatırım yapmaya devam ederek ticaretin geleceğinde önemli rol oynayacaktır. Siz de bu pazardan pay almak, Polonya’da lojistik sektörünü değerlendirmek isterseniz iletişime geçin!

Polonya Vergi Avantajları

Lojistik Sektöründe Şoförlerin Haftalık Çalışma Süreleri

Tır şoförlerinin haftalık çalışma süreleri, dinlenme ve tazminatları belirli standartlar üzerinde şekillenmektedir. Bu standartların belirlenmesini EC 561/2006 yönetmeliği karar vermektedir. Bu yönetmeliğe uyulması her şirket ve çalışan için geçerlidir. Dolayısıyla yönetmeliğin dışına çıkılması ise ağır mali cezalarla sonuçlanmaktadır.

Haftalık Çalışma Süreleri – Tır Şoförünün Haftalık Döngüsü

Haftalık çalışma döngüsü, takvim haftasından başlamaktadır. EC 561/2006 yönetmeliğine göre gerçek bir hafta pazartesi başlamakta ve pazar günü sona ermektedir. Ancak bahsi geçen takvim haftası, sürücünün çalışmaya başladığı günden itibaren sayılmaktadır.

Tır Şoförlerinin Haftalık Direksiyon Başında Geçireceği Süre

Bir tır şoförünün hafta boyunca direksiyon başında geçireceği sürenin üst sınırı 56 saattir. Bu süre 9 saatlik 4 günlük periyot ile 10 saatlik uzatılmış sürüşün dahil edilmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Üst sınıra ulaşan tır şoförü için haftalık istirahat süresinin başlaması zorunludur. Buradaki önemli nokta ise bu haftadan sonraki hafta için sürücünün üst çalışma sınırı, haftalık 56 saat olmamaktadır.

Tır Şoförlerinin Haftalık Rotasyonu

Üç hafta boyunca sürüş/zaman döngüsü, sürücünün dinlendikten sonraki hafta doğrudan sürüşe başlayacağı anlamına gelmektedir. Bu noktada art arda iki haftalık sürüş süresi saatinin üst sınırı 90 saattir. Yani ilk hafta 56 saat olan üst çalışma sınırına ulaşan bir sürücü, ikinci hafta ancak 34 saat çalışabilmektedir.

İki haftalık çalışmada hangi sürenin ilk hafta kullanılacağı önem taşımamaktadır. Örneğin ilk hafta 38 saat direksiyon başında geçiren sürücü ikinci hafta 52 saat direksiyon başında çalışabilmektedir.

Lojistik Sektöründe Şoförlerin Haftalık Çalışma Süreleri
Lojistik Sektöründe Şoförlerin Haftalık Çalışma Süreleri

Haftalık Rotasyonda Üçüncü Haftanın Hesaplanması

Yukarıda bahsedildiği gibi çalışma süreleri haftalık ve iki haftalık olacak şekilde hesaplanmaktadır. Bu hesaplanma her seferinde içerisinde bulunulan haftayı ve bir önceki haftayı kapsamaktadır. Dolayısıyla üçüncü bir haftaya gelindiğinde ikinci hafta ile birlikte yeni bir iki haftayı değerlendirmek gerekmektedir.

Tır şoförleri için çalışma sürelerinin hesaplanmasında haftalık ortalama çalışma süresinin de bir üst sınırı vardır. Bu üst sınır haftalık 48 saat ortalama çalışmayı içermektedir. Ortalamanın hesap edilmesi için art arda 4 ayın haftalık çalışma süresi ortalaması alınmaktadır. Sürüşlerin gerektiği gibi ilerlemesi için esneklik de elbette şart. Bu nedenle 48 saatlik üst sınırın 60 saate kadar esnemesi mümkün olmaktadır.

Tır Şoförlerinin İstirahat Süreleri

Tır şoförünün haftalık çalışma döngüsü en fazla 6 günü kapsamaktadır. Bu döngüyü sürüş, çalışma ve dinlenme oluşturmaktadır. Dolayısıyla haftalık dinlenme en geç altıncı işgününün sonunda başlamaktadır.

Tır Şoförlerinin Haftalık İstirahat Süreleri
Tır Şoförlerinin Haftalık İstirahat Süreleri

Tır Şoförlerinin Haftalık İstirahat Süreleri

Normal koşullarda tır şoförlerinin haftalık dinlenme süresi 45 saattir. Bu süre zarfı sürücünün özgür alanıdır. Haftalık dinlenme süresi de çalışma süresiyle orantılı bir şekilde esnek olmalıdır. Hiçbir koşulda haftalık özgür alan 24 saatin altında kalmamalıdır.

Ancak sürücünün dinlenme süresini kısaltması kendi inisiyatifine bırakılmamıştır. Ayarlanması için iki farklı koşul göz önünde bulundurulmaktadır. Bu koşullardan ilki, art arda gelen iki hafta içinde sürücünün en az iki düzenli haftalık dinlenme süresini kullanmış olmasıdır. Veya bir normal bir de kısaltılmış olmak üzere dinlenme süresini kullanmış olması gerekir.

Bu koşullardan ikincisi ise kısaltışmış dinlenme seçeneğini kullanan sürücünün eksik dinlenme süresini kullanması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu durum herhangi bir azaltılmış dinlenme süresi ile telafi edilmek zorundadır. Bu da 45 saatten daha kısa, düzensiz bir dinlenme süresinden sonra en geç üç hafta içerisinde yapılmak zorundadır.

Tır Şoförlerinin Haftalık Çalışma Süreleri ve Tazminatı

Bir sürücü üç hafta boyunca bir kez kısaltılmış dinlenme süresi kullanırsa tazminat hakkı doğmaktadır. Örneğin düzensiz dinlenme 45 saat yerine 35 saat sürdüğünde eksik olan 10 saat, tazminat ile telafi edilmelidir. Bu telafi, işlemden sonraki üçüncü haftanın sonuna kadar yapılmış olmalıdır. Tazminat, normal dinlenme süresine ek olarak tanınmaktadır.

Bununla birlikte tazminat, haftalık olarak düzenli bir dinlenme ile iade edilmek zorunda değildir. Tazminat hakkını günlük dinlenmeyle birleştirerek kullanmak da sürücü için mümkündür. Ayrıca tazminatın bölünmesi mümkün değildir ve her zaman bütünüyle sürücüye iade edilmelidir.

Nakliye sektörüne dair şirketlerin bilmesi gerekenleri sürekli araştırmaya ve aktarmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Siz de nakliye sektörüne sıcak bakıyorsanız bizi takip edebilirsiniz!

Polonya Geçiş Ücretleri

Bu yıl ve gelecek yıldan itibaren, Polonya’da otoyollar, otobanlar ve şehirlerarası yolların geçiş ücretlerinin artması beklenmektedir. Bu beklenti, 3,5 tonun üzerindeki ticari araçlar için geçerlidir. Geçiş ücretleri en çok, en düşük euro sınıfındaki araçlar için artacak, ancak daha çevre dostu kamyonların da sayıları artacaktır.

Araç kategorileri:

 • Euro 2
 • Euro 3
 • Euro 4
 • Euro 5 ve üzeri

GVW’si 3,5 t’nin üzerinde ve 12 t’nin altında olan motorlu araçlar

 • 2022’ye kıyasla 0,48 PLN: 0,42 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,42 PLN: 0,37 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,34 PLN: 0,30 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,24 PLN: 0,21 PLN

Toplam ağırlığı 12 ton veya daha fazla olan motorlu araçlar

 • 2022’ye kıyasla 0,64 PLN: 0,56 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,55 PLN: 0,48 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,45 PLN: 0,39 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,33 PLN: 0,29 PLN

Örneğin, 12 tonun üzerinde ve Euro 5 emisyon sınıfında kamyona sahip olan bir nakliye şirketi bu yıldan itibaren kilometre başına 0,33 PLN ücret ödeyecek (2022’de bu oran 0,29 PLN idi). Bu, herhangi bir yolculukta 100 km başına 4 PLN artış anlamına gelmektedir.

2023 ve 2022 de Şehirlerarası Yollarda Geçiş Ücretleri (1 KM Başına)

2023 ve 2022’de Şehirlerarası Yollarda Geçiş Ücretleri (1 KM Başına)

Araç kategorisi:

 • Avro 2
 • Avro 3
 • Avro 4
 • Euro 5 ve üzeri

GVW’si 3,5 t’nin üzerinde ve 12 t’nin altında olan motorlu araçlar

 • 2022’ye kıyasla 0,39 PLN: 0,34 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,34 PLN: 0,30 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,27 PLN: 0,23 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,20 PLN: 0,17 PLN

Toplam ağırlığı 12 ton veya daha fazla olan motorlu araçlar

 • 2022’ye kıyasla 0,50 PLN: 0,44 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,45 PLN: 0,39 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,36 PLN: 0,31 PLN
 • 2022’ye kıyasla 0,25 PLN: 0,22 PLN

Nakliye ve depo lojistiği kapsamında 2022 yılında çok sayıda zorlukla karşılaşıldı. Akaryakıt ve enerji piyasalarındaki hızlı enflasyon artışı ve yüksek fiyatlar, sektördeki şirketlerin stratejilerini hem organizasyonel hem de stratejik düzeyde yenideN şekillendirdi. Bununla birlikte, devam eden krizde birçok yeni gelişme olasılığı öngörülmektedir.

Maliyet Politikasının Optimizasyonu

2022 yılında TSL endüstrisi için en büyük zorluk artan maliyetlerdi. Motorin, AdBlue, elektrik veya gaz fiyatındaki artış çok sert ve birkaç hafta içinde gerçekleşti. Bu durum, müşterilerle sözleşmeler müzakere etme veya yakıt ve enflasyon hükümleri getirme ihtiyacını beraberinde getirdi. Nakliye şirketleri, işletme maliyetlerini optimize etmeyi amaçlayan çeşitli çözümler ortaya koydu. Yaşanan diğer bir sıkıntı ise artan enflasyona dayanıyordu.

Yüksek enflasyon nedeniyle, kuruluşlar giderlerini yıllık bütçeye göre kontrol etme konusunda çok zorlandılar.

Artan maliyetler, taşımacılık sektörünü konsolidasyona doğru itebilir. Büyük şirketlerin böyle bir krizi yönetmesi çok daha kolaydır. Çünkü bunu yapacak kaynaklara sahiplerdir ve bu da onların zor bir dönemde faaliyet göstermelerine olanak sağlar. Küçük şirketler genellikle, uzun süreli maliyet baskısına dayanmalarını sağlayacak manevra kabiliyetine, mali kaynaklara veya desteğe sahip değildir.

Kapsamlı Verilere Dayalı Yönetim

Büyük lojistik operatörlerinin ve nakliye şirketlerinin bir diğer önemli avantajı, büyük miktarda veri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu veriler sayesinde ekonomik veya ticari realiteyi kişisel fikir ve tecrübelerden çok daha iyi tanımlayan rakamlara dayalı rasyonel kararlar almaları mümkündür. Bu tür işletmeler, ticaret kalemlerini “hesaplamak” için çeşitli çözümlere yatırım yapmayı öngörebilirler. Böyle bir araca en iyi örnek ulaşımda kullanılan telematiktir.

Sosyal medya hesaplarımız aktif olarak taşımacılık sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor, takip edebilirsiniz!

Avrupa’da Tır Şoförü Açığı

Avrupa karayolu taşımacılığı sektörünün gelirleri COVID-19 salgını öncesindeki seviyesinin altında (2021 yılında yaklaşık %5). 2020 yılındaki %6,8’lik düşüşün ardından nakliye gelirleri, 2021’de %2,4 arttı. Böylece 2020’nin ikinci yarısında başlayan toparlanma sürdürüldü. IRU’ya göre Avrupa hükümetleri tarafından uygulanan ekonomik ve ticari destek programları, taşımacılık sektörünün korktuğu iflas dalgasını önlemiştir. Ancak raporun yazarları, gelirlerin 2022 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 0,4 oranında düşeceğini tahmin ediyor. Düşüşün esas nedeni olarak Avrupa’da tır şoförü açığı gösteriliyor.

2022’de Avrupa’da Tır Şoförü Açığı %40 Daha Fazla

2021 yılında Avrupa’da işe alınacak tır şoförü sayısı, 2020 yılına kıyasla %41 arttı. Bu durum, artan taşımacılık talebinin yanı sıra Avrupa’da yaşlı tır şoför nüfusundaki artışın da sonucudur. Ayrıca Avrupa’da gün geçtikçe daha fazla tır şoförü emekli oluyor. Emeklilerin yerine yeterli sayıda yeni ve genç çalışan bulunamıyor. Dolayısıyla Avrupa’da tır şoförü açığı daha belirgin hale gelmekte.

2022’de Avrupa’da Tır Şoförü Açığı %40 Daha Fazla
2022’de Avrupa’da Tır Şoförü Açığı %40 Daha Fazla

Nakliye sektöründe giderek kötüleşen personel açığı sorununun 2022 yılında da devam etmesi bekleniyor. Tır şoförü boş pozisyonlarında tahmini %40 artış görülmesi bekleniyor. AB ülkelerindeki personel açığı:

 • İngiltere (80.000 ila 100.000 arası)
 • Polonya (80.000)
 • Romanya (71.000)
 • Almanya (57.000 ila 80.000 arası)

Belirlenen toplam sürücü sayısı içindeki boş pozisyonların yüzdesine göre Romanya oldukça zor bir durumda. Romanya’da boş pozisyon yüzdesi %19 dolaylarında. Diğer ülkelerde ise bu oran; Polonya %11, İngiltere %9,7 ve Almanya %9 şeklindedir.

Polonya’da Ukrayna Savaşı Sonrası Artış Gösteren Sürücü Açığı

Bu rakamlar 2021 yılına aittir ve Polonya endüstrisindeki durum Ukrayna’da gerçekleşen savaştan sonra değişmiştir. Ukrayna’da gerçekleşen savaş Ukraynalı sürücülerin Polonya’dan ülkesine göç etmesine neden olmuştur. Dolayısıyla 2022 yılında Polonya taşımacılığında sürücü açığı önemli ölçüde artmıştır.

Geçtiğimiz yılda yapılan hesaplamalara göre Avrupa’da yaklaşık olarak 400.000 sürücü açığı olduğu görülmüştür. O dönemde en büyük sürücü açığı sıkıntısını Polonya, İngiltere ve Almanya’daki nakliyeciler çekmiştir. Analistler 2020 yılında Polonya’da 124.000 kadar sürücü açığı olduğunu belirtti. Ayrıca, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) o dönemde Polonya’daki nitelikli sürücü açığının Polonya’da istihdam edilen toplam sürücü sayısının %37’sine tekabül ettiğini tahmin ediyordu.

Tahminlere göre 2020 yılında 60.000 ila 76.000 arasında sürücü açığı bulunan İngiltere’deki nakliye operatörleri de zor bir durumdaydı. İngiltere’de Brexit ve Pandemi olayları personel açığına katkıda bulunarak birçok çalışanın kapanma korkusuyla işten ayrılmasına neden oldu. Almanya’da da iki yıl önce ciddi bir personel açığı vardı (45.000 ila 60.000 arası çalışan). Tahminlere göre Polonya’nın batı komşularının 2027 yılında 185.000’e varan sürücü açığı var.

Polonya’da Artış Gösteren Sürücü Açığı
Polonya’da Artış Gösteren Sürücü Açığı

Türkiye’de yer alan taşımacılık firmaları Avrupa ülkelerinde yaşanan şoför açığından faydalanarak Avrupa’da şirket kurma girişimini başarıyla gerçekleştirebilir. Bu açıktan faydalanarak Türk şoförleri Avrupa’ya getirecek olan firmaların Avrupa ülkelerinde yaşanan şoför açığından faydalanarak batı ülkelerinde kabotaj taşımacılık yapma imkânı doğuyor.

Avrupa ülkeleri arasında yer alan Polonya taşımacılık firması kurulabilecek en mantıklı ülkelerden biridir. Polonya Nakliyat olarak uzman kadromuzla nakliye sektöründe bulunan Türk firmaların Polonya şirket kuruluş işlemlerinde yardımcı oluyoruz. Üstelik Polonya’da karayolu taşımacılığı yapmak isteyen şoförlerin gerekli tüm işlemlerini gerekli prosödürlerle gerçekleştiriyoruz. Polonya Nakliyat olarak nakliye sektöründe yer alan tüm Türk girişimcilerin yanındayız. Avrupa’da tır şoförü açığı, değerlendirilmesi gereken bir fırsat. Siz de bu fırsatı değerlendirmek için iletişim kanalımızdan veya facebook hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz.

2022 Yılında Avrupa, Taşımacılık Sektöründe Yükselişte

2022 yılında Ukrayna’da gerçekleşen savaştan dolayı Avrupa’da Mart ayından itibaren benzin istasyonlarında keskin bir artış görüldü. Bu artış ortalama yüzde 69 oranında oldu.

Mart ayındaki dalgalanmanın tüm etkisi sadece ikinci çeyrekte hissedildi. Ancak mazot fiyatlarında ki artışa rağmen yılın ikinci çeyreğinde Avrupa’da sözleşme oranlarında artış yaşandı. Avrupa karayolu taşımacılığı sözleşme oranı endeksi yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe kıyasla 6,1 puanlık artışla 121 puana ulaşarak rekor kırdı.

Yıllık bazda gerçekleşen sözleşme oranı endeksi ise 13,1 puan daha yüksek. Spot kur endeksinde ise daha hızlı bir artış yaşandı. Avrupa’da spot kur endeksi Nisan-Haziran 2022 döneminde 134 puana ulaşarak 2022 yılının ilk çeyreğinin 11,8 puan, geçen yılın ikinci çeyreğinin ise 20 puan üzerinde seyretti.

2022 Temmuz ayından itibaren Polonya dâhil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşandı. Bu düşüş Polonya’da taşımacılık sektörünü büyük ölçüde rahatlattı. Ancak 2022 yılında zıt olarak Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında günden güne artış yaşandı.

Uzmanlara göre Türkiye’de sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarının ana sebebi TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi. Dolayısıyla AB ülkesi olan Polonya’da nakliye firması kurmak Türk girişimciler için ülkemizle kıyaslandığında maddi açıdan oldukça avantajlı durumda. Ancak Avrupa’da fiyatları artıran tek faktör akaryakıt değil.

Avrupa’da ki akaryakıt fiyatlarını artıran diğer faktör on binlerce Ukraynalı kamyoncunun ülkesine dönmesiyle beraber daha da kötüleşen sürücü sıkıntısı. Polonya sürücü sıkıntısından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla Polonya’da büyük bir sürücü açığı bulunuyor.

Araştırmalara göre Polonya’da karayolu taşımacılık sektörü piyasasında 120 binden fazla sürücü açığı var. Ülkede ki sürücü arayışı gün geçtikçe daha zorlu bir hal  alıyor. Dolayısıyla Polonya’da Türk şoförlere olan ilgi artacaktır. Var olan sürücü açığı aynı zamanda Polonya’da firma kurarak uluslararası nakliyecilik yapmak isteyecek girişimciler için de bir fırsat niteliğinde.

Polonya Karayolu Taşımacılığında Gelecekteki Rekorların Habercisi

Avrupa’da fiyatların artmasına istinaden Polonya ve Almanya arasındaki ana Avrupa rotalarından biri olan Varşova-Duisburg rotasında spot rakamlarında artış kaydedildi. Bu rotadaki artışın Avrupa’daki en hızlı artışlar arasında yer alması Polonya ve Almanya’yı net bir toparlanma sürecine götürdü. Elde edilen yeni sonuç, bu yılın ilk çeyreğinde bu rotadaki fiyatların Avrupa’da en hızlı artış gösterdiği döneme kıyasla belirgin bir yükselişi gösteriyor.

Duisburg’a yönelik spot piyasa ücretleri bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,1 artarak 1,31 Avro/km) ulaştı. Varşova’ya yönelik spot ücretler ise k/k bazında yüzde 2,4 artarak (1,39 €/km) yükseldi. Bahsedilen Almanya-Polonya rotasını Avrupa ölçeğinde özellikle farklı kılan şey, kontrat oranlarındaki artışın spot oranlardan daha hızlı olması.

Duisburg’a yönelik ortalama kontrat ücreti 2. çeyrekte yüzde 7,3 artışla (1,15 €/km) yükselirken, ters yönde istikamette ise yüzde 4,8 artışla (1,14 €/km)’ye ulaştı. Polonyalı nakliyeciler, son rakamlara göre yollardaki kamyonların neredeyse beşte birini oluşturuyor ve hem spot hem de uzun vadeli iş oranları rekor seviyelerde. Spot endeks 1. çeyreğe kıyasla 24 puan artarak 159 puana yükseldi. Kontrat fiyat endeksi ise daha düşük bir hızla, 12 puan artarak 131 puana yükseldi.

Avrupa’da Nakliye Sektöründe Yüksek Ücretler Her Yerde

Bu süreçte diğer önemli Avrupa rotalarında da artışlar yaşandı. Örneğin AB’nin en büyük iki ekonomisini birbirine bağlayan Duisburg ve Paris şehirleri arasındaki güzergâhta her iki yöndeki spot ücretler Avrupa ortalamasının bir buçuk katından fazla arttı. Duisburg’dan Paris’e yapılan yolculuklar bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17,8 artarak 3,41 Avro/km, tersi yönde ise yüzde (2,12 Avro/km)’ye ulaştı.

Sözleşme fiyatlarında ki artış ise spot piyasaya göre daha az gözükmektedir. Paris’e yük başına ortalama fiyat 2022’nin 2. çeyreğinde (2,99 Avro/km) oldu. Bu oran yılın Ocak-Mart dönemine kıyasla yüzde 10,3’lük bir artış gösterdi. Duisburg’a ise yüzde 8,9’luk bir artışla (1,84 €/km)’lik bir artış yaşandı.

Yüksek fiyat artışı İspanyol nakliyecilerin yüksek maliyetlerinin oldukça güçlü Fransız talebiyle karşılandığı Fransa-İspanya hattında da görüldü. Paris’e yönelik spot oranlar 2022 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 20,9, Madrid’e yönelik oranlar ise yüzde 21 arttı. Kontrat oranlarında ise Paris’te yüzde 16,4, Madrid’de ise yüzde 5,7 artış oldu.

Neden Polonya?

Polonya’da akaryakıt fiyatlarındaki artışta 2022 yazı boyunca yavaşlama görüldü. Polonya’da akaryakıt fiyatları Türkiye akaryakıt fiyatlarına kıyasla oldukça iyi seviyelerde seyrediyor. Üstelik 2022 yılının 2. çeyreğinde Polonya ve Almanya arasındaki rotada kaydedilen artış Polonya’da gelecek aylarda taşımacılık sektöründe gerçekleşecek rekorların habercisi.

Gelecek aylarda Polonya’yı yüksek talep sezonu bekliyor. Polonya hem iyi şartlarda çalışmak hem de kaliteli bir yaşam sürdürmek isteyenler için oldukça uygun bir ülkedir.

Bizler Polonya Nakliyat olarak nakliye sektöründe bulunan girişimcilere profesyonel kadromuzla şirket kuruluşunda gerekli yönlendirmeleri sağlayarak destek oluyoruz. Ayrıca Polonya’da karayolu taşımacılığı yapmak isteyen şoförlerin de gerekli tüm işlemlerini gerçekleştirerek Avrupa kapılarını sürücülere açıyoruz.

Polonya Nakliyat nakliye sektöründe ki tüm girişimcilerin yanında! Detaylı bilgi için bizlere ulaşın. Bizi ayrıca Facebook hesabımızdan da takip edebilirsiniz.

Karayolu Taşıyıcılarının Seçebileceği En Avantajlı Ülke Polonya

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle birçok nakliye şirketi çeşitli zorluklarla işini yürütüyor. Bağlantılı olarak karayolu taşımacılığı yapan şoförler de bu durumdan olumsuz yönde etkileniyor.

Türkiye’de karayolu taşımacılığında gerekli düzenlemeler uygulanmadığı için şoförler günlerce, hatta haftalarca evleri ve ailelerinden uzak kalıyor. Şoförlerin çoğu zaman düzenli ve öngörülebilir rotaları olmuyor.

Avrupa ülkelerinde karayolu taşımacılığı yapan şoförler bir günde belirli saatin üstünde yol kat edemezken, Türkiye’de bu konuyla alakalı her hangi bir düzenleme yok ve bu durum şoförlerin sağlık durumunu olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz psikolojiyle işine devam eden şoförler, nakliye şirketlerine de maddi manevi zarar yaşatabiliyor.

Türkiye’de ki düzensiz işleyişin aksine, AB ülkelerinde nakliye şirketi yürütmek ve karayolu taşımacılığı yapmak birçok yönden daha avantajlı. Karayolu taşımacılığı AB ülkelerinde belirli kontrol mekanizması ve düzenle işliyor. Bu durum hem nakliye şirketlerine, hem de şoförlere kaliteli iş imkânı sunuyor.

AB ülkeleri arasında yer alan Polonya, son yıllarda yaptığı atılımlarla Avrupa’nın en büyük karayolu taşımacılığı pazarı haline gelmiştir. Ülkede taleplerin artışıyla birlikte taşımacılık sektörü hızla büyümektedir. Bu büyümeyle orantılı olarak sektörde ki çalışan sayısında artış yaşanmaktadır.

Bu hızlı büyümeden dolayı Polonya’da karayolu nakliye sektöründe büyük şoför açığı oluşmuştur. Türkiye’de daha iyi şartlarda çalışmak isteyen karayolu taşıyıcılarının seçebileceği en avantajlı ülke şüphesiz Polonya’dır.

Polonya’da Karayolu Nakliye Sektöründe Büyük Taşıyıcıyı Açığı

Yapılan araştırmalara göre Polonya’da karayolu taşımacılık sektörü piyasasında 120 binden fazla sürücü açığı mevcut. Ülkede karayolu taşıyıcısı arayışı giderek daha zorlu hale geliyor.

Bu nedenle şirketler potansiyel şoför adaylarıyla yaptığı görüşmelerde sürücünün mali ve çalışma koşulları açısından teklif edilen iş için memnuniyetini önemsiyor ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Polonya’da lojistik ve nakliye şirketleri sürücülerinin ihtiyaçlarına yönelik hareket ederek çalışanlarının konforunu en üst düzeye çıkartmayı hedefliyor.

Şoförlere evlerine ve ailelerine mümkün mertebede sık dönebilmelerini için sabit, düzenli ve öngörülebilir bir zamanda gerçekleştirilen rotalar garanti ediliyor. AB ülkesi olan Polonya’da karayolu taşımacıları belirli bir saatin üstünde yolculuk edemiyor.

Bu durum şoförleri psikolojik ve fiziksel yönden olumlu etkiliyor. Beraberinde trafik kazaları ve tartışma oranları düşüyor, insanların sağlığı bozulmuyor. Şoförler insanı şartlarda işini sürdürebiliyor. Ayrıca Polonya’da lojistik ve nakliye şirketleri piyasa değişikliklerine yanıt veren bir faturalandırma sistemi de sunuyor.

Bunlardan en popüler olanı “yakıt ayarlaması” olarak adlandırılan ve ücretleri yakıt fiyatlarına göre düzenleyen sistemdir. Bunun nedeni, yakıt maliyetinin tüm şoför maliyetleri içinde en büyük payı oluşturmasıdır.

Bir lojistik operatörü açısından en çok tercih edilen ortaklar filolarında en fazla 10 araç bulunan küçük aile işletmeleridir. Küçük aile işletmeleri için büyük bir ortakla böyle bir iş işbirliği yapmak oldukça cazip gelecektir. Bunun nedeni, yönetim, sipariş alımı ile ilgili tüm konuları lojistik ve nakliye firmasının üstlenmesi ve müşterilerin ihtiyaç duyduğu uygun araçları sağlamasıdır.

Polonya nakliyat olarak Polonya’da nakliye şirketi kurma ve taşımacı olma girişimlerinizde yanınızdayız. Sizleri her zaman destekliyoruz.

Güncel haberler için bizi Facebook hesabımızdan takip edebilir, nakliye şirketi kurulumu ile ilgili ayrıntılı bilgi için websitemizi inceleyebilirsiniz.

Neden Polonya’da Nakliye Şirketi?

Türkiye ile kıyaslandığında Polonya’da nakliye şirketi kurmak çoğu yönden büyük ayrıcalıklar sağlıyor. Polonya Nakliyat olarak Polonya’da taşımacılık sektörüne neden yatırım yapmanız gerektiğiyle ilgili bütün detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Neden Polonya?

Avrupa pazarında Almanya otomobil üretimini, İtalya mutfağı ve Polonya kuşkusuz olarak kara yolu taşımacılığını devralmıştır. Nakliye ülkede bir milyondan fazla işçiye istihdam sağlamaktadır.

Polonya’da lojistik ve taşımacılık firmaları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, ülkeyi Avrupa’nın en büyük karayolu taşımacılık pazarı haline getirmiştir. Polonyalı Şirketler yılda yaklaşık 360 milyar ton-kilometre nakliye işlemi gerçekleştiriyor. Son on yıldaki bu artış özellikle diğer AB ülkeleri ile Polonya arasında gerçekleştirilen nakliye işlemlerinden kaynaklı.

Ayrıca Polonya’nın farklı ülkeler ile arasında gerçekleşen finansal akıştaki olumlu etkilerinden dolayı, nakliye işlemleri Polonya’da önemli bir makroekonomik rol oynuyor. Polonyalı lojistik ve nakliye firmaları farklı ülkelerle yapılan taşımacılık satışlarının yüzde 28’ini oluşturuyor.

Maciej Wroński (TLP) Başkanı Polonya taşımacılığı hakkında: Hiçbir ülke uluslararası taşımacılıkta bizim seviyemizde değildir. AB ülkeleri arasındaki mal alışverişinin yanı sıra Avrupa Birliği ihracat ve ithalatı da Polonyalı nakliye şirketlerinin omuzlarında.

Polonyalı şirketler, uluslararası rotalarda Almanya, Fransa ve İtalya’daki şirketlerden toplamda üç kat daha fazla (230 milyar ton-kilometre) nakliye işlemi gerçekleştiriyor.’’ İfadelerini kullandı.

Ayrıca TLP başkanı Maciej Wroński, Polonya karayolu taşımacılığı hizmetlerinin ihracatından elde edilen gelirlerin 9,3 milyar Euro’ya ulaştığını ve neredeyse Alman, Fransız ve İtalyan şirketlerinin ihracat satışlarının toplam değerinde (yaklaşık 10 milyar Euro) olduğunu vurguladı.

Gdynia Limanı

Polonya’da taleplerin artışıyla birlikte taşımacılık sektörü hızla büyümekte. 28.07.2022 tarihinde Polonya’nın Gdynia Limanı’nda metrekare başına 18 tona kadar çıkan ağır yüklerin depolanabileceği alan kullanıma açıldı. Bu alana büyük yatırımlar yapıldı.

Ayrıca Lodz şehri yakınlarındaki Lucmierz yerleşkesine Newport Lojistik Fonu tarafından işletilen bir lojistik parkı inşa edilecek. Bu Lüksemburg merkezli bir fonun Polonya’daki ilk yatırımı olacak.

Girişimcilerin nakliye şirketi kurmak için seçebileceği en avantajlı ülke şüphesiz Polonya’dır. 2018 yılından beri nakliye sektöründe girişimcilere şirket kuruluşunda destek oluyoruz. Polonya Nakliyat olarak tüm girişimcilerin Polonya’da nakliye şirketi kurma hayalini gerçekleştirmesi için yanındayız.

Daha fazla bilgi için web sitemizi veya Facebook sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ukraynalı Tır Şoförleri

Ukraynalı tır şoförleri, Rusya savaşı sırasında mülteci konumuna düştü. Hem mesleki hem de hayati anlamdaki risk, şoförlerin mesleğini sürdürememekle beraber yaşamlarını da tehlikeye düşürdü.

Mevzuat İçeriği

Savaş tehlikesinin son bulmaması ve ülkeler arasındaki gerilimin artması Avrupa Komisyonu’nu da harekete geçirdi. Bunun sonucunda Komisyon, Ukraynalı tır şoförleri için özel geçici ayrıcalıkları öngören bir taslak yayımladı. COM(2022) 313 final, 2022/0204 (COD) sayılı taslak, Ukrayna’da edinilen ehliyetlerin geçerliliği ve tanınmasını konu alıyor.

Buna göre, Ukrayna’da yapılan yeterlilik ve zorunlu sürücü eğitimlerinin yanı sıra, kazanılan ehliyetlerin de bu doğrultuda geçerli olacağı ön görülmektedir. Düzenleme, yalnızca 24 Şubat’ta Ukrayna’da gerçekleşen saldırıya maruz kalanları kapsayacak. Yani, Avrupa Birliğine dahil olan ülkelere iltica etmiş şoförler için geçerli olacak.

Taslak, AB Konseyi tarafından kabul edikten sonra resmi gazetede yayınlacak ve 5 sonra yürürlüğe girecek. Mevzuat, genel anlamda mülteci statüsüne geçecek olan kamyon ve otobüs şoförlerini kapsıyor. Yapılan kanun çalışmaları sayesinde şoförler, AB sınırları içinde olan tüm ülkelerde mesleklerini rahatça icra edebilme hakkına sahip olacaklardır. 

Ukraynalı Tır Şoförleri için Polonya Etkisi

ukraynalı tır şoförleri

Polonya Taşımacılık ve Lojistik İşverenleri Derneği TLP:

Polonya hükümetine başvuruda bulunarak, mevzuatın kapsamının genişletilmesine karşılık talepte bulundu. Derneğin bu önerisi, 24 Şubat’tan önce, yani Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermeden önce Polonya şirketlerinde çalışan Ukrayna vatandaşları için de geçerli olmasının gerektiğini belitti.

Polonya’da Türk ve Polonyalı şoförlerin yanı sıra, Ukraynalı şoför çalıştırmak isteyecek nakliye firmaları için kısa ve orta vadede bir avantaj olacaktır. Polonya’da nakliye firması kurulumu ile ilgili daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz.

Polonya’da Nakliye

Polonya, nakliye gücü ile Avrupa’nın en büyük pazar ortaklarından bir tanesi. Bununla beraber ülkenin en büyük gelir kaynaklarından birisi olarak da sayılıyor. Polonya, iç ve dış pazara sunulan lojistik hizmetleri sayesinde gün geçtikçe yerini sağlamlaştırmaya devam ederek, pazar payını her yıl arttırmakta. Özellikle Almanya ve Fransa arasındaki iş yükünün dörtte birine sahip olan Polonya, karayolu taşımacılığındaki gücü diğer ülkeler tarafından da tanınıyor. Elde edilen rakamlar da bu tezi doğruluyor ve çok daha güçlü kılıyor.

Örnek verecek olursak, 2019 yılından itibaren, başta Almanya olmak üzere, çoğu ülkeyi geride bırakarak adeta pazarın dışına itti. Diğer örnek ise milyar ton-kilometre bazında. Ülke içinde bulunan firmalar, hem ülke içi hem de ülke dışı olmak üzere, toplamda 360 milyar-ton kilometre bazında taşıma yaparak bu alanda ne kadar güçlü olduğunu matematiksel anlamda da kanıtlamış oldu.

Polonya Nakliyesi

Polonya, nakliye alanında piyasayı adeta domine etmektedir. Elde edilen sonuçlar aslında rastlantısal ya da tesadüfi değildir. Çünkü, Polonya’nın bu alanda büyümesi diğer Avrupa ülkeleri ile yaptığı ticari antlaşmalar ve faaliyetleri sayesindedir. Yapılan diğer bir araştırmaya göre, Polonya’da bulunan nakliye şirketleri birçok büyük Avrupa ülkesini geride bırakmıştır. Bu ülkeler Sırasıyla, Almanya, Belçika, İtalya Çekya ve İngiltere’dir. Hatta, İngiltere-Almanya güzergahında bulunan tüm taşınabilir malların çoğunu Polonya’ya kayıtlı araçların taşındığı tespit edilmiştir.

Fakat Polonya nakliye alanında nasıl bu kadar rekabetçi? Onu da hemen belirtelim. Batılı ülkelerin kendi arasında yaşadığı rekabet şüphesiz ki maliyet anlamında da vardır. Bu durumda çok daha uygun fiyatlara ve çok daha güvenli taşımacılık yapan Polonya nakliye firmaları doğal olarak pazara kolayca hakim oluyor.

Polonya’da Nakliye Firmaları

Polonya’da nakliye firmalarının GSMH’ya ve GSYİH’ya makroekonomi anlamında da müthiş bir katkısı mevcut. Rakamsal anlamda da değerlere bakıldığında ise hizmet ihracatının toplamı %28 iken, yurtiçi ihracatı %6’ya tekabül ediyor. Bu da 2020 yılının bilançosuna 6 Milyar Euro olarak yansımaktadır. Polonya nakliye hakkında daha fazla bilgi almak için sitemizi ve Facebook hesabımızı takip edebilirsiniz.